• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Zadanie Odleglość OI, Grafy

Aruba Cloud PRO i VPS, Openstack, VMWare, MS Hyper-V
0 głosów
150 wizyt
pytanie zadane 10 lutego w Algorytmy przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (18,860 p.)

Robię zadanie Odległość z 1 etapu XIX OI: https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/oK44vqt7NCKfz0ABHGh4gfAT/site/?key=statement

Zrobiłem na 30pkt(te ograniczenie pisze w treści N <= 1000 -> 30pkt), w O(N^2 * lg N), a mianowicie dla każda liczbe rozkladam na czynniki pierwsze z sitem, w O(N*168) (168, bo liczb pierwszych do pierwiastka z miliona jest tyle), i dla każdego i, porownuje z kazdym innym j, czyli O(N^2) i jeszcze czas porownania to log z N, bo liczba ma logarytmicznie wiele czynników pierwszych. Kod:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;
typedef long long ll;

int n = 0, wczytana_liczba = 0, min_idx = -1, min_dp = -1, wyn = 0, wyn_idx = 0;
vector<bool> sito(1e6+1,false);
vector<int> P;
vector<int> liczby;
vector<vector<int>> faktoryzowane;

int odleglosc(int x, int y)
{
  int L_x = liczby[x], L_y = liczby[y], wyn = 0, wsk_y = 0;
  if (L_x == 1 && L_y == 1)
    return 0;
  else if (L_x == 1)
    return faktoryzowane[y].size();
  else if (L_y == 1)
    return faktoryzowane[x].size();
  for (int i = 0; i < faktoryzowane[x].size(); ++i)
  {
    if (wsk_y == faktoryzowane[y].size())
    {
      wyn += faktoryzowane[x].size() - i;
      break;
    }
    if (faktoryzowane[x][i] == faktoryzowane[y][wsk_y])
      wsk_y++;
    else if (faktoryzowane[x][i] < faktoryzowane[y][wsk_y])
      wyn++;
    else if (faktoryzowane[x][i] > faktoryzowane[y][wsk_y])
    {
      wyn++;
      wsk_y++;
      i--;
    }
  }

  return wyn + (faktoryzowane[y].size() - wsk_y);
}

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);

  for (ll i = 2; i <= (ll)1e6; ++i)
  {
    if (sito[i] == false)
    {
      P.push_back(i);
      for (ll j = i * i; j <= 1e6; j += i)
        sito[j] = true;
    }
  }

  cin >> n;

  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
    cin >> wczytana_liczba;
    liczby.push_back(wczytana_liczba);
    faktoryzowane.push_back({});
    for (int j = 0; j < P.size(); j+=0)
    {
      if (P[j] * P[j] > wczytana_liczba)
        break;
      if (wczytana_liczba % P[j] == 0)
      {
        faktoryzowane[i].push_back(P[j]);
        wczytana_liczba /= P[j];
      }
      else
        j++;
    }
    if (wczytana_liczba != 1)
      faktoryzowane[i].push_back(wczytana_liczba);
    sort(faktoryzowane[i].begin(),faktoryzowane[i].end());
  }
  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
    wyn = 1e9, wyn_idx = 1e9;
    for (int j = 0; j < n; ++j)
    {
      if (i == j)
        continue;
      int odl = odleglosc(i,j);
      if (odl != -1)
      {
        if (odl < wyn)
        {
          wyn = odl;
          wyn_idx = j;
        }
      }
    }
    cout << wyn_idx+1 << '\n';
  }

  return 0;
}

Mam problem jak podejść lepiej do tego zadania, bo tego pomysłu raczej nie da się przyśpieszyć. Myślałem, żeby puścić BFS-a równolegle (dodać wszystkie początkowe wierzcholki na kolejke) i iść sobie BFS-em, tylko nawet, gdy założę, że z wierzchołka x mogę iść do wszystkich jego liczb w rozkładnie na czynniki pierwsze(w sensie x / P[i]), czyli przy dzieleniu mam logarytmicznie wiele krawędzi z wierzcholka, to mam 2 problemy. Mianowicie:

1 - Nie wiem jak duży może być mój graf

2 - Jak obsłużyć dzielenie, sprawdzanie wszystkich liczb pierwszych, aż do momentu gdy x * P[i] > rozmiar grafu, może być zawolne.

Z góry dziękuję za pomoc i poświęcony czas!

komentarz 10 lutego przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (18,860 p.)
Ale nie wiem, czy ten BFS, to dobry pomysł do tego zadania

1 odpowiedź

+1 głos
odpowiedź 10 lutego przez Whistleroosh Maniak (55,720 p.)
wybrane 11 lutego przez pasjonat_algorytmiki
 
Najlepsza
Co do rozmiaru grafu to trzeba zrobić kilka obserwacji.

