• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

fetch daje inny yinik niż kod źródłowy na stronie

Object Storage Arubacloud
0 głosów
200 wizyt
pytanie zadane 29 września 2021 w JavaScript przez Maxxxii Obywatel (1,260 p.)

Cześć,

Ponownie spotykam się z problemem, że wynik fetch-a jest inny niż html na stronie. Mam wrażenie że jest to spowodowane tym "We're sorry but ils-lookup doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.", lecz nie jestem pewien. Jeżeli chodzi o to to jak zezwolić na działanie JavaScript, bo bardzo to ogranicza pracę.

Link do strony: https://ils-frequency-lookup.com/EPGD

wynik fetch-a:

<!DOCTYPE html><html ⚡ lang="en"><head><script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-51LVFRKJX9"></script><script>window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'G-51LVFRKJX9');</script><meta charset="utf-8"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"><link rel="icon" href="/favicon.png"><title>ils-lookup</title><link href="/css/app.d5c7545e.css" rel="preload" as="style"><link href="/css/chunk-vendors.188e04d6.css" rel="preload" as="style"><link href="/js/app.6b9ee7bb.js" rel="preload" as="script"><link href="/js/chunk-vendors.bf0ef3a7.js" rel="preload" as="script"><link href="/css/chunk-vendors.188e04d6.css" rel="stylesheet"><link href="/css/app.d5c7545e.css" rel="stylesheet"><link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32" href="/../public/img/icons/favicon-32x32.png"><link rel="icon" type="image/png" sizes="16x16" href="/../public/img/icons/favicon-16x16.png"><link rel="manifest" href="/manifest.json"><meta name="theme-color" content="#v"><meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"><meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="default"><meta name="apple-mobile-web-app-title" content="ILS Lookup"><meta name="msapplication-TileColor" content="#000000"></head><body><noscript><strong>We're sorry but ils-lookup doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id="app"></div><script src="/js/chunk-vendors.bf0ef3a7.js"></script><script src="/js/app.6b9ee7bb.js"></script></body></html>

Pozdrawiam

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 29 września 2021 przez niezalogowany

Jeśli korzystasz z node'a - użyj puppeterea

komentarz 29 września 2021 przez Maxxxii Obywatel (1,260 p.)
widzę na ich stronie tylko przykłady zapisania w pdf-ie i zrobienia screena. jak to wygląda z prostym zapisaniem html-a do zmiennej?
komentarz 30 września 2021 przez niezalogowany
komentarz 30 września 2021 przez Maxxxii Obywatel (1,260 p.)

mój kod:

const puppeteer = require('puppeteer');

(async () => {
 const browser = await puppeteer.launch();
 const page = await browser.newPage();
 await page.goto('https://ils-frequency-lookup.com/EPWA');
 await page.content();
 await browser.close();
 console.log(page);
})();

wynik:

<ref *1> Page {    
 eventsMap: Map(0) {},
 emitter: {
  all: Map(0) {},
  on: [Function: on],
  off: [Function: off],
  emit: [Function: emit]
 },
 _closed: false,
 _timeoutSettings: TimeoutSettings {
  _defaultTimeout: null,
  _defaultNavigationTimeout: null
 },
 _pageBindings: Map(0) {},
 _javascriptEnabled: true,
 _workers: Map(0) {},
 _fileChooserInterceptors: Set(0) {},
 _userDragInterceptionEnabled: false,
 _client: CDPSession {
  eventsMap: Map(29) {
   'Fetch.requestPaused' => [Array],
   'Fetch.authRequired' => [Array],
   'Network.requestWillBeSent' => [Array],
   'Network.requestServedFromCache' => [Array],
   'Network.responseReceived' => [Array],
   'Network.loadingFinished' => [Array],
   'Network.loadingFailed' => [Array],
   'Page.frameAttached' => [Array],
   'Page.frameNavigated' => [Array],
   'Page.navigatedWithinDocument' => [Array],
   'Page.frameDetached' => [Array],
   'Page.frameStoppedLoading' => [Array],
   'Runtime.executionContextCreated' => [Array],
   'Runtime.executionContextDestroyed' => [Array],
   'Runtime.executionContextsCleared' => [Array],
   'Page.lifecycleEvent' => [Array],
   'Target.attachedToTarget' => [Array],
   'Target.detachedFromTarget' => [Array],
   'Page.domContentEventFired' => [Array],
   'Page.loadEventFired' => [Array],
   'Runtime.consoleAPICalled' => [Array],
   'Runtime.bindingCalled' => [Array],
   'Page.javascriptDialogOpening' => [Array],
   'Runtime.exceptionThrown' => [Array],
   'Inspector.targetCrashed' => [Array],
   'Performance.metrics' => [Array],
   'Log.entryAdded' => [Array],
   'Page.fileChooserOpened' => [Array],
   Symbol(CDPSession.Disconnected) => []
  },
  emitter: {
   all: [Map],
   on: [Function: on],
   off: [Function: off],
   emit: [Function: emit]
  },
  _callbacks: Map(0) {},
  _connection: null,
  _targetType: 'page',
  _sessionId: '4F342D997571755772BA4CC9BFBF6A6C'
 },
 _target: Target {
  _targetInfo: {
   targetId: 'B9C06F56A7BF7A5B1352D05EA322BB69',
   type: 'page',
   title: 'https://ils-frequency-lookup.com/EPWA',
   url: 'https://ils-frequency-lookup.com/EPWA',
   attached: true,
   canAccessOpener: false,
   browserContextId: 'D2C2B09253497A9761266285997B3E14'
  },
  _browserContext: BrowserContext {
   eventsMap: Map(0) {},
   emitter: [Object],
   _connection: [Connection],
   _browser: [Browser],
   _id: null
  },
  _targetId: 'B9C06F56A7BF7A5B1352D05EA322BB69',
  _sessionFactory: [Function (anonymous)],
  _ignoreHTTPSErrors: false,
  _defaultViewport: { width: 800, height: 600 },
  _pagePromise: Promise { [Circular *1] },
  _workerPromise: null,
  _initializedCallback: [Function (anonymous)],
  _initializedPromise: Promise { true },
  _closedCallback: [Function (anonymous)],
  _isClosedPromise: Promise { <pending> },
  _isInitialized: true
 },
 _keyboard: Keyboard {
  _modifiers: 0,
  _pressedKeys: Set(0) {},
  _client: CDPSession {
   eventsMap: [Map],
   emitter: [Object],
   _callbacks: Map(0) {},
   _connection: null,
   _targetType: 'page',
   _sessionId: '4F342D997571755772BA4CC9BFBF6A6C'
  }
 },
 _mouse: Mouse {
  _x: 0,
  _y: 0,
  _button: 'none',
  _client: CDPSession {
   eventsMap: [Map],
   emitter: [Object],
   _callbacks: Map(0) {},
   _connection: null,
   _targetType: 'page',
   _sessionId: '4F342D997571755772BA4CC9BFBF6A6C'
  },
  _keyboard: Keyboard {
   _modifiers: 0,
   _pressedKeys: Set(0) {},
   _client: [CDPSession]
  }
 },
 _touchscreen: Touchscreen {
  _client: CDPSession {
   eventsMap: [Map],
   emitter: [Object],
   _callbacks: Map(0) {},
   _connection: null,
   _targetType: 'page',
   _sessionId: '4F342D997571755772BA4CC9BFBF6A6C'
  },
  _keyboard: Keyboard {
   _modifiers: 0,
   _pressedKeys: Set(0) {},
   _client: [CDPSession]
  }
 },
 _accessibility: Accessibility {
  _client: CDPSession {
   eventsMap: [Map],
   emitter: [Object],
   _callbacks: Map(0) {},
   _connection: null,
   _targetType: 'page',
