• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Problem z symulacją fizyki

+1 głos
102 wizyt
pytanie zadane 6 czerwca w Python przez NEFOS Początkujący (320 p.)

Witam.

Mam problem z napisanym przeze mnie programem mającym symulować prostą fizykę 2D. Napisałem to w Pythonie, a do wyświetlania grafiki użyłem pygame. Na ten moment program jest w stanie poprawnie obliczyć zachowanie koła, na który działa grawitacja, a my jesteśmy nakładać siły na te koło poprzez m.in. przeciąganie jego po ekranie. Dodałem również opcję dodania nowych obiektów (kolejnych kół), jednak tutaj zaczynają się problemy. Kiedy obecnych jest więcej niż jeden obiekt, to zaczynają one dziwnie reagować na grawitację, która zaczyna być w jakiś całkowicie dziwny sposób liczona, bo choć obiekt, który stworzyłem najwcześniej dobrze reaguje na skrypt grawitacji, to następny praktycznie nie ma żadnego przyspieszenia spowodowanego grawitacją, a już każdy kolejny reaguje na grawitację coraz "lepiej" (jego przyspieszenie grawitacyjne jest coraz szybsze). Naprawdę nie mam pojęcia o co może chodzić. Przypuszczam jedynie, iż może mieć to związek z jakąś ułomnością biblioteki pygame, lub samego Pythona, jednak jest również prawdopodobne, że to ja popełniłem jakiś błąd.

Z góry dziękuję za pomoc.

Kod programu poniżej:

import pygame as pg
import math as m

gravity = 0.98

pg.init()

window = pg.display.set_mode((1600, 900))
clock = pg.time.Clock()
winx, winy = window.get_width(), window.get_height()

run = True

pW = False
pS = False
pA = False
pD = False

left_mouse_pressed = False

# CLASSES
class PhysicsObject:
  x, y = None, None
  acceleration = 0
  mass = None
  velocity = 0
  vel_vector = [0, 0]
  gravity = 0
  friction = 0
  max_velocity = 8
  mode = None
  shape = None
  bounciness = 0
  forces = [[0, 0.98], [0, 0], [0, 0]]
  net_force = [0, 0]
  size = 50
  grounded = False
  # drag
  dragging = False

  def __init__(self, x, y, mass, mode, shape):
    self.x = x
    self.y = y
    self.mass = mass
    self.mode = mode
    self.shape = shape

  def push(self, vx, vy):
    self.forces.append([vx/10, vy/10])

  def drag_start(self):
    mx, my = pg.mouse.get_pos()
    if self.size ** 2 >= ((mx - self.x) ** 2 + (my - self.y) ** 2):
      self.dragging = True

  def drag_end(self):
    self.dragging = False
    self.forces[2] = [0, 0]

  def drag(self):
    mx, my = pg.mouse.get_pos()
    if left_mouse_pressed and self.dragging:
      self.forces[2] = [((mx - self.x)/100), ((my - self.y)/100)]

  def check_ground_collison(self):
    if self.shape == 'circle':
      if self.y + self.size >= winy:
        self.grounded = True
      else:
        self.grounded = False

  def collision_ground(self):
    if self.shape == 'circle':
      if self.grounded:
        if self.net_force[1] > 0:
          self.forces[1] = [0, -self.net_force[1]]
        self.vel_vector[1] = 0
        self.y = winy - self.size
      else:
        if len(self.forces) > 2:
          self.forces[1] = [0, 0]

  def border_collision(self):
    if self.shape == 'circle':
      if self.x - self.size < 0:
        self.forces[2] = [0, self.forces[2][1]]
        self.vel_vector[0] = 0
        self.x = self.size
      elif self.x + self.size > winx:
        self.forces[2] = [0, self.forces[2][1]]
        self.vel_vector[0] = 0
        self.x = winx - self.size

  def update(self):
    if self.mode == 'top':
      self.mass = self.mass
      # placeholder
    elif self.mode == 'front':
      netx = 0
      nety = 0
      for x in range(len(self.forces)):
        netx = netx + self.forces[x][0]
        nety = nety + self.forces[x][1]
      self.net_force[0] = netx
      self.net_force[1] = nety
      self.vel_vector[0] = self.vel_vector[0] + self.net_force[0]
      self.vel_vector[1] = self.vel_vector[1] + self.net_force[1]
      self.x = self.x + self.vel_vector[0]
      self.y = self.y + self.vel_vector[1]

      if len(self.forces) > 3:
        for x in range(3, len(self.forces)):
          self.forces.pop(-1)