1) Wystarczy dodawać same krawędzie "dzielenia", bo jeśli masz krawędź a<->b reprezentującą dzielenie a / p = b, to jest to samo jakbys dodał krawędź "mnożenia" b * p = a.

2) Kolejność operacji nie ma znaczenia. Można założyć że przy przekształcaniu a w b (wieloma operacjami mnożenia/dzielenia) na początku wykonywalismy samo dzielenie a potem samo mnożenie. Ale to znaczy że przy przekształcaniu a w b nigdy nie otrzymaliśmy liczby większej od b. Zatem mamy max 1e6 wierzchołków

3) Ilość krawędzi wychodzących z wierzchołka x można oszacować przez log(x), ale w rzeczywistości będzie to dużo mniej (dla tego zadania maksymalnie 8. Dlaczego?). To znaczy że graf ma maksymalnie 1e6*8 krawędzi

Ogólnie pomysł z BFS'em jest dobry, tylko trzeba go zmodyfikować
komentarz 10 lutego przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (18,860 p.)
Bo 2*3*5*7*11*13*17*19 w najgorszym wypadku. Ale da się szybciej sfaktoryzować liczby do miliona niż sitem wygenerować liczby pierwsze do pierwiasteka, i dla każdej liczby od 1 do 10^6 sprawdzic te 168 czy ile jest tych dzielników pierwszych?
komentarz 10 lutego przez Whistleroosh Maniak (55,720 p.)
Można dla kazdej liczby ztablicować najmniejszą liczbę pierwszę przez którą jest podzielna. Wtedy faktyryzacja jednej liczby trwa liniowo od rozmiaru rozkładu
komentarz 11 lutego przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (18,860 p.)

Napisałem coś takiego:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>

using namespace std;
typedef long long ll;

struct Element_kolejki
{
  int wierzcholek;
  int jaki_poczatek;
};

int n = 0, wczytana_liczba = 0, wierzcholki_SIZE = 1e6;
vector<int> zapytania;
vector<vector<int>> faktoryzowane;
vector<bool>sito(wierzcholki_SIZE+1,false);
vector<int> P;
vector<pair<int,int>> dp; // Wartosc dp i jaki numer tam jest
vector<vector<int>> krawedzie;
vector<pair<int,int>> wyniki; // Wynik, numer wierzcholka
queue<Element_kolejki> Q;
vector<pair<int,int>> stat;

int main()
{
  // Mamy graf o 10^6 wierzcholkach i maksymalnie 16*10^6 wierzcholkach.
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);

  for (ll i = 2; i <= (ll)wierzcholki_SIZE / 1000; ++i)
  {
    if (sito[i] == false)
    {
      P.push_back(i);
      for (ll j = i * i; j <= (ll)wierzcholki_SIZE / 1000; j += i)
        sito[j] = true;
    }
  }

  cin >> n;
  stat.assign(wierzcholki_SIZE+1,{-1,-1});
  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
    cin >> wczytana_liczba;
    if (stat[wczytana_liczba].first == -1)
      stat[wczytana_liczba].first = i+1;
    else if (stat[wczytana_liczba].second == -1)
      stat[wczytana_liczba].second = i+1;
    zapytania.push_back(wczytana_liczba);
  }
  krawedzie.assign(wierzcholki_SIZE+1,{});
  faktoryzowane.assign(wierzcholki_SIZE+1,{});
  for (int i = 1; i <= wierzcholki_SIZE; ++i)
  {
    wczytana_liczba = i;
    for (int j = 0; j < P.size(); j += 0)
    {
      if (P[j] * P[j] > wczytana_liczba)
        break;
      if (wczytana_liczba % P[j] == 0)
      {
        wczytana_liczba /= P[j];
        if (faktoryzowane[i].size() == 0)
          faktoryzowane[i].push_back(P[j]);
        else if (faktoryzowane[i][faktoryzowane[i].size()-1] != P[j])
          faktoryzowane[i].push_back(P[j]);
      }
      else
        j++;
    }
    if (wczytana_liczba > 1)
    {
      if (faktoryzowane[i].size() == 0)
        faktoryzowane[i].push_back(wczytana_liczba);
      else if (faktoryzowane[i][faktoryzowane[i].size()-1] != wczytana_liczba)
        faktoryzowane[i].push_back(wczytana_liczba);
    }
    for (int j = 0; j < faktoryzowane[i].size(); ++j)
    {
      krawedzie[i].push_back(i / faktoryzowane[i][j]);
      krawedzie[i / faktoryzowane[i][j]].push_back(i);
    }
  }
  dp.assign(wierzcholki_SIZE+1,{-1,-1});
  wyniki.assign(wierzcholki_SIZE+1,{1e9,-1});
  for (int i = 0; i < zapytania.size(); ++i)
  {
    if (dp[zapytania[i]].first == -1)
    {
      Q.push({zapytania[i],i});
      dp[zapytania[i]] = {0,i};
    }
  }
  while(!Q.empty())
  {
    Element_kolejki spr = Q.front();
    for (int i = 0; i < krawedzie[spr.wierzcholek].size(); ++i)
    {
      int v = krawedzie[spr.wierzcholek][i];
      if (dp[v].first == -1)
      {
        dp[v] = {dp[spr.wierzcholek].first + 1,spr.jaki_poczatek};
        Q.push({v,spr.jaki_poczatek});
      }
      else
      {
        if (dp[spr.wierzcholek].second != dp[v].second)
        {
          if (wyniki[zapytania[spr.jaki_poczatek]].first > dp[spr.wierzcholek].first + dp[v].first + 1)
            wyniki[zapytania[spr.jaki_poczatek]] = {dp[spr.wierzcholek].first + dp[v].first + 1,dp[v].second};
          else if (wyniki[zapytania[spr.jaki_poczatek]].first == dp[spr.wierzcholek].first + dp[v].first + 1)
            wyniki[zapytania[spr.jaki_poczatek]].second = min(wyniki[zapytania[spr.jaki_poczatek]].second,dp[v].second);
        }
      }
    }
    Q.pop();
  }

