• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

[Object object] mongoose zwaraca takie wartości

Object Storage Arubacloud
0 głosów
132 wizyt
pytanie zadane 15 sierpnia 2020 w JavaScript przez Darth_Sith Początkujący (310 p.)
edycja 15 sierpnia 2020 przez Darth_Sith

 

const express = require('express');
const router = express.Router();
const Task = require('../models/Tasks')

// @desc GET /dashboard
router.get('/', (req, res) => {
 res.render('dashboard')
})

// @desc GET /dashboard/task
router.get('/task', (req, res) => {
 res.render('task')
})

// @desc GET /dashboard/fulllist
// router.get('/task/fulllist', async (req, res) => {
//  try {

//   let tablee = Task.find({
//    author: req.body.author
//   });

//   res.render('fulllist', {
//    author: req.body.author,
//    table: tablee
//   })

//  } catch (e) {
//   console.log(e)
//  }
// })

// @desc POST /dashboard/task
router.post('/task/fulllist', async (req, res) => {
 try {
  let task = new Task({
   title: req.body.title,
   author: req.body.author,
   body: req.body.body,
   createdAt: Date.now()
  })

  await task.save(task)

  let table = Task.find({
   author: req.body.author
  });

  res.render('fulllist', {
   author: req.body.author,
   table
  })

 } catch (e) {
  console.log(e)
 }
})

module.exports = router;
{% extends 'layout.twig' %}

{% block body %}
 
 <h1>Witaj, {{ author }}</h1>
 
 {# <p>{{title}}</p>
 <p>{{author}}</p>
 <p>{{body}}</p>
 <p>{{createdAt}}</p>  #}
 <table>

  {% for item in table %}
   <td>{{item}}</td>
  {% endfor %}

 </table>

{% endblock %}

Witam, mam problem a mianowicie nie wiem czemu zawraca mi [Object object] zamiast całą kolekcje. Ktoś coś wie na ten temat ? Dodatkowo na podstronie /task/fulllist przy odświeżaniu przesyła mi dodatkowy rekord do bazy danych. + jak console.log(table) zwraca mi undefined :/

komentarz 15 sierpnia 2020 przez ScriptyChris Mędrzec (190,190 p.)

Wykonsoluj zmienną table (zwrotka z Task.find) i pokaż co tam jest.

