• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Kodowanie słownikowe LZ77 metoda przesuwającego okna

Hosting forpsi easy 1 pln
0 głosów
71 wizyt
pytanie zadane 20 listopada w C i C++ przez sadek121 Nowicjusz (160 p.)

Cześć mam na zadanie na studia napisać program kodowania słownikowego LZ77, podszedłem do tematu prostszym (w teorii) algorytmem przesuwającego się okna, ale program zwraca mi jedynie wynik Pozycja: 0 Dlugosc: 0 Znak: ¨, nie mam pojęcie z czego wynika błąd
 

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MaxBuforSize 4
#define MaxDictionarySize 8

struct trojkaLZ77
{
int pozycja;
int dlugosc;
char znak;
};

struct okno
{
char slownik[MaxBuforSize];
char bufor[MaxDictionarySize];
char niewykorzystane [60];
struct trojkaLZ77 *wskaznikNaTrojke;
};

char przesunNiewykorzystane(struct okno *okno);

void wczytajDane(struct okno *okno, const char *nazwaPliku)
{
FILE *plik = fopen(nazwaPliku, "r");
if (!plik)
{
perror("Błąd wczytania pliku");

  return;
}
int index = 0;
char znak;
while ((znak = fgetc(plik)) != EOF && index < sizeof(okno->niewykorzystane)-1)
{
  okno->niewykorzystane[index++] = znak;
}
okno->niewykorzystane[index] = '\0';

fclose(plik);
}

void przesuniecieOkna(struct okno *okno)
{
int przesuniecie = okno->wskaznikNaTrojke->dlugosc + 1;

for (int i = 0; i < MaxBuforSize - przesuniecie; i++)
{
  okno->slownik[i] = okno->slownik[i + przesuniecie];
}
for (int i = MaxBuforSize - przesuniecie; i < MaxBuforSize; i++)
{
  // okno->slownik[i] = okno->bufor[0];
  // for (int j = 0; j < MaxDictionarySize; j++)
  // {
  //   okno->bufor[j] = okno->bufor[j + 1];
  // }
  // okno->bufor[MaxDictionarySize - 1] = przesunNiewykorzystane(okno);
  if (i < 0) continue;
  okno->slownik[i] = okno->bufor[0];

  //Przesuniecie calego bufora
  memmove(okno->bufor, okno->bufor + 1, MaxDictionarySize - 1);
  okno->bufor[MaxDictionarySize - 1] = przesunNiewykorzystane(okno);
}
}

char przesunNiewykorzystane(struct okno *okno)
{
int niewykorzystaneDL = strlen(okno->niewykorzystane);
int buforDL = strlen(okno->bufor);
int i;

for ( i = 0; i < MaxDictionarySize - buforDL && i < niewykorzystaneDL; i++)
{
  okno->bufor[buforDL + i] = okno->niewykorzystane[i];
}

// memmove(okno->niewykorzystane, okno->niewykorzystane + i, niewykorzystaneDL - i + 1);

if (niewykorzystaneDL > 0)
{
  char znakDoBufora = okno->niewykorzystane[0];
  memmove(okno->niewykorzystane, okno->niewykorzystane + i, niewykorzystaneDL - i + 1);
  return znakDoBufora;
}
else
{
  return '\0';
} 
}

struct okno kodujLZ77()
{
struct okno noweOkno;
struct trojkaLZ77 trojka = {0,0,noweOkno.bufor[1]};

noweOkno.wskaznikNaTrojke = &trojka;
int MaxDl = 0;
int Poz = 0;

for (int i = 0; i < strlen(noweOkno.slownik); i++)
{
  for (int j = 0; j < strlen(noweOkno.bufor); j++)
  {
    int k = 0;
    while (i + k < MaxBuforSize && j + k < MaxDictionarySize && noweOkno.slownik[i + k] == noweOkno.bufor[j + k]) {
      k++;
    }  
    if (k > MaxDl)
    {
      MaxDl = k;
      Poz = i;
    } 
  }
}
trojka.pozycja = Poz;
trojka.dlugosc = MaxDl;

if (MaxDl < MaxDictionarySize)
{
  trojka.znak = noweOkno.bufor[MaxDl];
}
else
{
  trojka.znak = '\0';
}
//Przesunięcie okna w lewo o długość + 1
przesuniecieOkna(&noweOkno);

return noweOkno;
}

int main()
{
struct okno oknoKompresji;
memset(&oknoKompresji, 0, sizeof(oknoKompresji));

const char *nazwaPliku = "plik.txt";
wczytajDane(&oknoKompresji, nazwaPliku);