  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
    if (stat[zapytania[i]].second != -1)
    {
      if (stat[zapytania[i]].first == i+1)
        cout << stat[zapytania[i]].second << '\n';
      else
        cout << stat[zapytania[i]].first << '\n';
    }
    else
      cout << wyniki[zapytania[i]].second + 1 << '\n';
  }

  return 0;
}

Na sprawdzarce daje dobre odpowiedzi, ale daje 0pkt, bo sama faktoryzacja trwa zbyt długo. Ale co nam da, że ztablicujemy najmniejsza liczbę pierwszą, przez którą jest podzielna? Co dalej?

komentarz 11 lutego przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (18,860 p.)

Napisałem już coś szybszego, ale dalej jest zawolne:

sito.assign(1e6+1,false)  
 for (ll i = 2; i <= (ll)wierzcholki_SIZE; ++i)
  {
    if (sito[i] == false)
    {
      for (ll j = i ; j <= (ll)wierzcholki_SIZE; j += i)
      {
         sito[j] = true;
         krawedzie[j/i].push_back(i);
         krawedzie[j].push_back(j/i);
      }
    }
  }

edit: daje złe wyniki

komentarz 11 lutego przez Whistleroosh Maniak (55,720 p.)
Powiedzmy że p[i] to najmniejsza liczba pierwsza przez którą podzielne jest i. Wtedy zapamiętujesz p[i] jako czynnik pierwszy i oraz powtarzasz to samo dla i / p[i]
komentarz 11 lutego przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (18,860 p.)

No jestem kompletnym idiotą, że tego nie zauważyłem. Bardzo fajny trik z tą faktoryzacją w logu. Wcześniej umiałem tylko, że naiwnie sprawdzam wszystkie liczby pierwsze do pierwiastka, a tu taki fajny pomysł. Napisałem kod co wchodzi na 80pkt:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>

using namespace std;
typedef long long ll;

struct Element_kolejki
{
  int wierzcholek;
  int jaki_poczatek;
};

int n = 0, wczytana_liczba = 0, wierzcholki_SIZE = 0;
vector<int> zapytania;
vector<int>sito;
vector<pair<int,int>> dp; // Wartosc dp i jaki numer tam jest
vector<vector<int>> krawedzie;
vector<pair<int,int>> wyniki; // Wynik, numer wierzcholka
queue<Element_kolejki> Q;
vector<pair<int,int>> stat;
vector<int> faktoryzowane;

int main()
{
  // Mamy graf o 10^6 wierzcholkach i maksymalnie 16*10^6 wierzcholkach.
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);