komentarz 16 sierpnia 2020 przez Darth_Sith Początkujący (310 p.)
Query {
 _mongooseOptions: {},
 _transforms: [],
 _hooks: Kareem { _pres: Map {}, _posts: Map {} },
 _executionCount: 0,
 mongooseCollection: NativeCollection {
  collection: Collection { s: [Object] },
  Promise: [Function: Promise],
  _closed: false,
  opts: {
   schemaUserProvidedOptions: {},
   capped: false,
   autoCreate: undefined,
   Promise: [Function: Promise],
   '$wasForceClosed': undefined
  },
  name: 'tasks',
  collectionName: 'tasks',
  conn: NativeConnection {
   base: [Mongoose],
   collections: [Object],
   models: [Object],
   config: [Object],
   replica: false,
   options: null,
   otherDbs: [],
   relatedDbs: {},
   states: [Object: null prototype],
   _readyState: 1,
   _closeCalled: false,
   _hasOpened: true,
   plugins: [],
   id: 0,
   _listening: false,
   _connectionOptions: [Object],
   client: [MongoClient],
   '$initialConnection': [Promise],
   _events: [Object: null prototype],
   _eventsCount: 1,
   name: 'create-app',
   host: 'cluster0-shard-00-00-t0cfg.mongodb.net',
   port: 27017,
   user: 'dered00',
   pass: 'karmas123',
   db: [Db]
  },
  queue: [],
  buffer: false,
  emitter: EventEmitter {
   _events: [Object: null prototype] {},
   _eventsCount: 0,
   _maxListeners: undefined
  }
 },
 model: Model { Tasks },
 schema: Schema {
  obj: {
   title: [Object],
   author: [Object],
   body: [Object],
   createdAt: [Object]
  },
  paths: {
   title: [SchemaString],
   author: [SchemaString],
   body: [SchemaString],
   createdAt: [SchemaDate],
   _id: [ObjectId],
   __v: [SchemaNumber]
  },
  aliases: {},
  subpaths: {},
  virtuals: { id: [VirtualType] },
  singleNestedPaths: {},
  nested: {},
  inherits: {},
  callQueue: [],
  _indexes: [],
  methods: {},
  methodOptions: {},
  statics: {},
  tree: {
   title: [Object],
   author: [Object],
   body: [Object],
   createdAt: [Object],
   _id: [Object],
   __v: [Function: Number],
   id: [VirtualType]
  },
  query: {},
  childSchemas: [],
  plugins: [ [Object], [Object], [Object], [Object], [Object] ],
  '$id': 1,
  s: { hooks: [Kareem] },
  _userProvidedOptions: {},
  options: {
   typePojoToMixed: true,
   typeKey: 'type',
   id: true,
   noVirtualId: false,
   _id: true,
   noId: false,
   validateBeforeSave: true,
   read: null,
   shardKey: null,
   autoIndex: null,
   minimize: true,
   discriminatorKey: '__t',
   versionKey: '__v',
   capped: false,
   bufferCommands: true,
   strict: true,
   pluralization: true
  },
  '$globalPluginsApplied': true,
  _requiredpaths: [ 'body', 'author', 'title' ]
 },
 op: 'find',
 options: {},
 _conditions: { author: 'Paolo ' },
 _fields: undefined,
 _update: undefined,
 _path: undefined,
 _distinct: undefined,
 _collection: NodeCollection {
  collection: NativeCollection {
   collection: [Collection],
   Promise: [Function: Promise],
   _closed: false,
   opts: [Object],
   name: 'tasks',
   collectionName: 'tasks',
   conn: [NativeConnection],
   queue: [],
   buffer: false,
   emitter: [EventEmitter]
  },
  collectionName: 'tasks'
 },
 _traceFunction: undefined,
