• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

DataContext Błąd

Object Storage Arubacloud
0 głosów
90 wizyt
pytanie zadane 16 grudnia 2022 w C# przez MisticVoid Początkujący (490 p.)

Dobry wieczór mam mały problem z programem w Wpf który wyświetla mi taki błąd "Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.". Całkowicie nie wiem co zrobiłem źle dlatego proszę o pomoc i ewentualne wytłumaczenie rozwiązania. Oto kod 
(strona główna po zaznaczeniu check box siatka powinno nam się pojawić dodatkowe okno które pyta o jednostkę siatki a po podaniu jej rysuje siatkę na canvie zgodnie z podaną jednostką)

<Window x:Class="WpfApp1.Windows.DrawPage"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfApp1.Windows"
    mc:Ignorable="d"

   Title="DrawPage" Height="900" Width="1600"
   Background="Wheat">
  <ScrollViewer HorizontalScrollBarVisibility="Hidden" VerticalScrollBarVisibility="Hidden" Height="900">
    <Grid>
      <Grid.ColumnDefinitions>
        <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
        <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
        <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
        <ColumnDefinition Width="auto"></ColumnDefinition>
        <ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>
        <ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>
        <ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>
      </Grid.ColumnDefinitions>

      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="auto"></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="Rysunek" FontSize="40" VerticalAlignment="Center" HorizontalContentAlignment="Center"></Label>
      
      <Label Grid.Row="1" Grid.Column="0" FontSize="20" Content="Podaj X1:"></Label>
      <TextBox Grid.Row="1" Width="100" HorizontalAlignment="Left" Grid.Column="1" Height="50" x:Name="pointX1" HorizontalContentAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center" PreviewTextInput="Validation"></TextBox>

      <Label Grid.Row="1" Grid.Column="2" FontSize="20" Content="Podaj X2:"></Label>
      <TextBox Grid.Row="1" Width="100" HorizontalAlignment="Left" Grid.Column="3" Height="50" x:Name="pointX2" HorizontalContentAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center" PreviewTextInput="Validation"></TextBox>

      <Label Grid.Row="2" Grid.Column="0" FontSize="20" Content="Podaj Y1:"></Label>
      <TextBox Grid.Row="2" Width="100" HorizontalAlignment="Left" Grid.Column="1" Height="50" x:Name="pointY1" HorizontalContentAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center" PreviewTextInput="Validation"></TextBox>

      <Label Grid.Row="2" Grid.Column="2" FontSize="20" Content="Podaj Y2:"></Label>
      <TextBox Grid.Row="2" Width="100" HorizontalAlignment="Left" Grid.Column="3" Height="50" x:Name="pointY2" HorizontalContentAlignment="Center" VerticalContentAlignment="Center" PreviewTextInput="Validation"></TextBox>

      <Label Grid.Row="3" Grid.Column="0" FontSize="20" Content="Okrąg" VerticalContentAlignment="Center"></Label>
      <CheckBox Grid.Row="3" Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"></CheckBox>

      <Label Grid.Row="4" Grid.Column="0" FontSize="20" Content="Trójkąd" VerticalContentAlignment="Center"></Label>
      <CheckBox Grid.Row="4" Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"></CheckBox>

      <Label Content="Siatka" x:Name="siatka" Grid.Row="5" Grid.Column="0" FontSize="20" VerticalContentAlignment="Center"></Label>
      <CheckBox x:Name="siatkaCheck" Grid.Row="5" Grid.Column="1" Checked="CheckBoxSiatka_Checked" VerticalAlignment="Center"></CheckBox>

      <Label Content="Pokaż osie:" Grid.Row="6" Grid.Column="0" FontSize="20" VerticalContentAlignment="Center"/>
      <CheckBox x:Name="Osie" Checked="Osie_Checked" Unchecked="Osie_Unchecked" Grid.Row="6" Grid.Column="1" VerticalAlignment="Center"></CheckBox>

