• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Losowa tekstura w python pygame

Object Storage Arubacloud
0 głosów
62 wizyt
pytanie zadane 4 sierpnia 2023 w Python przez Kubas23 Użytkownik (630 p.)

Od jakiegos czasu tworze gre w python (biblioteka pygame) link do github. Chcialem aby tekstura platformy losowala sie na poczatku kazdego poziomu dla kazdej platformy inna. Ale niestety mam problem z wylosowaniem jednej z trzech tekstur platformy platform_texture1, platform_texture2 i platform_texture3. Probowalem juz wszystkiego ale tekstura caly czas zmienia sie podczas gry.

import pygame

pygame.init()

window_width, window_height = 1280, 720
window = pygame.display.set_caption('Gra')
window = pygame.display.set_mode((window_width, window_height),pygame.FULLSCREEN)

# Tekstury

icon = pygame.image.load('Textures/icon.ico').convert_alpha()
bgmenu = pygame.image.load('Textures/menubg.png').convert_alpha()
playbutton = pygame.image.load('Textures/playbutton.png').convert_alpha()
playbuttonselect = pygame.image.load('Textures/playbuttonselect.png').convert_alpha()
settingsbutton = pygame.image.load('Textures/settingsbutton.png').convert_alpha()
settingsbuttonselect = pygame.image.load('Textures/settingsbuttonselect.png').convert_alpha()
menubutton = pygame.image.load('Textures/menubutton.png').convert_alpha()
menubuttonselect = pygame.image.load('Textures/menubuttonselect.png').convert_alpha()
GameName = pygame.image.load('Textures/GameName.png').convert_alpha()
platform_texture = pygame.image.load('Textures/platform_texture.png').convert_alpha()
lava_texture = pygame.image.load('Textures/lava_texture.png').convert_alpha()

pygame.display.set_icon(icon)
level = 1

pygame.mixer.init()
pygame.mixer.music.load("Audio/loopmusic.mp3")
pygame.mixer.music.play(-1, 0.0)
class Physic:
  def __init__(self, x, y, szerokosc, wysokosc, przyspieszenie, MAX_SPEED):
    self.level = level
    self.x_cord = x
    self.y_cord = y
    self.predkosc_poziomu = 0
    self.predkosc_pionu = 0
    self.przyspieszenie = przyspieszenie
    self.MAX_SPEED = MAX_SPEED
    self.szerokosc = szerokosc
    self.wysokosc = wysokosc
    self.poprzednie_x = x
    self.poprzednie_y = y
    self.jumping = False
    self.hitbox = pygame.Rect(self.x_cord, self.y_cord, self.szerokosc, self.wysokosc)

  def physic_tick(self, sciany, lawy):
    self.predkosc_pionu += 0.4
    self.x_cord += self.predkosc_poziomu
    self.y_cord += self.predkosc_pionu
    self.hitbox = pygame.Rect(self.x_cord, self.y_cord, self.szerokosc, self.wysokosc)
    for sciana in sciany:
      if sciana.hitbox.colliderect(self.hitbox):
        
        if self.x_cord + self.szerokosc >= sciana.x_cord + 1 > self.poprzednie_x + self.szerokosc: # z lewej
          self.x_cord = self.poprzednie_x
          self.predkosc_poziomu = 0

        if self.x_cord <= sciana.x_cord + sciana.szerokosc - 1 < self.poprzednie_x: # z prawej
          self.x_cord = self.poprzednie_x
          self.predkosc_poziomu = 0

        if self.y_cord + self.wysokosc >= sciana.y_cord + 1 > self.poprzednie_y + self.wysokosc: # z góry
          self.y_cord = self.poprzednie_y
          self.predkosc_pionu = 0
          self.jumping = False

        if self.y_cord >= sciana.y_cord < self.poprzednie_y: # z dołu
          self.y_cord = self.poprzednie_y
          self.predkosc_pionu = 0

    for lawa in lawy:
      if lawa.hitbox.colliderect(self.hitbox):
        pygame.mixer.Channel(1).play(pygame.mixer.Sound("Audio/dead.mp3"))
        self.x_cord = 1
        self.y_cord = 640
        self.poprzednie_x = 1
        self.poprzednie_y = 655

    if self.y_cord > 1000:
      self.x_cord = 1
      self.y_cord = 655
      self.poprzednie_x = 1
      self.poprzednie_y = 655
      pygame.mixer.Channel(1).play(pygame.mixer.Sound("Audio/dead.mp3"))

    if self.x_cord >= 1275:
      self.level += 1
      self.x_cord = 1
      self.y_cord = 655
      self.poprzednie_x = 1
      self.poprzednie_y = 655


    if self.x_cord < 0:
      self.x_cord = 1

    self.poprzednie_x = self.x_cord
    self.poprzednie_y = self.y_cord


class Player(Physic):
  def __init__(self):
    self.image = pygame.image.load("Textures/postac1.png").convert_alpha()
    self.Sterowanie = 'wsad'
    pygame.mixer.init()
    szerokosc = self.image.get_width()
    wysokosc = self.image.get_height()
    super().__init__(1, 655, szerokosc, wysokosc, 0.125, 3)