 '$useProjection': true
}
Query {
 _mongooseOptions: {},
 _transforms: [],
 _hooks: Kareem { _pres: Map {}, _posts: Map {} },
 _executionCount: 0,
 mongooseCollection: NativeCollection {
  collection: Collection { s: [Object] },
  Promise: [Function: Promise],
  _closed: false,
  opts: {
   schemaUserProvidedOptions: {},
   capped: false,
   autoCreate: undefined,
   Promise: [Function: Promise],
   '$wasForceClosed': undefined
  },
  name: 'tasks',
  collectionName: 'tasks',
  conn: NativeConnection {
   base: [Mongoose],
   collections: [Object],
   models: [Object],
   config: [Object],
   replica: false,
   options: null,
   otherDbs: [],
   relatedDbs: {},
   states: [Object: null prototype],
   _readyState: 1,
   _closeCalled: false,
   _hasOpened: true,
   plugins: [],
   id: 0,
   _listening: false,
   _connectionOptions: [Object],
   client: [MongoClient],
   '$initialConnection': [Promise],
   _events: [Object: null prototype],
   _eventsCount: 1,
   name: 'create-app',
   host: 'cluster0-shard-00-00-t0cfg.mongodb.net',
   port: 27017,
   user: 'dered00',
   pass: 'karmas123',
   db: [Db]
  },
  queue: [],
  buffer: false,
  emitter: EventEmitter {
   _events: [Object: null prototype] {},
   _eventsCount: 0,
   _maxListeners: undefined
  }
 },
 model: Model { Tasks },
 schema: Schema {
  obj: {
   title: [Object],
   author: [Object],
   body: [Object],
   createdAt: [Object]
  },
  paths: {
   title: [SchemaString],
   author: [SchemaString],
   body: [SchemaString],
   createdAt: [SchemaDate],
   _id: [ObjectId],
   __v: [SchemaNumber]
  },
  aliases: {},
  subpaths: {},
  virtuals: { id: [VirtualType] },
  singleNestedPaths: {},
  nested: {},
  inherits: {},
  callQueue: [],
  _indexes: [],
  methods: {},
  methodOptions: {},
  statics: {},
  tree: {
   title: [Object],
   author: [Object],
   body: [Object],
   createdAt: [Object],
   _id: [Object],
   __v: [Function: Number],
   id: [VirtualType]
  },
  query: {},
  childSchemas: [],
  plugins: [ [Object], [Object], [Object], [Object], [Object] ],
  '$id': 1,
  s: { hooks: [Kareem] },
  _userProvidedOptions: {},
  options: {
   typePojoToMixed: true,
   typeKey: 'type',
   id: true,
   noVirtualId: false,
   _id: true,
   noId: false,
   validateBeforeSave: true,
   read: null,
   shardKey: null,
   autoIndex: null,
   minimize: true,
   discriminatorKey: '__t',
   versionKey: '__v',
   capped: false,
   bufferCommands: true,
   strict: true,
   pluralization: true
  },
  '$globalPluginsApplied': true,
  _requiredpaths: [ 'body', 'author', 'title' ]
 },
 op: 'find',
 options: {},
 _conditions: { author: 'Paolo ' },
 _fields: undefined,
 _update: undefined,
 _path: undefined,
 _distinct: undefined,
 _collection: NodeCollection {
  collection: NativeCollection {
   collection: [Collection],
   Promise: [Function: Promise],
   _closed: false,
   opts: [Object],
   name: 'tasks',
   collectionName: 'tasks',
   conn: [NativeConnection],
   queue: [],
   buffer: false,
   emitter: [EventEmitter]
  },
  collectionName: 'tasks'
 },
 _traceFunction: undefined,
 '$useProjection': true
}