   _sessionId: '4F342D997571755772BA4CC9BFBF6A6C'
  }
 },
 _frameManager: <ref *2> FrameManager {
  eventsMap: Map(5) {
   Symbol(FrameManager.FrameAttached) => [Array],
   Symbol(FrameManager.FrameDetached) => [Array],
   Symbol(FrameManager.FrameNavigated) => [Array],
   Symbol(FrameManager.LifecycleEvent) => [],
   Symbol(FrameManager.FrameNavigatedWithinDocument) => []
  },
  emitter: {
   all: [Map],
   on: [Function: on],
   off: [Function: off],
   emit: [Function: emit]
  },
  _frames: Map(2) {
   'B9C06F56A7BF7A5B1352D05EA322BB69' => [Frame],
   '14F63A3E32849EF868CBD90C767D0D3A' => [Frame]
  },
  _contextIdToContext: Map(4) {
   3 => [ExecutionContext],
   4 => [ExecutionContext],
   5 => [ExecutionContext],
   6 => [ExecutionContext]
  },
  _isolatedWorlds: Set(1) { '__puppeteer_utility_world__' },
  _client: CDPSession {
   eventsMap: [Map],
   emitter: [Object],
   _callbacks: Map(0) {},
   _connection: null,
   _targetType: 'page',
   _sessionId: '4F342D997571755772BA4CC9BFBF6A6C'
  },
  _page: [Circular *1],
  _networkManager: NetworkManager {
   eventsMap: [Map],
   emitter: [Object],
   _requestIdToRequestWillBeSentEvent: Map(0) {},
   _requestIdToRequestPausedEvent: Map(0) {},
   _requestIdToRequest: Map(0) {},
   _extraHTTPHeaders: {},
   _credentials: null,
   _attemptedAuthentications: Set(0) {},
   _userRequestInterceptionEnabled: false,
   _protocolRequestInterceptionEnabled: false,
   _userCacheDisabled: false,
   _emulatedNetworkConditions: [Object],
   _client: [CDPSession],
   _ignoreHTTPSErrors: false,
   _frameManager: [Circular *2]
  },
  _timeoutSettings: TimeoutSettings {
   _defaultTimeout: null,
   _defaultNavigationTimeout: null
  },
  _mainFrame: Frame {
   _url: 'https://ils-frequency-lookup.com/EPWA',
   _detached: false,
   _loaderId: '29F07D1042FBAF6C3BCF85F3D407AC1B',
   _lifecycleEvents: [Set],
   _frameManager: [Circular *2],
   _parentFrame: null,
   _id: 'B9C06F56A7BF7A5B1352D05EA322BB69',
   _mainWorld: [DOMWorld],
   _secondaryWorld: [DOMWorld],
   _childFrames: [Set],
   _name: undefined
  }
 },
 _emulationManager: EmulationManager {
  _emulatingMobile: false,
  _hasTouch: false,
  _client: CDPSession {
   eventsMap: [Map],
   emitter: [Object],
   _callbacks: Map(0) {},
   _connection: null,
   _targetType: 'page',
   _sessionId: '4F342D997571755772BA4CC9BFBF6A6C'
  }
 },
 _tracing: Tracing {
  _recording: false,
  _path: '',
  _client: CDPSession {
   eventsMap: [Map],
   emitter: [Object],
   _callbacks: Map(0) {},
   _connection: null,
   _targetType: 'page',
   _sessionId: '4F342D997571755772BA4CC9BFBF6A6C'
  }
 },
 _coverage: Coverage {
  _jsCoverage: JSCoverage {
   _enabled: false,
   _scriptURLs: Map(0) {},
   _scriptSources: Map(0) {},
   _eventListeners: [],
   _resetOnNavigation: false,
   _reportAnonymousScripts: false,
   _includeRawScriptCoverage: false,
   _client: [CDPSession]
  },
  _cssCoverage: CSSCoverage {
   _enabled: false,
   _stylesheetURLs: Map(0) {},
   _stylesheetSources: Map(0) {},
   _eventListeners: [],
   _resetOnNavigation: false,
   _reportAnonymousScripts: false,
   _client: [CDPSession]
  }
 },
 _screenshotTaskQueue: ScreenshotTaskQueue { _chain: Promise { undefined } },
 _viewport: { width: 800, height: 600 }
}

nie sądzę żeby to był html z tej strony. czy czegoś nie dodałem w kodzie?

komentarz 30 września 2021 przez niezalogowany
const content = awaut page.content()

console.log(content)

Pewnie jeszcze trzeba poczekać aż się JS wykona
komentarz 1 października 2021 przez Maxxxii Obywatel (1,260 p.)
dzięki wielkie! :)

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 423 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 536 wizyt
pytanie zadane 29 kwietnia 2021 w JavaScript przez rszczepanski02 Obywatel (1,180 p.)

92,682 zapytań

141,585 odpowiedzi

320,072 komentarzy

62,042 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...