• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Wyświetlanie listy obiektów klas dziedziczących

VPS Starter Arubacloud
0 głosów
103 wizyt
pytanie zadane 20 maja 2022 w PHP przez MKolaj15 Bywalec (2,270 p.)
edycja 21 maja 2022 przez MKolaj15

Witam, mam stworzone 3 klasy, które dziedziczą po sobie: Car, NewCar, InsuranceCar. W drugim pliku znajduje się formularz, w którym na początku użytkownik ma wybrać jedną z tych trzech opcji. Zważywszy na to, że klasy posiadają rożną ilość pól, to w zależności od wyboru, ma ukazać się kolejny odpowiedni formularz w celu wprowadzenia danych do konstruktora wybranej klasy. Po uzupełnieniu wszystkich pól i przesłaniu drugiego formularza ma ukazać się lista utworzonych obiektów wraz z opisem (funkcja toString). Tu pojawia się mój problem, chciałem stworzyć tablicę przechowywującą te obiekty, ale po przesłaniu formularza wyświetlają się tylko informacje o obiekcie, który właśnie stworzyliśmy. Dodatkowo niezależnie od wyboru klasy, wyświetla się zawartość toString dla klasy Car. Mój kod:

<?php
  class Car{
    protected static int $ile = 0;
    protected $model;
    protected $cena;
    protected $kurs;

    public function __construct(){
      self::$ile++;
    }

    public function __get($property) {
      if ($property === 'model') {
        return $this->model;
      }
      if ($property === 'cena'){
        return $this->cena;
      }
      if ($property === 'kurs'){
        return $this->kurs;
      }
    }

    public function __set($property, $value) {
      if ($property === 'model') {
        $this->model = $value;
      }
      if ($property === 'cena'){
        $this->cena = $value;
      }
      if ($property === 'kurs'){
        $this->kurs = $value;
      }
    }

    public function value(){
      return $this->cena * $this->kurs;
    }

    public function __toString(): string
    {

      return "Ile: " . self::$ile . "\n" .
        "Model: $this->model\n".
        "Cena: $this->cena\n".
        "Kurs: $this->kurs\n";
    }

  }

  class NewCar extends Car{
    private $alarm;
    private $radio;
    private $climatronic;

    public function __construct($model, $cena, $kurs, $alarm, $radio, $climatronic)
    {
      if(is_string($model) && is_numeric($cena) && is_numeric($kurs) && is_bool($alarm) && is_bool($radio) && is_bool($climatronic)) {
        self::$ile++;
        $this->model = $model;
        $this->cena = $cena;
        $this->kurs = $kurs;
        $this->alarm = $alarm;
        $this->radio = $radio;
        $this->climatronic = $climatronic;
      } else {
        die("Podano niewłaściwe wartości");
      }
    }

    public function __get($property) {
      if ($property === 'alarm') {
        return $this->alarm;
      }
      if ($property === 'radio'){
        return $this->radio;
      }
      if ($property === 'climatronic'){
        return $this->climatronic;
      }
    }

    public function __set($property, $value) {
      if ($property === 'alarm') {
        $this->alarm = $value;
      }
      if ($property === 'radio'){
        $this->radio = $value;
      }
      if ($property === 'climatronic'){
        $this->climatronic = $value;
      }
    }

    public function value()
    {
      if($this->alarm == true) {
        return ($this->cena + ($this->cena * 0.05)) * $this->kurs;
      } elseif ($this->radio == true) {
        return ($this->cena + ($this->cena * 0.075)) * $this->kurs;
      } elseif ($this->climatronic == true){
        return ($this->cena + ($this->cena * 0.1)) * $this->kurs;
      } elseif ($this->climatronic == true && $this->radio == true){
        return ($this->cena + ($this->cena * 0.175)) * $this->kurs;
      } elseif ($this->climatronic == true && $this->alarm == true){
        return ($this->cena + ($this->cena * 0.15)) * $this->kurs;
      } elseif ($this->radio == true && $this->alarm == true){
        return ($this->cena + ($this->cena * 0.08)) * $this->kurs;
      } elseif ($this->radio == true && $this->alarm == true && $this->climatronic == true){
        return ($this->cena + ($this->cena * 0.18)) * $this->kurs;
        return ($this->cena + ($this->cena * 0.18)) * $this->kurs;
      }
    }

    public function __toString(): string
    {
      return "Ile: " . self::$ile . "\n" .
        "Model: $this->model\n".
        "Cena: $this->cena\n".
        "Kurs: $this->kurs\n".
        "alarm: $this->alarm\n".
        "radio: $this->radio\n".
        "klimatyzacja: $this->climatronic\n";
    }