  def debug(self):
    pg.draw.line(window, (255, 0, 0), (self.x, self.y), (self.x + (self.net_force[0] * 100), self.y + (self.net_force[1] * 100)), width=2) # net force
    pg.draw.line(window, (0, 255, 0), (self.x, self.y), (self.x + (self.vel_vector[0] * 5), self.y + (self.vel_vector[1] * 5)), width=2)  # vector of velocity

  def draw(self):
    if self.shape == 'rect':
      pg.draw.rect(window, (0, 0, 255), (self.x, self.y, 100, 100))
    elif self.shape == 'circle':
      pg.draw.circle(window, (0, 0, 255), (self.x, self.y), self.size)


ball = []

ball.append(PhysicsObject(100, 100, 1, 'front', 'circle'))

while run:
  for event in pg.event.get():
    if event.type == pg.QUIT:
      run = False
      pg.quit()

    if event.type == pg.KEYDOWN:
      if event.key == pg.K_w:
        pW = True
      if event.key == pg.K_s:
        pS = True
      if event.key == pg.K_a:
        pA = True
      if event.key == pg.K_d:
        pD = True
    if event.type == pg.KEYUP:
      if event.key == pg.K_w:
        pW = False
      if event.key == pg.K_s:
        pS = False
      if event.key == pg.K_a:
        pA = False
      if event.key == pg.K_d:
        pD = False

    #1 - left click
    #2 - middle click
    #3 - right click
    #4 - scroll up
    #5 - scroll down

    if event.type == pg.MOUSEBUTTONDOWN:
      mx, my = pg.mouse.get_pos()
      if event.button == 3:
        ball.append(PhysicsObject(mx, my, 1, 'front', 'circle'))
      if event.button == 1:
        for x in ball:
          x.drag_start()
        left_mouse_pressed = True

    if event.type == pg.MOUSEBUTTONUP:
      if event.button == 1:
        for x in ball:
          x.drag_end()
        left_mouse_pressed = False


  if pW:
    for x in ball:
      x.push(0, -10)
  if pS:
    for x in ball:
      x.push(0, 10)
  if pA:
    for x in ball:
      x.push(-10, 0)
  if pD:
    for x in ball:
      x.push(10, 0)

  for x in ball:
    x.update()
    x.check_ground_collison()
    x.collision_ground()
    x.border_collision()
    x.drag()
    x.draw()
    x.debug()


  pg.display.flip()
  window.fill((0, 0, 0))
  clock.tick(60)

 

komentarz 6 czerwca przez Oscar Nałogowiec (26,410 p.)
Mogłbyś trochę skomentować ten kod bo niewiele rozumiem.

Po co aż trzy pary składowych siły.

Jak występuje zderzenie to zmiania się znak składowej prędkości a nie siły.

Zdefiniuj jakoś krok czasu, bo może być tak, że od razu wylatuje poza zakres/ekran. No i jakoś lepiej wtedy będzie ze zgodnością jednostek miar.
komentarz 6 czerwca przez NEFOS Początkujący (320 p.)

Troszkę uporządkowałem ten kod. Zmiany czysto kosmetyczne + parę komentarzy, by łatwiej się było odnaleźć.

import pygame as pg
import math as m

pg.init()

window = pg.display.set_mode((1600, 900))
clock = pg.time.Clock()
winx, winy = window.get_width(), window.get_height()

run = True

pW = False
pS = False
pA = False
pD = False

left_mouse_pressed = False


# CLASSES
class PhysicsObject:
  x, y = None, None
  mass = None
  vel_vector = [0, 0]
  #bounciness = 0
  forces = [[0, 0.98], [0, 0], [0, 0]] # siły zarezerwowane kolejno dla: grawitacji, reakcji podłoża i przeciągania obiektu - każda kolejna będzie dodawana przez append
  net_force = [0, 0]
  size = 50
  grounded = False
  dragging = False

  def __init__(self, x, y, mass):
    self.x = x
    self.y = y
    self.mass = mass

  def push(self, vx, vy):
    self.forces.append([vx / 10, vy / 10])

  def drag_start(self):  # funkcja ta odpowiada za uchwycenie chwili, w której zaczynamy przeciąganie obiektu
    mx, my = pg.mouse.get_pos()
    if self.size ** 2 >= ((mx - self.x) ** 2 + (my - self.y) ** 2):
      self.dragging = True

  def drag_end(self):   # funkcja informująca o końcu przeciągania
    self.dragging = False
    self.forces[2] = [0, 0]

  def drag(self):     # funkcja nadająca siłe przeciągania
    mx, my = pg.mouse.get_pos()
    if left_mouse_pressed and self.dragging:
      self.forces[2] = [((mx - self.x) / 100), ((my - self.y) / 100)]

  def check_ground_collison(self): # sprawdzenie kolizji z podłożem
    if self.y + self.size >= winy:
      self.grounded = True
    else:
      self.grounded = False

