• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

skrypt bash, grub, porównanie wyniku polecenia i ciągu znaków

0 głosów
107 wizyt
pytanie zadane 24 sierpnia 2017 w Inne języki przez cyklop123 Bywalec (2,730 p.)

Piszę skrypt w bashu odnośnie detekcji czy windows jest zahibernowany czy nie.

Jeżeli windows jest zahibernowany to pierwsze 4 bajty pliku hiberfil.sys to HIBR , a jeżeli nie jest to WAKE

Skrypt porównuje te wartości z ciągiem.

Skrypt działa jeżeli jest uruchamiany w terminalu lecz jeżeli chce zaktualizować gruba to wyskakuje błąd składni w lini porównania
head -c4 $mountpoint/hiberfil.sys | grep -q HIBR

Nie mam pojęcia co to za błąd, proszę o pomoc
Błąd

Generowanie pliku konfiguracyjnego GRUB-a...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64
Znaleziono obraz initrd: /boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
błąd: syntax error.
błąd: Incorrect command.
błąd: syntax error.
Błąd składni w linii 208
W wygenerowanym pliku konfiguracyjnym GRUB-a wykryto błędy składni.
Proszę się upewnić, że w plikach /etc/default/grub oraz /etc/grub.d/*
nie ma błędów lub wypełnić raport o błędzie z załączonym plikiem /boot/grub/grub.cfg.new.
gotowe

Plik /etc/grub.d/40_custom

#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries
# the 'exec tail' line above.

mountpoint=/media/c
device=/dev/sda4
name=""
mounted=true

if ! (mountpoint -q $mountpoint) ; then
	if ! ( mount -o ro $device $mountpoint ) ;then
		mounted=false
	else
		mounted=true
	fi
fi

if ( $mounted = true ) ; then
	if (head -c4 $mountpoint/hiberfil.sys | grep -q HIBR ) ; then
		name="(hibernated) ";
	else
		name="(not hibernated)";
	fi
else
	name="(unrecognised)";
fi


menuentry "Windows 10 $name" --class windows --class os {
	insmod part_gpt
	insmod fat
	set root='hd0,gpt2'
	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 46B4-6888
	chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
}

Plik /boot/grub/grub.cfg.new

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 set have_grubenv=true
 load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="3"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}
function load_video {
 if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
  font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt7'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
fi
  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
 set gfxmode=auto
 load_video
 insmod gfxterm
 set locale_dir=$prefix/locale
 set lang=pl_PL
 insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
 set timeout=30
else
 if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=5
 # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
 # unavailable.
 else
  set timeout=5
 fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt7'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
fi
insmod png
if background_image /usr/share/desktop-base/softwaves-theme/grub/grub-4x3.png; then
 set color_normal=white/black
 set color_highlight=black/white
else
 set menu_color_normal=cyan/blue
 set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
}
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode
menuentry 'Debian GNU/Linux' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12' {
	load_video
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt7'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
	fi
	echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.9.0-3-amd64...'
	linux	/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12 ro quiet
	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
	initrd	/boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
}
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Debian GNU/Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12' {
	menuentry 'Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 4.9.0-3-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.9.0-3-amd64-advanced-89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12' {
		load_video
		insmod gzio
		if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt7'
		if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.9.0-3-amd64...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12 ro quiet
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
	}
	menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 4.9.0-3-amd64 (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.9.0-3-amd64-recovery-89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12' {
		load_video
		insmod gzio
		if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt7'
		if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.9.0-3-amd64...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12 ro single 
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
	}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
	fwsetup
}
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries
# the 'exec tail' line above.

mountpoint=/media/c
device=/dev/sda4
name=""
mounted=true

if ! (mountpoint -q $mountpoint) ; then
	if ! ( mount -o ro $device $mountpoint ) ;then
		mounted=false
	else
		mounted=true
	fi
fi

if ( $mounted = true ) ; then
	if (head -c4 $mountpoint/hiberfil.sys | grep -q HIBR ) ; then
		name="(hibernated) ";
	else
		name="(not hibernated)";
	fi
else
	name="(unrecognised)";
fi


menuentry "Windows 10 $name" --class windows --class os {
	insmod part_gpt
	insmod fat
	set root='hd0,gpt2'
	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 46B4-6888
	chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
}

### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

 

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 24 sierpnia 2017 przez cyklop123 Bywalec (2,730 p.)
wybrane 19 września 2017 przez cyklop123
 
Najlepsza
Sprawa zamknięta, grub nie obsługuje basha. Wspiera tylko podstawowe polecenia

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 137 wizyt
pytanie zadane 17 września 2017 w Inne języki przez robRoy Użytkownik (980 p.)
+1 głos
2 odpowiedzi 48 wizyt
pytanie zadane 15 kwietnia w Inne języki przez Sic Mądrala (5,620 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 50 wizyt
pytanie zadane 25 marca w Inne języki przez focused Użytkownik (580 p.)
Porady nie od parady
Wynikowy wygląd pytania, odpowiedzi czy komentarza, różni się od tego zaprezentowanego w edytorze postów. Stosuj więc funkcję Podgląd posta znajdującą się pod edytorem, aby upewnić się, czy na pewno ostateczny rezultat ci odpowiada.Podgląd posta

50,967 zapytań

93,252 odpowiedzi

189,275 komentarzy

24,849 pasjonatów

Przeglądających: 230
Pasjonatów: 18 Gości: 212

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...