  }

  class InsuranceCar extends NewCar{
    private $firstOwner;
    private $years;

    public function __get($property)
    {
      if ($property === 'firstOwner') {
        return $this->firstOwner;
      }
      if ($property === 'years') {
        return $this->years;
      }
    }

    public function __set($property, $value) {
      if ($property === 'firsOwner') {
        $this->firstOwner = $value;
      }
      if ($property === 'years'){
        $this->years = $value;
      }
    }

    public function __construct($model, $cena, $kurs, $alarm, $radio, $climatronic, $firstOwner, $years)
    {
      if(is_string($model) && is_numeric($cena) && is_numeric($kurs) && is_bool($alarm) && is_bool($radio) && is_bool($climatronic) && is_bool($firstOwner) && is_numeric($years)) {
        $this->model = $model;
        $this->cena = $cena;
        $this->kurs = $kurs;
        $this->alarm = $alarm;
        $this->radio = $radio;
        $this->climatronic = $climatronic;
        $this->firstOwner = $firstOwner;
        $this->years = $years;
      } else {
        die("Podano niewłaściwe wartości");
      }
    }

    public function value()
    {
      if($this->firstOwner){
        return $this->cena - (($this->cena * 0.1) * $this->years) - ($this->cena * 0.5);
      } else{
        return $this->cena - (($this->cena * 0.1) * $this->years);
      }
    }

  }

  $cars = array();

  if(isset($_POST['model']) && isset($_POST['cena']) && isset($_POST['kurs'])) {
    $object = $_POST['model'];
    $object = new Car();
    $object->__set('model', $_POST['model']);
    $object->__set('cena', $_POST['cena']);
    $object->__set('kurs', $_POST['kurs']);
    array_push($cars, $object);
  } elseif(isset($_POST['model']) && isset($_POST['cena']) && isset($_POST['kurs']) && isset($_POST['alarm']) && isset($_POST['radio']) && isset($_POST['klimatyzacja'])){
    $object = $_POST['model'];
    $object = new NewCar($_POST['model'], $_POST['cena'], $_POST['kurs'], $_POST['alarm'], $_POST['radio'], $_POST['klimatyzacja']);
    array_push($cars, $object);
  } elseif(isset($_POST['model']) && isset($_POST['cena']) && isset($_POST['kurs']) && isset($_POST['alarm']) && isset($_POST['radio']) && isset($_POST['klimatyzacja']) && isset($_POST['pierwszyWlasciciel']) && isset($_POST['lata']) ){
    $object = $_POST['model'];
    $object = new InsuranceCar($_POST['model'], $_POST['cena'], $_POST['kurs'], $_POST['alarm'], $_POST['radio'], $_POST['klimatyzacja'], $_POST['pierwszyWlasciciel'], $_POST['lata']);
    array_push($cars, $object);
  } else {
    echo "<p style='color: #ff0817'>Proszę uzupełnić wszystkie pola.</p>";
  }

  foreach ($cars as $car){
    echo"<p>" . $car->__toString() . "</p>";
  }

?>

Formularze: 

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl-PL">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Samochody</title>
</head>
<body>
  <h2>Wybierz usługę:</h2>
  <form action="Formularz.php" method="post">
    <select name="chooseService">
      <option value="Car">Samochód</option>
      <option value="NewCar">Nowy samochód</option>
      <option value="InsuranceCar">Ubezpieczenie samochodu</option>
    </select>
    <p><input type='submit' name="usluga"></p>
  </form>