  def collision_ground(self):   # nadawanie siły reakcji podłoża
    if self.grounded:
      if self.net_force[1] > 0:
        self.forces[1] = [0, -self.net_force[1]]
      self.vel_vector[1] = 0
      self.y = winy - self.size
    else:
      if len(self.forces) > 2:
        self.forces[1] = [0, 0]

  def border_collision(self):   # sprawdzanie kolizji z ścianami bocznymi
    if self.x - self.size < 0:
      self.vel_vector[0] = 0
      self.x = self.size
    elif self.x + self.size > winx:
      self.vel_vector[0] = 0
      self.x = winx - self.size

  def update(self):    # przeliczanie siły wypadkowej, wektora prędkości i zmiana położenia
    netx = 0
    nety = 0
    for x in range(len(self.forces)):
      netx = netx + self.forces[x][0]
      nety = nety + self.forces[x][1]
    self.net_force[0] = netx
    self.net_force[1] = nety
    self.vel_vector[0] = self.vel_vector[0] + self.net_force[0]
    self.vel_vector[1] = self.vel_vector[1] + self.net_force[1]
    self.x = self.x + self.vel_vector[0]
    self.y = self.y + self.vel_vector[1]

    if len(self.forces) > 3:
      for x in range(3, len(self.forces)):
        self.forces.pop(-1)

  def debug(self):  # pokazuje wektory prędkości i siły wypadkowej
    pg.draw.line(window, (255, 0, 0), (self.x, self.y),
           (self.x + (self.net_force[0] * 100), self.y + (self.net_force[1] * 100)), width=3) # wektor siły wypadkowej
    pg.draw.line(window, (0, 255, 0), (self.x, self.y),
           (self.x + (self.vel_vector[0] * 5), self.y + (self.vel_vector[1] * 5)),
           width=3) # wektor prędkości

  def draw(self):
    pg.draw.circle(window, (0, 0, 255), (self.x, self.y), self.size)


ball = [PhysicsObject(100, 100, 1)]

while run:
  for event in pg.event.get():
    if event.type == pg.QUIT:
      run = False
      pg.quit()

    if event.type == pg.KEYDOWN:  # taki trochę placeholder na ewentualne wprowadzenie kontroli za pomocą WSAD
      if event.key == pg.K_w:
        pW = True
      if event.key == pg.K_s:
        pS = True
      if event.key == pg.K_a:
        pA = True
      if event.key == pg.K_d:
        pD = True
    if event.type == pg.KEYUP:
      if event.key == pg.K_w:
        pW = False
      if event.key == pg.K_s:
        pS = False
      if event.key == pg.K_a:
        pA = False
      if event.key == pg.K_d:
        pD = False

    # 1 - left click
    # 2 - middle click
    # 3 - right click
    # 4 - scroll up
    # 5 - scroll down

    if event.type == pg.MOUSEBUTTONDOWN:
      mx, my = pg.mouse.get_pos()
      if event.button == 3:
        ball.append(PhysicsObject(mx, my, 1))  # dodawanie obiektów
      if event.button == 1:
        for x in ball:
          x.drag_start()   # sprawdzanie czy przeciąganie się zaczęło...
        left_mouse_pressed = True

    if event.type == pg.MOUSEBUTTONUP:
      if event.button == 1:
        for x in ball:
          x.drag_end()    # ...i czy się skończyło
        left_mouse_pressed = False

  for x in ball:   # powtarzanie procedur dla każdego obiektu
    x.check_ground_collison()
    x.collision_ground()
    x.border_collision()
    x.update()
    x.drag()
    x.draw()
    x.debug()

  pg.display.flip()
  window.fill((0, 0, 0))
  clock.tick(60)

Zdefiniuj jakoś krok czasu

Co rozumiesz przez to, bo za bardzo nie wiem o co chodzi?

PS. Chciałbym też dodać, że ten program ma bardziej służyć mi do celów czysto rozwojowych, żebym mógł lepiej zrozumieć niektóre prawa fizyczne, dlatego też mogę nie wiedzieć wszystkiego z tej dziedziny.

PS 2. Zauważyłem też, podczas uruchamiania programu, że te koła spadają z normalnym przyspieszeniem i prędkością tak długo jak te pierwsze nie uderzy jeszcze w podłoże, bo po kolizji tego pierwszego cała reszta nagle traci zarówno prędkość jak i przyspieszenie. Zupełnie jakby każdy z tych obiektów jakoś wpływał na inne. Możliwe, że ma to związek z tym, że wszystkie obiekty zawarłem w tablicy, żebym łatwiej mógł dodawać kolejne, jednak nie rozumiem jak miałoby to działać.

komentarz 7 czerwca przez Oscar Nałogowiec (26,410 p.)