 

1
komentarz 16 sierpnia 2020 przez ScriptyChris Mędrzec (190,190 p.)

Jeśli wywołasz Task.find przekazując jako drugi parametr callback, to czy argument result jest tym samym co konsola pokazała w poprzednim komentarzu, czy już zawiera konkretnie poszukiwaną kolekcję?

Task.find({
 author: req.body.author
}, function(err, result) {
 if (err) {
  console.error('err', err);

  return err;
 }

 console.log('result: ', result);
});

https://mongoosejs.com/docs/api.html#model_Model.find

komentarz 19 sierpnia 2020 przez Darth_Sith Początkujący (310 p.)
edycja 19 sierpnia 2020 przez Darth_Sith

 

Query {
 _mongooseOptions: {},
 _transforms: [],
 _hooks: Kareem { _pres: Map {}, _posts: Map {} },
 _executionCount: 0,
 mongooseCollection: NativeCollection {
  collection: Collection { s: [Object] },    
  Promise: [Function: Promise],
  _closed: false,
  opts: {
   schemaUserProvidedOptions: {},
   capped: false,
   autoCreate: undefined,
   Promise: [Function: Promise],
   '$wasForceClosed': undefined
  },
  name: 'tasks',
  collectionName: 'tasks',
  conn: NativeConnection {
   base: [Mongoose],
   collections: [Object],
   models: [Object],
   config: [Object],
   replica: false,
   options: null,
   otherDbs: [],
   relatedDbs: {},
   states: [Object: null prototype],
   _readyState: 1,
   _closeCalled: false,
   _hasOpened: true,
   plugins: [],
   id: 0,
   _listening: false,
   _connectionOptions: [Object],
   client: [MongoClient],
   '$initialConnection': [Promise],
   _events: [Object: null prototype],
   _eventsCount: 1,
   name: 'create-app',
   host: 'cluster0-shard-00-00-t0cfg.mongodb.net',
   port: 27017,
   user: 'dered00',
   pass: 'karmas123',
   db: [Db]
  },
  queue: [],
  buffer: false,
  emitter: EventEmitter {
   _events: [Object: null prototype] {},
   _eventsCount: 0,
   _maxListeners: undefined
  }
 },
 model: Model { Tasks },
 schema: Schema {
  obj: {
   title: [Object],
   author: [Object],
   body: [Object],
   createdAt: [Object]
  },
  paths: {
   title: [SchemaString],
   author: [SchemaString],
   body: [SchemaString],
   createdAt: [SchemaDate],
   _id: [ObjectId],
   __v: [SchemaNumber]
  },
  aliases: {},
  subpaths: {},
  virtuals: { id: [VirtualType] },
  singleNestedPaths: {},
  nested: {},
  inherits: {},
  callQueue: [],
  _indexes: [],
  methods: {},
  methodOptions: {},
  statics: {},
  tree: {
   title: [Object],
   author: [Object],
   body: [Object],
   createdAt: [Object],
   _id: [Object],
   __v: [Function: Number],
   id: [VirtualType]
  },
  query: {},
  childSchemas: [],
  plugins: [ [Object], [Object], [Object], [Object], [Object] ],
  '$id': 1,
  s: { hooks: [Kareem] },
  _userProvidedOptions: {},
  options: {
   typePojoToMixed: true,
   typeKey: 'type',
   id: true,
   noVirtualId: false,
   _id: true,
   noId: false,
   validateBeforeSave: true,
   read: null,
   shardKey: null,
   autoIndex: null,
   minimize: true,
   discriminatorKey: '__t',
   versionKey: '__v',
   capped: false,
   bufferCommands: true,
   strict: true,
   pluralization: true
  },
  '$globalPluginsApplied': true,
  _requiredpaths: [ 'body', 'author', 'title' ]
 },
 op: 'find',
 options: {},
 _conditions: { author: 'Paolo ' },
 _fields: undefined,
 _update: undefined,
 _path: undefined,
 _distinct: undefined,
 _collection: NodeCollection {
  collection: NativeCollection {
   collection: [Collection],
   Promise: [Function: Promise],
   _closed: false,
   opts: [Object],
   name: 'tasks',
   collectionName: 'tasks',
   conn: [NativeConnection],
   queue: [],
   buffer: false,
   emitter: [EventEmitter]
  },
  collectionName: 'tasks'
 },
 _traceFunction: undefined,
 '$useProjection': true
}
POST /dashboard/task/fulllist 200 372.093 ms - 852
result: [
 {
  _id: 5f38c95d08588b477c5a6c89,
  title: 'Erragon',
  author: 'Paolo ',
  body: 'This is Eragon story',
  createdAt: 2020-08-16T05:51:25.480Z,
  __v: 0
 },
 {
  _id: 5f38c979f34f401264bcaa30,
  title: 'Erragon',
  author: 'Paolo ',
  body: 'This is Eragon story',
  createdAt: 2020-08-16T05:51:53.713Z,
  __v: 0
 },
 {
  _id: 5f3ca3d43210492140098387,
  title: 'Erragon',
  author: 'Paolo ',
  body: 'This is Eragon story',
  createdAt: 2020-08-19T04:00:20.094Z,
  __v: 0
 },
 {
  _id: 5f3ca40772a75d29d84e85c0,
  title: 'Erragon',
  author: 'Paolo ',
  body: 'This is Eragon story',
  createdAt: 2020-08-19T04:01:11.021Z,
  __v: 0
 },
 {
  _id: 5f3ca49139dd3a25e80b7690,
  title: 'Erragon',
  author: 'Paolo ',
  body: 'This is Eragon story',
  createdAt: 2020-08-19T04:03:29.978Z,
  __v: 0
 }
]

Nie wiem w jaki sposób renderować pojedyńcze wartości do tabeli. Możecie zapodać jakiś przykład ?

1
komentarz 19 sierpnia 2020 przez ScriptyChris Mędrzec (190,190 p.)

Od 145 linijki tego, co pokazała konsola masz kolekcję z Mongoose dostępną w argumencie result w callbacku. Są to kolejne obiekty:

{
  _id: 5f38c95d08588b477c5a6c89,
  title: 'Erragon',
  author: 'Paolo ',
  body: 'This is Eragon story',
  createdAt: 2020-08-16T05:51:25.480Z,
  __v: 0
 },

Wcześniejsza część loga wygląda jak ta ze zmiennej table, do której przypisałeś wynik wywołania metody Task.find.

Zmienną result możesz renderować w tabeli. Tzn. raczej nie wyrenderujesz w DOM obiektów tej kolekcji, raczej powinieneś wyświetlać ich kolejne propertisy (wybrane lub wszystkie), ewentualnie wyrenderuj obiekty jako JSON.

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

+1 głos
0 odpowiedzi 83 wizyt
pytanie zadane 20 września 2020 w JavaScript przez poldeeek Mądrala (5,980 p.)
0 głosów
0 odpowiedzi 198 wizyt
pytanie zadane 29 października 2018 w JavaScript przez Alex.Ironside Stary wyjadacz (14,900 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 205 wizyt
pytanie zadane 22 stycznia 2018 w JavaScript przez Anoonymous Obywatel (1,560 p.)

92,698 zapytań

141,611 odpowiedzi

320,122 komentarzy

62,057 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...