//Sprawdzenie czy niewykorzystane dane zostały wczytane
if (strlen(oknoKompresji.niewykorzystane) == 0)
{
  printf("Brak danych do kompresji");
  return 1;
}

//Przetwarzanie danych
struct okno skompresowaneOkno = kodujLZ77(&oknoKompresji);

printf("Pozycja: %d Dlugosc: %d Znak: %c", skompresowaneOkno.wskaznikNaTrojke->pozycja, skompresowaneOkno.wskaznikNaTrojke->dlugosc, skompresowaneOkno.wskaznikNaTrojke->znak);

return 0;
}

 

2 odpowiedzi

+1 głos
odpowiedź 20 listopada przez adrian17 Ekspert (337,960 p.)

Zacznijmy od tego, że w ogóle nie bierzesz argumentu wejściowego.

struct okno kodujLZ77() // <--
...
kodujLZ77(&oknoKompresji);

Kompilator w trybie C na to nie krzyczy, ale w trybie C++owym już tak.

Poza tym, nawet w trybie C, krzyczy na to że w kilku miejscach używasz niezainicjalizowane dane. Zakładając GCC/Clanga, nie zapominaj o flagach -Wall -Wextra.

0 głosów
odpowiedź 20 listopada przez sadek121 Nowicjusz (160 p.)

Zmieniłem kod i dodatkowo zainicjalizowałem do funkcji kodujLZ77 strukturę okna, program wykonuje się. Jednak w wyniku dalej jest Pozycja: 0 Długość: 0 Znak:. Debuger znajduje breakpoint w inicjalizacji struktury w linii 102 "memset(&oknoKompresji, 0, sizeof(oknoKompresji)); // Inicjalizacja struktury "

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MaxBuforSize 4
#define MaxDictionarySize 8
#define Min(x, y) ((x) < (y) ? (x) : (y))

struct trojkaLZ77 
{
  int pozycja;
  int dlugosc;
  char znak;
};

struct okno 
{
  char slownik[MaxBuforSize];
  char bufor[MaxDictionarySize];
  char niewykorzystane[60];
  struct trojkaLZ77 trojka; // Teraz trojka jest częścią struktury okno
};

void wczytajDane(struct okno *okno, const char *nazwaPliku) 
{
  FILE *plik = fopen(nazwaPliku, "r");
  if (!plik) 
  {
    perror("Błąd wczytania pliku");
    return;
  }
  int index = 0;
  char znak;
  while ((znak = fgetc(plik)) != EOF && index < sizeof(okno->niewykorzystane) - 1) 
  {
    okno->niewykorzystane[index++] = znak;
  }
  okno->niewykorzystane[index] = '\0';
  fclose(plik);
}

void przesuniecieOkna(struct okno *okno) {
  int przesuniecie = okno->trojka.dlugosc + 1;

  // Przesunięcie słownika
  for (int i = 0; i < MaxBuforSize - przesuniecie; i++) 
  {
    okno->slownik[i] = okno->slownik[i + przesuniecie];
  }

  // Przesunięcie bufora
  memmove(okno->bufor, okno->bufor + przesuniecie, MaxDictionarySize - przesuniecie);

  // Wczytanie nowych danych do bufora z niewykorzystanych
  int iloscDoWczytania = Min(przesuniecie, strlen(okno->niewykorzystane));
  memcpy(okno->bufor + MaxDictionarySize - przesuniecie, okno->niewykorzystane, iloscDoWczytania);