  def tick(self, keys, sciany, lawy):
    self.physic_tick(sciany, lawy)

    if keys[pygame.K_w] or keys[pygame.K_a] or keys[pygame.K_d]:
      self.Sterowanie = 0

    if keys[pygame.K_UP] or keys[pygame.K_LEFT] or keys[pygame.K_RIGHT]:
      self.Sterowanie = 1

    if self.Sterowanie == 0:
      if keys[pygame.K_a] and self.predkosc_poziomu > self.MAX_SPEED * -1:
        self.image = pygame.image.load("Textures/postac2.png").convert_alpha()
        self.predkosc_poziomu -= self.przyspieszenie

      if keys[pygame.K_d] and self.predkosc_poziomu < self.MAX_SPEED:
        self.image = pygame.image.load("Textures/postac1.png").convert_alpha()
        self.predkosc_poziomu += self.przyspieszenie

      if keys[pygame.K_w] and self.jumping is False:
        self.predkosc_pionu -= 10
        self.jumping = True

      if not (keys[pygame.K_d] or keys[pygame.K_a]):
        if self.predkosc_poziomu > 0:
          self.predkosc_poziomu -= self.przyspieszenie
        elif self.predkosc_poziomu < 0:
          self.predkosc_poziomu += self.przyspieszenie

    if self.Sterowanie == 1:
      if keys[pygame.K_LEFT] and self.predkosc_poziomu > self.MAX_SPEED * -1:
        self.image = pygame.image.load("Textures/postac2.png").convert_alpha()
        self.predkosc_poziomu -= self.przyspieszenie

      if keys[pygame.K_RIGHT] and self.predkosc_poziomu < self.MAX_SPEED:
        self.image = pygame.image.load("Textures/postac1.png").convert_alpha()
        self.predkosc_poziomu += self.przyspieszenie

      if keys[pygame.K_UP] and self.jumping is False:
        self.predkosc_pionu -= 10
        self.jumping = True

      if not (keys[pygame.K_RIGHT] or keys[pygame.K_LEFT]):
        if self.predkosc_poziomu > 0:
          self.predkosc_poziomu -= self.przyspieszenie
        elif self.predkosc_poziomu < 0:
          self.predkosc_poziomu += self.przyspieszenie

  def draw(self):
    window.blit(self.image, (self.x_cord, self.y_cord))
    pygame.mixer.init()


class Sciana:
  def __init__(self, x, y, szerokosc, wysokosc):
    self.x_cord = x
    self.y_cord = y
    self.szerokosc = szerokosc
    self.wysokosc = wysokosc
    self.hitbox = pygame.Rect(self.x_cord, self.y_cord, self.szerokosc, self.wysokosc)

  def draw(self, win):
    for x in range(self.x_cord, self.x_cord + self.szerokosc, 25):
      for y in range(self.y_cord, self.y_cord + self.wysokosc, 25):
        win.blit(platform_texture, (x, y))


class Lawa:
  def __init__(self, x, y, szerokosc, wysokosc):
    self.x_cord = x
    self.y_cord = y
    self.szerokosc = szerokosc
    self.wysokosc = wysokosc
    self.hitbox = pygame.Rect(self.x_cord, self.y_cord, self.szerokosc, self.wysokosc)

  def draw(self, win):
    for x in range(self.x_cord, self.x_cord + self.szerokosc, 50):
      for y in range(self.y_cord, self.y_cord + self.wysokosc, 50):
        win.blit(lava_texture, (x, y))


def main():
  gamestart = False
  run = True
  player = Player()
  clock = 0
  czcionka = pygame.font.SysFont('Death Spirit', 40)
  background = pygame.image.load("Textures/Tlo.png").convert_alpha()

  sciany = [
    Sciana(0, 695, 620, 25),
    Sciana(600, 620, 25, 100),
    Sciana(800, 695, 620, 25),
  ]
  lawy = [
    Lawa(270, 695, 70, 25),
  ]

  while run:
    leveltext = czcionka.render(' Level: ' + (str(player.level)), False, (255, 255, 255))
    clock += pygame.time.Clock().tick(130) * 100

    window.blit(background, (0, 0))
    window.blit(leveltext, (0, 0))
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        run = False
    mouseposx = pygame.mouse.get_pos()[0]
    mouseposy = pygame.mouse.get_pos()[1]

    # MENU
    if gamestart == False:
      window.blit(bgmenu, (0, 0))
      window.blit(GameName, (240, 25))
      # PLAY BUTTON
      if mouseposx >= 530 and mouseposx <= 730 and mouseposy >= 270 and mouseposy <= 370:
        window.blit(playbuttonselect, (530, 265))
        if pygame.mouse.get_pressed()[0]:
          gamestart = True
          player.x_cord = 1
          player.y_cord = 655
          pygame.mixer.Channel(1).play(pygame.mixer.Sound("Audio/clickbutton.wav"))
      else:
        window.blit(playbutton, (530, 265))

