• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

C - zapisanie danych z pliku do listy jednokierunkowej - pojawiające się losowe dane, nagłe kończenie pracy programu

0 głosów
156 wizyt
pytanie zadane 8 czerwca 2021 w C i C++ przez Sax Nowicjusz (170 p.)
edycja 8 czerwca 2021 przez Sax

Cześć,

piszę program, który ma między innymi pobrać dane z pliku. txt i zapisać je do listy jednokierunkowej. W 3/4 przypadków działa to bez zarzutu jednak czasem program kończy się błędem zgłaszając wyjście poza zakresy pamięci(1) lub wpisuje w listę losowe dane(2).

1: 
2: (w performer powinno być Fisz).

 

Niżej umieszczam kod. Przepraszam za bałagan, ale program jest jeszcze "rozgrzebany" i inne funkcjonalności (nie te związane z wczytaniem pliku) są zaimplementowane na pół gwizdka.

KOD:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>
#include <string.h>

struct Songs {
  char *label;
  char *name;
  char *performer;
  int time;
  char *localization;

  struct Songs *next;
};

struct Songs *head;

void help();

void insert(char *lbl, char *name, char *performer, int time, char *localization);

void display();

void read_file(char *file_name);

int parse_to_time(char *time);

void sort_by_time();

void sort_by_name();

void swap(struct Songs *a, struct Songs *b);

size_t getline(char **lineptr, size_t *n, FILE *stream);

int main(int argc, char **argv) {

  read_file("songs.txt");

  sort_by_name();

  display();

  free(head);

  return 0;
}

void help() {
  printf("-i input file with music\n");
  printf("-p playlist file\n");
  printf("-c time sort\n");
  printf("-w performer sort\n");
  printf("-t title sort\n");

  exit(1);
}

void insert(char *lbl, char *name, char *performer, int time, char *localization) {
  struct Songs *ptr, *temp;
  ptr = (struct Songs *) malloc(sizeof(struct Songs));
  if (ptr == NULL) printf("OVERFLOW\n");
  else {
    ptr->label = lbl;
    ptr->name = name;
    ptr->performer = performer;
    ptr->time = time;
    ptr->localization = localization;

    if (head == NULL) {
      ptr->next = NULL;
      head = ptr;
    } else {
      temp = head;

      while (temp->next != NULL) {
        temp = temp->next;
      }

      temp->next = ptr;
      ptr->next = NULL;
    }
  }
}

void display() {
  struct Songs *ptr;
  ptr = head;
  if (ptr == NULL) printf("Nothing to print\n");
  else {
    while (ptr != NULL) {
      printf("Label:\t\t%s\n"
          "Name:\t\t%s\n"
          "Performer:\t%s\n"
          "Time:\t\t%d\n"
          "Localization:\t%s\n\n", ptr->label, ptr->name, ptr->performer, ptr->time, ptr->localization);
      ptr = ptr->next;
    }
  }
}

void read_file(char *file_name) {
  FILE *fp;
  char *line = NULL;
  size_t len = 0;
  size_t read;

  int line_counter = 0;
  char *element[5];

  fp = fopen(file_name, "r");
  if (fp == NULL) printf("Empty file!");

  while ((read = getline(&line, &len, fp)) != EOF) {
    //if line in file is empty skip loop step
    if (strcmp(line, "\n") == 0) continue;

    //delete line break
    line[strcspn(line, "\n")] = 0;

    //allocate memory to string, copy line to array of strings
    element[line_counter] = (char *) malloc(sizeof(line));
    strcpy(element[line_counter], line);
    line = NULL;
    line_counter++;

    //if collected five values, insert it to a list
    if (line_counter > 4) {
      line_counter = 0;
      insert(element[0], element[1], element[2], parse_to_time(element[3]), element[4]);
    }
  }

  printf("\n\n");
  fclose(fp);
  if (line) free(line);
}

int parse_to_time(char *time) {

  int minutes, seconds;
  char *seconds_str;

  //takes seconds only
  strncpy(seconds_str, time + (strlen(time) - 2), 2);
  //take minutes only
  strtok(time, ":");

  minutes = atoi(time) * 60;
  seconds = atoi(seconds_str);

  return minutes + seconds;
}

void sort_by_time() {
  int swapped, i;
  struct Songs *ptr1;
  struct Songs *lptr = NULL;

  /* Checking for empty list */
  if (head == NULL)
    return;

  do {
    swapped = 0;
    ptr1 = head;

    while (ptr1->next != lptr) {
      if (ptr1->time > ptr1->next->time) {
        swap(ptr1, ptr1->next);
        swapped = 1;
      }
      ptr1 = ptr1->next;
    }
    lptr = ptr1;
  } while (swapped);
}

void sort_by_name() {
  int swapped;
  struct Songs *ptr;
  struct Songs *lptr = NULL;

  /* Checking for empty list */
  if (head == NULL)
    return;

  do {
    swapped = 0;
    ptr = head;

    while (ptr->next != lptr) {
      if (ptr->name[0] > ptr->next->name[0]) {
        swap(ptr, ptr->next);
        swapped = 1;
      }
      ptr = ptr->next;
    }
    lptr = ptr;
  } while (swapped);
}

void swap(struct Songs *a, struct Songs *b) {
  char *temp_lbl = a->label;
  a->label = b->label;
  b->label = temp_lbl;

  char *temp_name = a->name;
  a->name = b->name;
  b->name = temp_name;

  char *temp_perf = a->performer;
  a->performer = b->performer;
  b->performer = temp_perf;

  int temp_time = a->time;
  a->time = b->time;
  b->time = temp_time;

  char *temp_localization = a->localization;
  a->localization = b->localization;
  b->localization = temp_localization;
}