      <Button Content="Rysuj" Grid.Row="7" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="4" Height="50" Click="DrawBtn" Margin="10"></Button>
      <Button Content="Czysc" Grid.Row="8" Grid.Column="0" Grid.ColumnSpan="4" Height="50" Click="ClearBtn" Margin="10"></Button>

      <Canvas x:Name="canvas" Background="White" 
          Margin="20" Grid.Row="1" Grid.Column="4" 
          Width="800" Height="600" 
          Grid.RowSpan="11" Grid.ColumnSpan="3"/>
    </Grid>
  </ScrollViewer>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.NetworkInformation;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;
using System.Xaml.Schema;

namespace WpfApp1.Windows
{
  /// <summary>
  /// Logika interakcji dla klasy DrawPage.xaml
  /// </summary>
  /// 

  class HightValueException : Exception
  {
    public HightValueException() : base("Wartości przekraczają wielkość płótna")
    {

    }
  }

  class StringValueException : Exception
  {
    public StringValueException() : base("Wartośći X i Y nie mogą być puste")
    {

    }
  }

  public partial class DrawPage : Window
  {
    public DrawPage()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void DrawBtn(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      try
      {
        if (String.IsNullOrEmpty(pointX1.Text) || String.IsNullOrEmpty(pointY1.Text) || String.IsNullOrEmpty(pointX2.Text) || String.IsNullOrEmpty(pointY2.Text))
        {
          throw new StringValueException();
        }

        int x1value = int.Parse(pointX1.Text);
        int y1value = int.Parse(pointY1.Text);
        int x2Value = int.Parse(pointX2.Text);
        int y2Value = int.Parse(pointY2.Text);
        var myLine = new Line();
        myLine.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black;
        myLine.X1 = x1value;
        myLine.Y1 = y1value;
        myLine.X2 = x2Value;
        myLine.Y2 = y2Value;
        myLine.StrokeThickness = 2;
        canvas.Children.Add(myLine);

        if (x1value > canvas.ActualHeight || y1value > canvas.ActualWidth || x2Value > canvas.ActualWidth || y2Value > canvas.ActualWidth)
        {
          throw new HightValueException();
        }
      }
      catch (HightValueException HValue)
      {
        MessageBox.Show(HValue.Message, "Błąd");
      }
      catch(StringValueException SValue)
      {
        MessageBox.Show(SValue.Message, "Błąd");
      }
    }

    private void Validation(object sender, TextCompositionEventArgs e)
    {
      Regex regex = new Regex("[^0-9]+");
      e.Handled = regex.IsMatch(e.Text);
    }

    private void CheckBoxSiatka_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {

        var siatka = new Siatka();
        siatka.ShowDialog();
        int range=0;
        siatka.DataContext = range;

        var w = canvas.Width;
        var h = canvas.Height;

        double rangex = w / range;
        double rangey = h / range;
        Line pion = new Line();
        Line poz = new Line();

        pion.X1 = 20; pion.Y1 = 0;
        pion.X2 = w / 2; pion.Y2 = h;

        poz.X1 = 0; poz.Y1 = h / 2;
        poz.X2 = w; poz.Y2 = h / 2;

        //pionowe
        for (double i = pion.X1 = 0; i <= Math.Floor(rangex); i++)
        {
          Line l3 = new Line();
          l3.X1 = 0 + (range * i); l3.Y1 = 0;
          l3.X2 = 0 + (range * i); l3.Y2 = h;
          l3.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black;
          l3.Opacity = 0.2;
          l3.StrokeThickness = 2;
          canvas.Children.Add(l3);
        }

        //poziome
        for (double i = pion.Y1 = 0; i <= Math.Floor(rangey); i++)
        {
          Line l3 = new Line();
          l3.X1 = 0; l3.Y1 = 0 + (range * i);
          l3.X2 = w; l3.Y2 = 0 + (range * i);
          l3.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black;
          l3.StrokeThickness = 2;
          l3.Opacity = 0.2;
          canvas.Children.Add(l3);
        }
      