      # SETTINGS BUTTON
      if mouseposx >= 530 and mouseposx <= 730 and mouseposy >= 475 and mouseposy <= 675:
        window.blit(settingsbuttonselect, (530, 475))
        if pygame.mouse.get_pressed()[0]:
          pygame.mixer.Channel(1).play(pygame.mixer.Sound("Audio/clickbutton.wav"))
      else:
        window.blit(settingsbutton, (530, 475))

    # GAME
    if gamestart == True:
      keys = pygame.key.get_pressed()
      player.tick(keys, sciany, lawy)
      player.draw()
      for sciana in sciany:
        sciana.draw(window)
      for lawa in lawy:
        lawa.draw(window)
      # MENU BUTTON
      if mouseposx >= 1200 and mouseposx <= 1280 and mouseposy >= 0 and mouseposy <= 70:
        window.blit(menubuttonselect, (1200, 5))
        if pygame.mouse.get_pressed()[0]:
          pygame.mixer.Channel(1).play(pygame.mixer.Sound("Audio/clickbutton.wav"))
          gamestart = False

      else:
        window.blit(menubutton, (1200, 5))

    # poziomy:
    if player.level == 2:
      sciany = [
        Sciana(0, 695, 620, 25),
        Sciana(50, 490, 25, 100),
        Sciana(600, 600, 25, 200),
        Sciana(50, 570, 470, 25),
        Sciana(200, 410, 470, 25),
        Sciana(800, 410, 670, 25),
      ]

      lawy = [
        Lawa(625, 695, 800, 25),
      ]

    if player.level == 3:
      sciany = [
        Sciana(0, 695, 620, 25),
        Sciana(0, 420, 870, 25),
        Sciana(0, 320, 270, 25),
        Sciana(270, 220, 1270, 25),
        Sciana(600, 620, 25, 100),
        Sciana(750, 620, 25, 100),
        Sciana(900, 620, 25, 100),
        Sciana(1050, 620, 320, 25),
        Sciana(1255, 245, 25, 375),
        Sciana(1150, 520, 220, 25),
        Sciana(1000, 420, 150, 25),
      ]
      lawy = [

      ]

    if player.level == 4:
      sciany = [
        Sciana(0, 695, 620, 25),
        Sciana(600, 620, 25, 100),
        Sciana(800, 220, 25, 500),
        Sciana(0, 520, 500, 25),
        Sciana(400, 410, 200, 25),
        Sciana(0, 445, 25, 75),
        Sciana(0, 300, 500, 25),
        Sciana(400, 200, 425, 25),
        Sciana(950, 195, 25, 525),
        Sciana(1100, 195, 25, 525),
        Sciana(1100, 195, 500, 25),
        Sciana(600, 205, 25, 230),
      ]

      lawy = [
        Lawa(625, 695, 175, 25),
        Lawa(825, 695, 125, 25),
        Lawa(975, 695, 125, 25),

      ]

    if player.level == 5:
      sciany = [
        Sciana(0, 700, 225, 25),
        Sciana(225, 625, 25, 100),
        Sciana(0, 575, 125, 25),
        Sciana(0, 500, 25, 100),
        Sciana(100, 400, 25, 75),
        Sciana(100, 400, 75, 25),
        Sciana(250, 475, 75, 25),
        Sciana(300, 425, 25, 75),
        Sciana(400, 350, 25, 75),
        Sciana(400, 350, 75, 25),
        Sciana(550, 350, 75, 25),
        Sciana(700, 350, 75, 25),
        Sciana(750, 300, 25, 75),
        Sciana(775, 700, 125, 25),
        Sciana(875, 625, 25, 125),
        Sciana(1025, 625, 150, 25),
        Sciana(1150, 550, 25, 100),
        Sciana(1150, 550, 150, 25),
      ]

      lawy = []


    pygame.display.update()


main()
pygame.quit()

 

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

0 głosów
0 odpowiedzi 296 wizyt
pytanie zadane 29 stycznia 2023 w Python przez Kubas23 Użytkownik (630 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 492 wizyt
pytanie zadane 17 grudnia 2022 w Python przez Kubas23 Użytkownik (630 p.)
0 głosów
0 odpowiedzi 205 wizyt
pytanie zadane 27 października 2022 w Python przez Podlasianin Początkujący (400 p.)

92,655 zapytań

141,546 odpowiedzi

319,984 komentarzy

62,024 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Kolejna edycja największej imprezy hakerskiej w Polsce, czyli Mega Sekurak Hacking Party odbędzie się już 20 maja 2024r. Z tej okazji mamy dla Was kod: pasjamshp - jeżeli wpiszecie go w koszyku, to wówczas otrzymacie 40% zniżki na bilet w wersji standard!

Więcej informacji na temat imprezy znajdziecie tutaj. Dziękujemy ekipie Sekuraka za taką fajną zniżkę dla wszystkich Pasjonatów!

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...