Co rozumiesz przez to, bo za bardzo nie wiem o co chodzi?

Zmiana prędkość to nie jest działająca siła tylko wyrażenie:

siła * czas / masa.

(Zmiana pędu jest równa popędowi siły)

Inaczej się jednostki nie zgadzają. Oczywiście rozumiem, że przyjąłeś masę = 1 i czas = 1 (wetedy mnożenie i dzielenie można sobie odpuścić), ale warto byłoby nawet to jawnie pokazać w kodzie. Ta jednostka czasu to będzie czas jaki symuluje pojedyncze wykonanie update();

 

Zakładając, że przez mały odcinek czasu siła się nie zmieni można takie uproszczenie przyjąć, oczywiście z rzeczywistości mamy nieskończonie mały odcinek czasu i różnanie całkowe, ale w uproszczeniu numerycznym dajemy skończony odcinek czasu i szeregi zamiast całek.

 

Zdecydowanie odradzam liczenie zderzeń poprzez działające siły - trzeba by dokładnie zamodelować przebieg zderzenia, a wystarczy zastosować prawo odbicia i od razu zmienić znak jednej składowej prędkości (tej prostopadłej do krawędzi/ściany).

W szkolnej fizyce zderzenia traktuje się w kategorii  pęd - energia a nie siły.

I tak siły przy odbiciu pojawiają się na chwilę, potem zanikają więc trochę nie rozumiem, dlaczego ciągle tylko dopisujesz.

To "przeciąganie" to ma polegać na tym, że obiekt zaczyna się "przyciągać do myszki", czy ma być bezpośrednio przez nią "wleczony"?

 

Może najpierw zamodeluj coś prostego np. wahadło lub ciężarek na sprężynie.

Kiedyś dla zabawy napisałem programik (niestety w Javie) symulujący ruch planet układu słonecznego, oczywiście uwzględniajacy tylko wzajemne przyciąganie grawitacyjne. Żadnych zderzeń. To w sumie bardzo proste obliczenia, Mogę wrzucić jeśli jesteś zainteresowany i dasz radę z Javą.

Jeśli chodzi o to PS2 - trochę dziwne, przecież liczysz ruch kadego obiektu oddzielnie, nie masz oddziaływań jednego na inne

komentarz 7 czerwca przez NEFOS Początkujący (320 p.)
Dzięki za te wskazówki na początku, jednak nimi się zajmę dopiero jak wyjaśnię o co chodzi z tym problemem opisanym w PS 2, bo o to właśnie zadałem pytanie na forum. Masz może jakiś pomysł z czego może to wynikać?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 7 czerwca przez NEFOS Początkujący (320 p.)

Jakimś cudem udało mi się to ogarnąć.

W funkcji update zmieniłem 

self.vel_vector[0] = self.vel_vector[0] + self.net_force[0]
self.vel_vector[1] = self.vel_vector[1] + self.net_force[1]

na

self.vel_vector = [self.vel_vector[0] + self.net_force[0], self.vel_vector[1] + self.net_force[1]]

i z niewiadomych mi powodów nagle zadziałało i obiekty zaczęły normalnie reagować na grawitację.

Podobnie zrobiłem z funkcją drag i teraz zamiast

self.forces[2] = [((mx - self.x) / 100), ((my - self.y) / 100)]

jest

self.forces = [self.forces[0], self.forces[1], [((mx - self.x) / 100), ((my - self.y) / 100)]]

i dzięki temu mogę przeciągać każdy z obiektów z osobna, a nie jak wcześniej kiedy próbowałem i zamiast działać normalnie to nagle wszystkie koła zaczynały wariować.

Według mnie, pod względem treści kodu to jest to dokładnie to samo, z tym że pierwszy zapis jest krótszy (ale on akurat nie wiedzieć czemu nie działa).

Zamknę temat, ale na początku chciałbym, żeby ktoś mnie oświecił, dlaczego ten dłuższy zapis działa, a ten krótszy już nie.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 264 wizyt
pytanie zadane 30 sierpnia 2020 w Python przez KumberTwo Dyskutant (8,270 p.)
0 głosów
4 odpowiedzi 226 wizyt
pytanie zadane 18 grudnia 2019 w C i C++ przez czowiek Początkujący (390 p.)
0 głosów
2 odpowiedzi 188 wizyt
pytanie zadane 13 kwietnia 2019 w C i C++ przez Pirat150 Nowicjusz (120 p.)

88,677 zapytań

137,289 odpowiedzi

306,653 komentarzy

58,873 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Sklep oferujący ćwiczenia JavaScript, PHP, rozmowy rekrutacyjne dla programistów i inne materiały

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...