• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

skrypt bash, grub, porównanie wyniku polecenia i ciągu znaków

0 głosów
121 wizyt
pytanie zadane 24 sierpnia 2017 w Inne języki przez cyklop123 Bywalec (2,750 p.)

Piszę skrypt w bashu odnośnie detekcji czy windows jest zahibernowany czy nie.

Jeżeli windows jest zahibernowany to pierwsze 4 bajty pliku hiberfil.sys to HIBR , a jeżeli nie jest to WAKE

Skrypt porównuje te wartości z ciągiem.

Skrypt działa jeżeli jest uruchamiany w terminalu lecz jeżeli chce zaktualizować gruba to wyskakuje błąd składni w lini porównania
head -c4 $mountpoint/hiberfil.sys | grep -q HIBR

Nie mam pojęcia co to za błąd, proszę o pomoc
Błąd

Generowanie pliku konfiguracyjnego GRUB-a...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Znaleziono obraz Linuksa: /boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64
Znaleziono obraz initrd: /boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
błąd: syntax error.
błąd: Incorrect command.
błąd: syntax error.
Błąd składni w linii 208
W wygenerowanym pliku konfiguracyjnym GRUB-a wykryto błędy składni.
Proszę się upewnić, że w plikach /etc/default/grub oraz /etc/grub.d/*
nie ma błędów lub wypełnić raport o błędzie z załączonym plikiem /boot/grub/grub.cfg.new.
gotowe

Plik /etc/grub.d/40_custom

#!/bin/sh
exec tail -n +3 $0
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries
# the 'exec tail' line above.

mountpoint=/media/c
device=/dev/sda4
name=""
mounted=true

if ! (mountpoint -q $mountpoint) ; then
	if ! ( mount -o ro $device $mountpoint ) ;then
		mounted=false
	else
		mounted=true
	fi
fi

if ( $mounted = true ) ; then
	if (head -c4 $mountpoint/hiberfil.sys | grep -q HIBR ) ; then
		name="(hibernated) ";
	else
		name="(not hibernated)";
	fi
else
	name="(unrecognised)";
fi


menuentry "Windows 10 $name" --class windows --class os {
	insmod part_gpt
	insmod fat
	set root='hd0,gpt2'
	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 46B4-6888
	chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
}

Plik /boot/grub/grub.cfg.new

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 set have_grubenv=true
 load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="3"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}
function load_video {
 if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
  font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt7'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
fi
  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
 set gfxmode=auto
 load_video
 insmod gfxterm
 set locale_dir=$prefix/locale
 set lang=pl_PL
 insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
 set timeout=30
else
 if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=5
 # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
 # unavailable.
 else
  set timeout=5
 fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt7'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
fi
insmod png
if background_image /usr/share/desktop-base/softwaves-theme/grub/grub-4x3.png; then
 set color_normal=white/black
 set color_highlight=black/white
else
 set menu_color_normal=cyan/blue
 set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
}
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode
menuentry 'Debian GNU/Linux' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12' {
	load_video
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	set root='hd0,gpt7'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
	fi
	echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.9.0-3-amd64...'
	linux	/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12 ro quiet
	echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
	initrd	/boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
}
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Debian GNU/Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12' {
	menuentry 'Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 4.9.0-3-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.9.0-3-amd64-advanced-89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12' {
		load_video
		insmod gzio
		if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt7'
		if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.9.0-3-amd64...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12 ro quiet
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
	}
	menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 4.9.0-3-amd64 (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.9.0-3-amd64-recovery-89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12' {
		load_video
		insmod gzio
		if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		set root='hd0,gpt7'
		if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt7 --hint-efi=hd0,gpt7 --hint-baremetal=ahci0,gpt7 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root 89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12
		fi
		echo	'Wczytywanie systemu Linux 4.9.0-3-amd64...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=89779e05-fa58-4942-a755-3122d6dcaf12 ro single 
		echo	'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
		initrd	/boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
	}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
	fwsetup
}
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries
# the 'exec tail' line above.

mountpoint=/media/c
device=/dev/sda4
name=""
mounted=true

if ! (mountpoint -q $mountpoint) ; then
	if ! ( mount -o ro $device $mountpoint ) ;then
		mounted=false
	else
		mounted=true
	fi
fi

if ( $mounted = true ) ; then
	if (head -c4 $mountpoint/hiberfil.sys | grep -q HIBR ) ; then
		name="(hibernated) ";
	else
		name="(not hibernated)";
	fi
else
	name="(unrecognised)";
fi


menuentry "Windows 10 $name" --class windows --class os {
	insmod part_gpt
	insmod fat
	set root='hd0,gpt2'
	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 46B4-6888
	chainloader /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
}

### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

 

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 24 sierpnia 2017 przez cyklop123 Bywalec (2,750 p.)
wybrane 19 września 2017 przez cyklop123
 
Najlepsza
Sprawa zamknięta, grub nie obsługuje basha. Wspiera tylko podstawowe polecenia

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 164 wizyt
pytanie zadane 17 września 2017 w Inne języki przez robRoy Użytkownik (980 p.)
+1 głos
2 odpowiedzi 62 wizyt
pytanie zadane 15 kwietnia w Inne języki przez Sic Mądrala (6,300 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 55 wizyt
pytanie zadane 25 marca w Inne języki przez focused Użytkownik (580 p.)
Porady nie od parady
Nie wiesz jak poprawnie zredagować pytanie lub pragniesz poznać którąś z funkcji forum? Odwiedź podstronę Pomoc (FAQ) dostępną w menu pod ikoną apteczki.FAQ

54,387 zapytań

98,241 odpowiedzi

202,067 komentarzy

26,700 pasjonatów

Przeglądających: 228
Pasjonatów: 5 Gości: 223

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...