size_t getline(char **lineptr, size_t *n, FILE *stream) {
  char *bufptr = NULL;
  char *p = bufptr;
  size_t size;
  int c;

  if (lineptr == NULL) {
    return -1;
  }
  if (stream == NULL) {
    return -1;
  }
  if (n == NULL) {
    return -1;
  }
  bufptr = *lineptr;
  size = *n;

  c = fgetc(stream);
  if (c == EOF) {
    return -1;
  }
  if (bufptr == NULL) {
    bufptr = malloc(128);
    if (bufptr == NULL) {
      return -1;
    }
    size = 128;
  }
  p = bufptr;
  while (c != EOF) {
    if ((p - bufptr) > (size - 1)) {
      size = size + 128;
      bufptr = realloc(bufptr, size);
      if (bufptr == NULL) {
        return -1;
      }
    }
    *p++ = c;
    if (c == '\n') {
      break;
    }
    c = fgetc(stream);
  }

  *p++ = '\0';
  *lineptr = bufptr;
  *n = size;

  return p - bufptr - 1;
}

Plik z danymi:

Met1
Master of Puppets
Metalica
8:36
c:/muzyka/mmofp.mp3

Dod1
Nie daj sie
Doda
3:01
c:/muzyka/pop/doda1.mp3

Tac1
4 AM in Girona
Taco Hemingway
3:09
c:/muzyka/4am.mp3

Fis1
Czerowna sukienka
Fisz
5:35
c:/muzyka/idk/czer.mp3

Sub1
Cradles
Sub Urban
3:30
c:/muzyka/idk/sub_urban_cradles.mp3

Jai1
Dynabeat
Jain
2:53
c:/muzyka/idk/dynabeat.mp3

Byłbym wdzięczny za pomoc, na ten moment nie widzę co jest nie tak.

UPDATE: widzę że program spada z rowerka kiedy ma w tekstowym więcej niż 4 piosenki ¯\_(ツ)_/¯.

2 odpowiedzi

+1 głos
odpowiedź 9 czerwca 2021 przez j23 Mędrzec (182,400 p.)
wybrane 9 czerwca 2021 przez Sax
 
Najlepsza

Cieknie Ci z tego kodu, ale do rzeczy:

char *line = NULL;
...

element[line_counter] = (char *) malloc(sizeof(line));

sizeof(line) zawsze zwróci 4 lub 8 niezależnie od długości łańcucha znakowego.


 • Linia 44: to nie czyści listy, jedynie usuwa pierwszy element.
 • Linia 124: to przypisanie jest (chyba) zbędne. W każdym razie powoduje wyciek.
 • Linia 130: następny wyciek: parse_to_time(element[3]) pamięć z element[3] powinieneś zwolnić.

Na razie tyle.


getline można nieco uprościć:

size_t getline(char **lineptr, FILE *stream) 
{
  int c;
 
  if (!lineptr || !stream) { return -1; }
  
  char* bufptr = *lineptr;
  size_t size = 0;
  size_t n = 0;
 
  while ((c = fgetc(stream)) != EOF && c != '\n') {
    if(n == size) {
      size += 128;
      bufptr = realloc(bufptr, size + 1);
      if(!bufptr) return -1;
    }
    bufptr[n++] = c;
    bufptr[n] = 0;
  }

  *lineptr = bufptr;
  return c == EOF && n == 0 ? -1 : n;
}

 

komentarz 9 czerwca 2021 przez Sax Nowicjusz (170 p.)
Jak w takim razie ugryźć ten kawałek kody, który wszystko psuje? Bo jakiś rozmiar muszę temu stringowi nadać, a ten zawsze będzie trochę inny, bo i co innego z pliku wejdzie.
Przepraszam, nie chcę być nachalny. Po prostu C to zupełnie nie moja bajka i nie wiem jak się za to zabrać.
1
komentarz 9 czerwca 2021 przez j23 Mędrzec (182,400 p.)
edycja 10 czerwca 2021 przez j23

Z moją wersją funkcji getline możesz czytać tak:

  while ((read = getline(&line, fp)) != -1) {

    int i = 0;
    while(i < read && strchr(" \t\r", line[i]) != 0) ++i;
    if(i == read) continue;

    element[line_counter++] = line;
    line = NULL;

    if (line_counter > 4) {
      line_counter = 0;
      insert(element[0], element[1], element[2], parse_to_time(element[3]), element[4]);
      free(element[3]);
    }
  }

Oczywiście popraw błąd w parse_to_time, o którym wspomniał @tangarr.

komentarz 9 czerwca 2021 przez Sax Nowicjusz (170 p.)
Dzięki wielkie
1
komentarz 10 czerwca 2021 przez j23 Mędrzec (182,400 p.)

Warunek z strcspn był bez sensu, więc go zmieniłem.

0 głosów
odpowiedź 9 czerwca 2021 przez tangarr VIP (140,460 p.)
W funkcji parse_to_time zapisujesz dane do niezainicjalizowanego wskaźnika. Zamień go na tablicę o statycznej długości.
Dodatkowo może się zdarzyć, że pusta linia oddzielająca utwory nie będzie pusta (np. zawiera spacje).
W kodzie jest przynajmniej 5 wycieków pamięci.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 157 wizyt
pytanie zadane 8 maja 2020 w C i C++ przez Dyali56 Nowicjusz (150 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 327 wizyt
pytanie zadane 19 stycznia 2019 w C i C++ przez dzuulie Nowicjusz (120 p.)
+1 głos
1 odpowiedź 173 wizyt

89,082 zapytań

137,670 odpowiedzi

307,610 komentarzy

59,140 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Sklep oferujący ćwiczenia JavaScript, PHP, rozmowy rekrutacyjne dla programistów i inne materiały

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...