    }

    private void Osie_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      var w = canvas.Width;
      var h = canvas.Height;

      Line pion = new Line();
      Line poz = new Line();

      pion.X1 = w / 2; pion.Y1 = 0;
      pion.X2 = w / 2; pion.Y2 = h;

      poz.X1 = 0; poz.Y1 = h / 2;
      poz.X2 = w; poz.Y2 = h / 2;

      pion.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      pion.StrokeThickness = 2;
      canvas.Children.Add(pion);

      poz.Stroke = System.Windows.Media.Brushes.Black;
      poz.StrokeThickness = 2;
      canvas.Children.Add(poz);
      
    }

    private void functionT(object sender, RoutedEventArgs e)
    {

    }

    private void Osie_Unchecked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      canvas.Children.Clear();
    }

    private void ClearBtn(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Osie.IsChecked = false;
      canvas.Children.Clear();
    }
  }
}

Strona Siatki

<Window x:Class="WpfApp1.Windows.Siatka"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
    xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
    xmlns:local="clr-namespace:WpfApp1.Windows"
    mc:Ignorable="d"
    Title="Siatka" Height="150" Width="300">

  <StackPanel VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Center">
    <Label Content="Podaj jednostkę siatki (px):"></Label>
    <TextBox x:Name="jednostka"></TextBox>
    <Button Margin="5" Content="Ok" Click="Button_Click"></Button>
  </StackPanel>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Shapes;

namespace WpfApp1.Windows
{
  /// <summary>
  /// Logika interakcji dla klasy Siatka.xaml
  /// </summary>
  public partial class Siatka : Window
  {
    public Siatka()
    {
      InitializeComponent();
    }

    class RangeException : Exception
    {
      public RangeException() : base("Musisz podać jednostke!")
      {

      }
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Class1 j = new Class1();
      j.Jednostka = Convert.ToInt32(jednostka.Text);
      ((ObservableCollection<Class1>)DataContext).Add(j);
      try
      {
        if (String.IsNullOrEmpty(jednostka.Text))
        {
          throw new RangeException();
        }
        else
        {
          this.Close();
        }
      }
      catch(RangeException R) 
      {
        MessageBox.Show(R.Message, "Błąd");
      }
    }
  }
}

Oraz klasa

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace WpfApp1
{
  public class Class1
  {
    public int Jednostka { get; set; }
  }
}

Z góry dziękuję za pomoc smiley.

komentarz 17 grudnia 2022 przez areklipno Stary wyjadacz (11,930 p.)
A nie podaje Ci, w którym miejscu jest ten błąd (plik i numer linii)? Wtedy jest dużo łatwiej namierzyć błąd.
komentarz 17 grudnia 2022 przez MisticVoid Początkujący (490 p.)

Możliwe że się trochę źle wyraziłem. Nie błąd lecz wyjątek i wygląda on tak: i nie za bardzo wiem co z tym zrobić ponieważ pierwszy raz widzę taki wyjątek. Jeśli może Pan pomóc to bardzo byłbym wdzięczny.

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 18 grudnia 2022 przez areklipno Stary wyjadacz (11,930 p.)
Wydaje mi się, że nigdzie wcześniej DataContext nie został utworzony/przypisany. Tzn. nie ma nigdzie DataContext = new ObservableCollection<Class1>() lub przypisania do wartości do DataContext = KKK (gdzie KKK to wcześniej utworzona kolekcja).

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 133 wizyt
pytanie zadane 12 grudnia 2023 w C# przez MisticVoid Początkujący (490 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 159 wizyt
pytanie zadane 19 kwietnia 2019 w C# przez marcinconn Obywatel (1,560 p.)
–1 głos
1 odpowiedź 175 wizyt
pytanie zadane 4 sierpnia 2016 w C# przez niezalogowany

92,666 zapytań

141,564 odpowiedzi

320,019 komentarzy

62,031 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...