  <?php
    if(isset($_POST['usluga'])) {
      if (isset($_POST['chooseService'])) {
        if ($_POST['chooseService'] == "Car") {
          echo "<form action='Zad7.9.2.php' method='post'>";
          echo "<p>Podaj model: <input type='text' name='model'></p>";
          echo "<p>Podaj cenę (&#8364): <input type='number' name='cena'></p>";
          echo "<p>Podaj kurs: <input type='text' name='kurs'></p>";
          echo "<p><input type='submit'></p>";
          echo "</form>";
        } elseif ($_POST['chooseService'] == "NewCar") {
          echo "<form action='Zad7.9.2.php' method='post'>";
          echo "<p>Podaj model: <input type='text' name='model'></p>";
          echo "<p>Podaj cenę (&#8364): <input type='number' name='cena'></p>";
          echo "<p>Podaj kurs: <input type='text' name='kurs'></p>";
          echo "<p>Alarm: <select name='alarm'>" .
            "<option value='1'>Tak</option>" .
            "<option value='0'>Nie</option>" .
            "</select></p>";
          echo "<p>Radio: <select name='radio'></p>" .
            "<option value='1'>Tak</option>" .
            "<option value='0'>Nie</option>" .
            "</select></p>";
          echo "<p>Klimatyzacja: <select name='klimatyzacja'></p>" .
            "<option value='1'>Tak</option>" .
            "<option value='0'>Nie</option>" .
            "</select></p>";
          echo "<p><input type='submit'></p>";
          echo "</form>";
        } elseif ($_POST['chooseService'] == "InsuranceCar") {
          echo "<form action='Zad7.9.2.php' method='post'>";
          echo "<p>Podaj model: <input type='text' name='model'></p>";
          echo "<p>Podaj cenę (&#8364): <input type='number' name='cena'></p>";
          echo "<p>Podaj kurs: <input type='text' name='kurs'></p>";
          echo "<p>Alarm: <select name='alarm'>" .
            "<option value='1'>Tak</option>" .
            "<option value='0'>Nie</option>" .
            "</select></p>";
          echo "<p>Radio: <select name='radio'></p>" .
            "<option value='1'>Tak</option>" .
            "<option value='0'>Nie</option>" .
            "</select></p>";
          echo "<p>Klimatyzacja: <select name='klimatyzacja'></p>" .
            "<option value='1'>Tak</option>" .
            "<option value='0'>Nie</option>" .
            "</select></p>";
          echo "<p>Pierwszy właściciel?: <select name='pierwszyWlasciciel'></p>" .
            "<option value='1'>Tak</option>" .
            "<option value='0'>Nie</option>" .
            "</select></p>";
          echo "<p>Ile lat?: <input type='number' name='lata'></p>";
          echo "<p><input type='submit'></p>";
          echo "</form>";
        }
      } else {
        echo "<p style='color: red'>Proszę wybrać opcję</p>";
      }
    }
  ?>
</body>
</html>

Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś mógłby mi pomóc i z góry dziękuję.

Edit:

Postanowiłem przechowywać informacje o modelach w ciasteczkach i wyświetlać listę modeli obiektów w oddzielnym pliku. Do każdego modelu samochodu z listy mają pojawić się przyciski "Wyświetl szczegółowe dane" (zapewne za pomocą funkcji toString()), "oblicz cenę" (korzystając z metody value()), "edytuj informacje o samochodzie" oraz "usuń samochód". Czy ktoś były w stanie pomóc mi w skonstruowaniu tak działających przycisków? Nie do końca wiem jak po kliknięciu skrypt ma wybrać akurat dane ciasteczko, odwołać się do danego obiektu i wyświetlić np. informacje o nim. Z góry dziękuję

1
komentarz 20 maja 2022 przez Wiciorny Ekspert (274,410 p.)
Najlepsze są do tego interfejsy. Musisz pamiętać że obiekty i dziedziczenie powoduje jedną rzećż:
Konwersja, rzutowanie czy określenie typu zawsze jest w języku tak typowo obiektowym kaskadowe. Tzn Można rzutować tylko na elementy występujące w hierarchi dziedziczenia Nie inaczej.
Stąd CAR -> nie możesz rzutować na Inny rodzaj np. InsureCar, natomiast InsureCAr juz na Car mozesz.
komentarz 20 maja 2022 przez MKolaj15 Bywalec (2,270 p.)
Dzięki za wskazówki, dopiero zaczynam z obiektowym PHP, więc często nie łapię wszystkiego instynktownie.

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

0 głosów
2 odpowiedzi 192 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 355 wizyt
pytanie zadane 25 kwietnia 2022 w C i C++ przez Mavimix Dyskutant (8,420 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 725 wizyt

92,782 zapytań

141,712 odpowiedzi

320,594 komentarzy

62,114 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...