• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Ocena, opinia

0 głosów
84 wizyt
pytanie zadane 18 września 2021 w C# przez johnreese234 Nowicjusz (120 p.)

Witam, chciałbym poprosić o opinie odnośnie mojego kodu czy złamałem jakieś zasady (oprócz nazw zmiennych w języku polskim), czy coś można zrobić w lepszy szybszy sposób. Program prosi o wpisanie tekstu jaki chcemy wyświetlić za pomocą znaku #. Po wypisaniu tekstu jeśli użytkownik naciśnie klawisz T konsola się wyczyści i zapyta o podanie innego tekstu do wypisania, po naciśnięciu innego klawisza program się zamknie. 

using System;
using System.Globalization;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace napisy
{
  class Program
  {
    public static void rysuj(string rysunek)
    {
      int dlugosc = rysunek.Length;
      for (int i = 0; i < 7; i++)
      {
        for (int j = 0; j < dlugosc; j++)
        {
          if (i == 0)
          {
            if (rysunek[j] == 'A' || rysunek[j] == 'E' || rysunek[j] == 'F' || rysunek[j] == 'G' || rysunek[j] == 'I'
                       || rysunek[j] == 'T' || rysunek[j] == 'Z') Console.Write("#####  ");
            else if (rysunek[j] == 'G') Console.Write(" ####  ");
            else if (rysunek[j] == 'C') Console.Write(" ###  ");
            else if (rysunek[j] == 'H' || rysunek[j] == 'K' || rysunek[j] == 'M' || rysunek[j] == 'N'
                          || rysunek[j] == 'U' || rysunek[j] == 'V' || rysunek[j] == 'W'
                          || rysunek[j] == 'X' || rysunek[j] == 'Y') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'B' || rysunek[j] == 'P' || rysunek[j] == 'R' || rysunek[j] == 'J') Console.Write("####  ");
            else if (rysunek[j] == 'D') Console.Write("###   ");
            else if (rysunek[j] == 'O' || rysunek[j] == 'Q' || rysunek[j] == 'S') Console.Write(" ###  ");
            else if (rysunek[j] == 'L') Console.Write("#    ");
            else if (rysunek[j] == ' ') Console.Write("   ");
            if (j == dlugosc - 1) Console.WriteLine();
          }
          else if (i == 1)
          {
            if (rysunek[j] == 'A' || rysunek[j] == 'B' || rysunek[j] == 'G' || rysunek[j] == 'H'
                       || rysunek[j] == 'O' || rysunek[j] == 'P' || rysunek[j] == 'Q'
                       || rysunek[j] == 'R' || rysunek[j] == 'U' || rysunek[j] == 'V'
                       || rysunek[j] == 'W' || rysunek[j] == 'X' || rysunek[j] == 'Y') Console.Write("#  #  ");