  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
    cin >> wczytana_liczba;
    wierzcholki_SIZE = max(wierzcholki_SIZE,wczytana_liczba);
    zapytania.push_back(wczytana_liczba);
  }

  stat.assign(wierzcholki_SIZE+1,{-1,-1});
  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
    if (stat[zapytania[i]].first == -1)
      stat[zapytania[i]].first = i+1;
    else if (stat[zapytania[i]].second == -1)
      stat[zapytania[i]].second = i+1;
  }

  krawedzie.assign(wierzcholki_SIZE+1,{});
  sito.assign(wierzcholki_SIZE+1,0);
  for (ll i = 2; i <= (ll)wierzcholki_SIZE; ++i)
  {
    if (sito[i] == 0)
      for (ll j = i * i; j <= (ll)wierzcholki_SIZE; j += i)
        if (sito[j] == 0)
          sito[j] = i;
  }
  for (int i = 1; i <= wierzcholki_SIZE; ++i)
  {
    int spr = i;
    faktoryzowane.clear();
    while (sito[spr] > 0)
    {
      if (faktoryzowane.size() == 0)
        faktoryzowane.push_back(sito[spr]);
      else if (faktoryzowane[faktoryzowane.size()-1] != sito[spr])
        faktoryzowane.push_back(sito[spr]);
      spr /= sito[spr];
    }
    for (int j = 0; j < faktoryzowane.size(); ++j)
    {
      krawedzie[i].push_back(i/faktoryzowane[j]);
      krawedzie[i/faktoryzowane[j]].push_back(i);
    }
    if (faktoryzowane.size() == 0)
    {
      krawedzie[i].push_back(i/spr);
      krawedzie[i/spr].push_back(i);
    }
    else if (faktoryzowane[faktoryzowane.size()-1] != spr)
    {
      krawedzie[i].push_back(i/spr);
      krawedzie[i/spr].push_back(i);
    }
  }

  dp.assign(wierzcholki_SIZE+1,{-1,-1});
  wyniki.assign(wierzcholki_SIZE+1,{1e9,-1});
  for (int i = 0; i < zapytania.size(); ++i)
  {
    if (dp[zapytania[i]].first == -1)
    {
      Q.push({zapytania[i],i});
      dp[zapytania[i]] = {0,i};
    }
  }

  while(!Q.empty())
  {
    Element_kolejki spr = Q.front();
    for (int i = 0; i < krawedzie[spr.wierzcholek].size(); ++i)
    {
      int v = krawedzie[spr.wierzcholek][i];
      if (dp[v].first == -1)
      {
        dp[v] = {dp[spr.wierzcholek].first + 1,spr.jaki_poczatek};
        Q.push({v,spr.jaki_poczatek});
      }
      else
      {
        if (dp[spr.wierzcholek].second != dp[v].second)
        {
          if (wyniki[zapytania[spr.jaki_poczatek]].first > dp[spr.wierzcholek].first + dp[v].first + 1)
            wyniki[zapytania[spr.jaki_poczatek]] = {dp[spr.wierzcholek].first + dp[v].first + 1,dp[v].second};
          else if (wyniki[zapytania[spr.jaki_poczatek]].first == dp[spr.wierzcholek].first + dp[v].first + 1)
            wyniki[zapytania[spr.jaki_poczatek]].second = min(wyniki[zapytania[spr.jaki_poczatek]].second,dp[v].second);
        }
      }
    }
    Q.pop();
  }

  for (int i = 0; i < n; ++i)
  {
    if (stat[zapytania[i]].second != -1)
    {
      if (stat[zapytania[i]].first == i+1)
        cout << stat[zapytania[i]].second << '\n';
      else
        cout << stat[zapytania[i]].first << '\n';
    }
    else
      cout << wyniki[zapytania[i]].second + 1 << '\n';
  }

  return 0;
}

W kilku testach dalej wywala się ta faktoryzacja(na mniejsze testy jest limit 0.1 s i nie zdąrza) Masz pomysł jak to przyśpieszyć? Nawet narazie nie chodzi o BFS-a tylko o faktoryzacje

komentarz 11 lutego przez Whistleroosh Maniak (55,720 p.)
Sprawdziłem rozwiązanie wzorcowe i tylko jedno (z 3) przechodzi na 100 (reszta też ma TLE), także limity czasowe na szkopule muszą być dziwnie ustawione
komentarz 11 lutego przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (18,860 p.)
Mi właśnie 3 testy wywala czas
komentarz 11 lutego przez Whistleroosh Maniak (55,720 p.)
Tak samo jest na tej jednej wzorówce. Ktoś po prostu kiepskie limity czasowe ustawił na szkopule

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 145 wizyt
pytanie zadane 13 kwietnia w Algorytmy przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (18,860 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 205 wizyt
pytanie zadane 7 kwietnia w Algorytmy przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (18,860 p.)
0 głosów
0 odpowiedzi 140 wizyt
pytanie zadane 22 marca w Algorytmy przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (18,860 p.)

91,824 zapytań

140,490 odpowiedzi

316,950 komentarzy

61,159 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...