  // Aktualizacja niewykorzystanych
  memmove(okno->niewykorzystane, okno->niewykorzystane + iloscDoWczytania, strlen(okno->niewykorzystane) - iloscDoWczytania + 1);
}

struct okno kodujLZ77(struct okno *wejscioweOkno) 
{
  wejscioweOkno->trojka.pozycja = 0;
  wejscioweOkno->trojka.dlugosc = 0;
  wejscioweOkno->trojka.znak = wejscioweOkno->bufor[0]; 

  int MaxDl = 0, Poz = 0;

  for (int i = 0; i < strlen(wejscioweOkno->slownik); i++) 
  {
    for (int j = 0; j < strlen(wejscioweOkno->bufor); j++) 
    {
      int k = 0;
      while (i + k < MaxBuforSize && j + k < MaxDictionarySize && wejscioweOkno->slownik[i + k] == wejscioweOkno->bufor[j + k]) 
      {
        k++;
      }  
      if (k > MaxDl) 
      {
        MaxDl = k;
        Poz = i;
      } 
    }
  }
  wejscioweOkno->trojka.pozycja = Poz;
  wejscioweOkno->trojka.dlugosc = MaxDl;

  if (MaxDl < MaxDictionarySize) 
  {
    wejscioweOkno->trojka.znak = wejscioweOkno->bufor[MaxDl];
  } else 
  {
    wejscioweOkno->trojka.znak = '\0';
  }
  przesuniecieOkna(wejscioweOkno);

  return *wejscioweOkno;
}

int main() 
{
  struct okno oknoKompresji;
  memset(&oknoKompresji, 0, sizeof(oknoKompresji)); // Inicjalizacja struktury

  const char *nazwaPliku = "plik.txt";
  wczytajDane(&oknoKompresji, nazwaPliku);

  if (strlen(oknoKompresji.niewykorzystane) == 0) 
  {
    printf("Brak danych do kompresji.\n");
    return 1;
  }

  // Przetwarzanie danych
  struct okno skompresowaneOkno = kodujLZ77(&oknoKompresji);

  printf("Pozycja: %d, Długość: %d, Znak: %c\n", skompresowaneOkno.trojka.pozycja, skompresowaneOkno.trojka.dlugosc, skompresowaneOkno.trojka.znak);

  return 0;
}

 

komentarz 20 listopada przez adrian17 Ekspert (337,960 p.)
To wciąż wygląda mega dziwnie... robisz pętlę po strlen na wejscioweOkno->slownik, ale ten słownik jest zawsze pusty (same zera)?
komentarz 20 listopada przez sadek121 Nowicjusz (160 p.)
Faktycznie, zapełniłem słownik znakiem x, niby poprawnie porównuje, ale program rozszerza wszystkie tablice i nie znajduje podobiństw

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 1,523 wizyt
pytanie zadane 22 stycznia 2019 w C i C++ przez Jakub 0 Pasjonat (23,120 p.)
0 głosów
3 odpowiedzi 1,487 wizyt
pytanie zadane 31 stycznia 2018 w C i C++ przez niezalogowany
0 głosów
0 odpowiedzi 196 wizyt
pytanie zadane 30 stycznia 2018 w C i C++ przez niezalogowany

92,133 zapytań

140,789 odpowiedzi

317,830 komentarzy

61,457 pasjonatów

Advent of Code 2023

Top 15 użytkowników

 1. 1886p. - Łukasz Eckert
 2. 1856p. - Dawid128
 3. 1844p. - Marcin Putra
 4. 1844p. - CC PL
 5. 1818p. - rafalszastok
 6. 1775p. - Mikbac
 7. 1760p. - rucin93
 8. 1741p. - sefirek
 9. 1682p. - Adrian Wieprzkowicz
 10. 1652p. - Eryk Andrzejewski
 11. 1644p. - jaroslawroszyk
 12. 1565p. - Rafał Trójniak
 13. 1467p. - dia-Chann
 14. 1445p. - nidomika
 15. 1424p. - ssynowiec
Szczegóły i pełne wyniki

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Uwaga - w dniach od 02.12 do 08.12 trwają Mikołajki (książki drukowane mają rabat -35%, ebooki do -45%). Zaś dodatkowy, specjalny kod zniżkowy: HELMIKOLAJ-10 dla naszych Widzów zapewni Wam oszczędność -10zł dla zamówień powyżej 70zł! Warto korzystać!

Akademia Sekuraka

Akademia Sekuraka 2024 zapewnia dostęp do minimum 15 szkoleń online z bezpieczeństwa IT oraz dostęp także do materiałów z edycji Sekurak Academy z roku 2023!

Przy zakupie możecie skorzystać z kodu: pasja-akademia - użyjcie go w koszyku, a uzyskacie rabat -30% na bilety w wersji "Standard"! Więcej informacji na temat akademii 2024 znajdziecie tutaj. Dziękujemy ekipie Sekuraka za taką fajną zniżkę dla wszystkich Pasjonatów!

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...