• Najnowsze pytania
  • Bez odpowiedzi
  • Zadaj pytanie
  • Kategorie
  • Tagi
  • Zdobyte punkty
  • Ekipa ninja
  • IRC
  • FAQ
  • Regulamin
  • Książki warte uwagi

question-closed arduino błąd wgrywania

Object Storage Arubacloud
0 głosów
518 wizyt
pytanie zadane 2 września 2017 w Mikrokontrolery przez niezalogowany
zamknięte 20 sierpnia 2019
Gdy próbuje wgrać szkic na arduino uno i nano (kopie)  pokazuje mi się takie coś:

Arduino:1.8.3 (Linux), Płytka:"Arduino Nano, ATmega328P"

/usr/share/arduino/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /usr/share/arduino/hardware -hardware /home/wojtek/.arduino15/packages -tools /usr/share/arduino/tools-builder -tools /home/wojtek/.arduino15/packages -libraries /home/wojtek/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10803 -build-path /tmp/arduino_build_865625 -warnings=all -build-cache /tmp/arduino_cache_565300 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.1.1 -verbose /usr/share/arduino/examples/02.Digital/BlinkWithoutDelay/BlinkWithoutDelay.ino
/usr/share/arduino/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /usr/share/arduino/hardware -hardware /home/wojtek/.arduino15/packages -tools /usr/share/arduino/tools-builder -tools /home/wojtek/.arduino15/packages -libraries /home/wojtek/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10803 -build-path /tmp/arduino_build_865625 -warnings=all -build-cache /tmp/arduino_cache_565300 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.1.1 -verbose /usr/share/arduino/examples/02.Digital/BlinkWithoutDelay/BlinkWithoutDelay.ino
Using board 'nano' from platform in folder: /home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.20
Using core 'arduino' from platform in folder: /home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.20
Detecting libraries used...
"/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.20/cores/arduino" "-I/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.20/variants/eightanaloginputs" "/tmp/arduino_build_865625/sketch/BlinkWithoutDelay.ino.cpp" -o "/dev/null"
Generating function prototypes...
"/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.20/cores/arduino" "-I/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.20/variants/eightanaloginputs" "/tmp/arduino_build_865625/sketch/BlinkWithoutDelay.ino.cpp" -o "/tmp/arduino_build_865625/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"/usr/bin/arduino-ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "/tmp/arduino_build_865625/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Kompilowanie szkicu...
"/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10803 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-I/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.20/cores/arduino" "-I/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.6.20/variants/eightanaloginputs" "/tmp/arduino_build_865625/sketch/BlinkWithoutDelay.ino.cpp" -o "/tmp/arduino_build_865625/sketch/BlinkWithoutDelay.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core
Linking everything together...
"/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p  -o "/tmp/arduino_build_865625/BlinkWithoutDelay.ino.elf" "/tmp/arduino_build_865625/sketch/BlinkWithoutDelay.ino.cpp.o" "/tmp/arduino_build_865625/../arduino_cache_565300/core/core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_6542cff1cbe234fc3fe44c65e565d2fe.a" "-L/tmp/arduino_build_865625" -lm
"/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0  "/tmp/arduino_build_865625/BlinkWithoutDelay.ino.elf" "/tmp/arduino_build_865625/BlinkWithoutDelay.ino.eep"
"/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom  "/tmp/arduino_build_865625/BlinkWithoutDelay.ino.elf" "/tmp/arduino_build_865625/BlinkWithoutDelay.ino.hex"
Szkic używa 862 bajtów (2%) pamięci programu. Maksimum to 30720 bajtów.
Zmienne globalne używają 15 bajtów (0%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 2033 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9/bin/avrdude -C/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P/dev/ttyUSB1 -b57600 -D -Uflash:w:/tmp/arduino_build_865625/BlinkWithoutDelay.ino.hex:i

avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 06:01:25
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

         System wide configuration file is "/home/wojtek/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/wojtek/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping

         Using Port                    : /dev/ttyUSB1
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyUSB1": Permission denied

avrdude done.  Thank you.

Problem z wgrywaniem na płytkę. Sprawdź http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload w poszukiwaniu sugestii.
komentarz zamknięcia: Najlepsza

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 2 września 2017 przez niezalogowany
wybrane 20 sierpnia 2019
 
Najlepsza

Spróbuj odpalić Arduino z podwyższonymi uprawnieniami:

sudo arduino

 

komentarz 3 września 2017 przez niezalogowany
edycja 20 sierpnia 2019
Zadziałało

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 5,444 wizyt
pytanie zadane 31 marca 2017 w C i C++ przez PClove Początkujący (310 p.)
0 głosów
2 odpowiedzi 1,554 wizyt
0 głosów
3 odpowiedzi 828 wizyt
pytanie zadane 14 stycznia 2019 w Mikrokontrolery przez Username Obywatel (1,350 p.)

92,761 zapytań

141,685 odpowiedzi

320,485 komentarzy

62,105 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...