            else if (rysunek[j] == 'C') Console.Write(" #   ");
            else if (rysunek[j] == 'D' || rysunek[j] == 'K') Console.Write("# #  ");
            else if (rysunek[j] == 'E' || rysunek[j] == 'F' || rysunek[j] == 'S' || rysunek[j] == 'L') Console.Write("#    ");
            else if (rysunek[j] == 'I' || rysunek[j] == 'T') Console.Write(" #   ");
            else if (rysunek[j] == 'J' || rysunek[j] == 'Z') Console.Write("  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'M') Console.Write("## ##  ");
            else if (rysunek[j] == 'N') Console.Write("## #  ");
            else if (rysunek[j] == ' ') Console.Write("   ");
            if (j == dlugosc - 1) Console.WriteLine();
          }
          else if (i == 2)
          {
            if (rysunek[j] == 'A' || rysunek[j] == 'B' || rysunek[j] == 'D' || rysunek[j] == 'H' || rysunek[j] == 'O'
                       || rysunek[j] == 'R' || rysunek[j] == 'V' || rysunek[j] == 'W') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'C' || rysunek[j] == 'E' || rysunek[j] == 'G' || rysunek[j] == 'S' || rysunek[j] == 'L') Console.Write("#    ");
            else if (rysunek[j] == 'F') Console.Write("#####  ");
            else if (rysunek[j] == 'I' || rysunek[j] == 'T') Console.Write(" #   ");
            else if (rysunek[j] == 'J') Console.Write("  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'K') Console.Write("# #   ");
            else if (rysunek[j] == 'M') Console.Write("## ##  ");
            else if (rysunek[j] == 'N') Console.Write("# # #  ");
            else if (rysunek[j] == 'P' || rysunek[j] == 'Q' || rysunek[j] == 'U' || rysunek[j] == 'V' || rysunek[j] == 'W') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'X' || rysunek[j] == 'Y') Console.Write(" # #  ");
            else if (rysunek[j] == 'Z') Console.Write("  #  ");
            else if (rysunek[j] == ' ') Console.Write("   ");
            if (j == dlugosc - 1) Console.WriteLine();
          }
          else if (i == 3)
          {
            if (rysunek[j] == 'A' || rysunek[j] == 'E' || rysunek[j] == 'H') Console.Write("#####  ");
            else if (rysunek[j] == 'B' || rysunek[j] == 'R' || rysunek[j] == 'P') Console.Write("####  ");
            else if (rysunek[j] == 'I' || rysunek[j] == 'T') Console.Write(" #   ");
            else if (rysunek[j] == 'C' || rysunek[j] == 'F' || rysunek[j] == 'L') Console.Write("#    ");
            else if (rysunek[j] == 'D' || rysunek[j] == 'O' || rysunek[j] == 'Q' || rysunek[j] == 'V' || rysunek[j] == 'U') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'G') Console.Write("# ###  ");
            else if (rysunek[j] == 'J') Console.Write(" # #  ");
            else if (rysunek[j] == 'K') Console.Write("##   ");
            else if (rysunek[j] == 'S') Console.Write(" ###  ");
            else if (rysunek[j] == 'X' || rysunek[j] == 'Y' || rysunek[j] == 'Z') Console.Write(" #   ");
            else if (rysunek[j] == 'M' || rysunek[j] == 'N' || rysunek[j] == 'W') Console.Write("# # #  ");
            else if (rysunek[j] == ' ') Console.Write("   ");
            if (j == dlugosc - 1) Console.WriteLine();
          }
          else if (i == 4)
          {
            if (rysunek[j] == 'A' || rysunek[j] == 'B' || rysunek[j] == 'D' || rysunek[j] == 'G' || rysunek[j] == 'H' || rysunek[j] == 'P'
                       || rysunek[j] == 'L' || rysunek[j] == 'J' || rysunek[j] == 'M' || rysunek[j] == 'O' || rysunek[j] == 'V') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'C' || rysunek[j] == 'E' || rysunek[j] == 'F') Console.Write("#    ");
            else if (rysunek[j] == 'I' || rysunek[j] == 'T' || rysunek[j] == 'Y') Console.Write(" #   ");
            else if (rysunek[j] == 'K') Console.Write("# #   ");
            else if (rysunek[j] == 'N' || rysunek[j] == 'Q' || rysunek[j] == 'W') Console.Write("# # #  ");
            else if (rysunek[j] == 'R') Console.Write("##   ");
            else if (rysunek[j] == 'S') Console.Write("  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'U') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'X') Console.Write(" # #  ");
            else if (rysunek[j] == 'Z') Console.Write(" #   ");
            else if (rysunek[j] == ' ') Console.Write("   ");
            if (j == dlugosc - 1) Console.WriteLine();
          }
          else if (i == 5)
          {
            if (rysunek[j] == 'A' || rysunek[j] == 'B' || rysunek[j] == 'G' || rysunek[j] == 'H' || rysunek[j] == 'J'
                       || rysunek[j] == 'M' || rysunek[j] == 'O' || rysunek[j] == 'U' || rysunek[j] == 'X') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'C') Console.Write(" #   ");
            else if (rysunek[j] == 'D') Console.Write("# #  ");
            else if (rysunek[j] == 'E' || rysunek[j] == 'F' || rysunek[j] == 'P' || rysunek[j] == 'L' || rysunek[j] == 'Z') Console.Write("#    ");
            else if (rysunek[j] == 'I' || rysunek[j] == 'T' || rysunek[j] == 'Y') Console.Write(" #   ");
            else if (rysunek[j] == 'K') Console.Write("# #  ");
            else if (rysunek[j] == 'N' || rysunek[j] == 'Q') Console.Write("# ##  ");
            else if (rysunek[j] == 'R') Console.Write("# ##  ");
            else if (rysunek[j] == 'S') Console.Write("  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'V') Console.Write(" # #  ");
            else if (rysunek[j] == 'W') Console.Write("## ##  ");
            else if (rysunek[j] == ' ') Console.Write("   ");
            if (j == dlugosc - 1) Console.WriteLine();
          }
          else if (i == 6)
          {
            if (rysunek[j] == 'A') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'H') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'K') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'M') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'N') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'R') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'W') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'X') Console.Write("#  #  ");
            else if (rysunek[j] == 'B') Console.Write("####  ");
            else if (rysunek[j] == 'J') Console.Write("####  ");
            else if (rysunek[j] == 'D') Console.Write("###   ");
            else if (rysunek[j] == 'E' || rysunek[j] == 'I' || rysunek[j] == 'L' || rysunek[j] == 'Z') Console.Write("#####  ");
            else if (rysunek[j] == 'F' || rysunek[j] == 'P') Console.Write("#    ");
            else if (rysunek[j] == 'G') Console.Write(" ####  ");
            else if (rysunek[j] == 'C') Console.Write(" ###  ");
            else if (rysunek[j] == 'O' || rysunek[j] == 'Q' || rysunek[j] == 'S' || rysunek[j] == 'U') Console.Write(" ###  ");
            else if (rysunek[j] == 'T' || rysunek[j] == 'Y' || rysunek[j] == 'V') Console.Write(" #   ");
            else if (rysunek[j] == ' ') Console.Write("   ");
            if (j == dlugosc - 1) Console.WriteLine();
          }
        }
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      bool powtorz = true;
      while (powtorz == true)
      {
        Console.WriteLine("Podaj napis jaki chcesz wyświetlić: ");
        string napis = Console.ReadLine();
        if (napis == "")
        {
          Console.WriteLine("Podany napis jest pusty, naciśnij dowolny klawisz aby kontynuować i podaj poprawny napis");
          Console.ReadKey();
          powtorz = true;
          Console.Clear();
        }
        else
        {
          napis = napis.ToUpper(new CultureInfo("pl-PL", false));
          Console.Clear();
          rysuj(napis);
          if (Console.ReadKey().Key == ConsoleKey.T)
          {
            powtorz = true;
            Console.Clear();
          }
          else powtorz = false;
        }
      }
    }
  }
}

 

komentarz 18 września 2021 przez Wiciorny Mędrzec (197,420 p.)
a trzymałeś się jakiś zasad? Bo generalnie... raczej, zamiast brzydko napisać " łamiesz zasady" to nie stosujesz żadnych.

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

0 głosów
3 odpowiedzi 191 wizyt
+6 głosów
3 odpowiedzi 213 wizyt
0 głosów
1 odpowiedź 273 wizyt
pytanie zadane 9 lipca 2017 w Nasze projekty przez Chlebojad Nowicjusz (200 p.)

86,483 zapytań

135,239 odpowiedzi

300,477 komentarzy

57,230 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...