• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

logowanie php bazy danych

+1 głos
123 wizyt
pytanie zadane 6 marca 2021 w PHP przez Mateusz Wydra Początkujący (250 p.)

witam mam problem stworzyłem sobie system logowania na podstawie 2 odc kursu php i gdy próbuję się w nim zalogować to odsyła mnie do pliku log.php zamiast do user.php tak samo gdy nie uda się zalogować dodam że plik log.php ma zastąpić plik zaloguj.php z odcinka pod spodem daję wszystkie kody

<?php

	session_start();
	
	if ((!isset($_POST['email'])) || (!isset($_POST['password'])))
	{
		header('Location: index.php');
		exit();
	}

	require_once "connect.php";

	$polaczenie = @new mysqli($host, $db_user, $db_password, $db_name, $db_punkty);
	
	if ($polaczenie->connect_errno!=0)
	{
		echo "Error: ".$polaczenie->connect_errno;
	}
	else
	{
		$email = $_POST['email'];
		$haslo = $_POST['password'];
		
		$email = htmlentities($email, ENT_QUOTES, "UTF-8");
		$haslo = htmlentities($haslo, ENT_QUOTES, "UTF-8");
	
		if ($rezultat = @$polaczenie->query(
		sprintf("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE user='%s' AND pass='%s'",
		mysqli_real_escape_string($polaczenie,$email),
		mysqli_real_escape_string($polaczenie,$haslo))))
		{
			$ilu_userow = $rezultat->num_rows;
			if($ilu_userow>0)
			{
				$_SESSION['zalogowany'] = true;
				
				$wiersz = $rezultat->fetch_assoc();
				$_SESSION['nick'] = $wiersz['nick'];
				$_SESSION['punkty'] = $wiersz['punkty'];
				
				unset($_SESSION['blad']);
				$rezultat->free_result();
				header('Location: user.php');
				
			} else {
				
				$_SESSION['blad'] = '<span style="color:red">Nieprawidłowy login lub hasło!</span>';
				header('Location: login.php');
				
			}
			
		}
		
		$polaczenie->close();
	}
	
?>
<!DOCTYPE HTML>

<html lang="pl">

  <head>
	
<meta charset="utf-8" />

    <title>rls4u-reflinks skins for you</title>
		
		<link rel="Shortcut icon" href="icon.ico" />
		
		<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
		
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Courgette&display=swap" rel="stylesheet">
    <style>
		
      body{
        background:url('background.png');
			margin: 0 !important;
			color: #FFFFFF; font-family: 'Courgette', cursive;
      }
			
			.sticky{
			width: 100%;
			position: fixed;
			left: 0;
			top: 0;
			z-index: 100;
			}
			
			ol{
			padding: 0;
			margin: 0;
			list-style-type: none;
			font-size: 18px;
			height: 35px;
			line-height: 200%;
			display: inline-block;
			}
			
			ol a{
			color: #ffffff;
			text-decoration: none;
			display: block;
			}
 
			ol > li{
			float: left;
			width: 150px;
			height: 40px;
			border-right: 1px dashed #003333;
			}
			ol > li:first-child{
			border-left: 1px dashed #003333;
			}
 
			ol > li:hover{
			background-color: #336666;
			}
 
			ol > li:hover > a{
			color: #2F4F4F;
			}
 
 
    </style>
		
  </head>
	
    <body>

			<div style=" background-color: #000000; height: 20%;">
			
				<div style=" width: 384px; height: 108px; margin-left: auto; margin-right: auto;">
				
					<img src="banner.png" style=" width: 384px; height: 108px;">
					
				</div>
				
			</div>
			
			<div class="nav" style=" background-color: #2F4F4F; text-align: center; padding: 10px 0;">
			
			<ol>
			
			<li><a href="login.php">Zaloguj</a></li>
			<li><a href="register.php">Zarejestruj</a></li>
			
			<ol>
			
			</div>
			
			<div style=" background-color: #333333; width: 800px; height: 1000px; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 40px; margin-top: 40px; border-right: 10px solid #222222; border-left: 10px solid #444444; border-top: 10px solid #444444; border-bottom: 10px solid #222222;">
			


<?php

  $punkty = 0;
	
  echo "<span style='font-size: xxx-large'><b><p align='center'>Witaj</p></b></span>". $sesion[user]"<br><span style='font-size: xxx-large'><b><p align='center'> Posiadasz punkty w liczbie: $punkty.</p></b></span>";
	echo '<span style="font-size: xx-large"><b><p align="center">Aby rozpocząć zaloguj się lub zarejestruj.</p></b></span>'
?>

			</div>
			<script src="jquery-1.11.3.min.js"></script>
			<script>
 
  $(document).ready(function() {
  var NavY = $('.nav').offset().top;
   
  var stickyNav = function(){
  var ScrollY = $(window).scrollTop();
      
  if (ScrollY > NavY) { 
    $('.nav').addClass('sticky');
  } else {
    $('.nav').removeClass('sticky'); 
  }
  };
   
  stickyNav();
   
  $(window).scroll(function() {
    stickyNav();
  });
  });
   
</script>
    </body>

</html>
<?php

	$host = "localhost";
	$db_user = "root";
	$db_password = "";
	$db_name = "loginsystem";

?>
<!DOCTYPE HTML>

<html lang="pl">

  <head>
	
<meta charset="utf-8" />

    <title>rls4u-reflinks skins for you</title>
		
		<link rel="Shortcut icon" href="icon.ico" />
		
		<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
		
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Courgette&display=swap" rel="stylesheet">
    <style>
		
      body{
        background:url('background.png');
			margin: 0 !important;
			color: #FFFFFF; font-family: 'Courgette', cursive;
      }
			
			.sticky{
			width: 100%;
			position: fixed;
			left: 0;
			top: 0;
			z-index: 100;
			}
			
			ol{
			padding: 0;
			margin: 0;
			list-style-type: none;
			font-size: 18px;
			height: 35px;
			line-height: 200%;
			display: inline-block;
			}
			
			ol a{
			color: #ffffff;
			text-decoration: none;
			display: block;
			}
 
			ol > li{
			float: left;
			width: 150px;
			height: 40px;
			border-right: 1px dashed #003333;
			}
			ol > li:first-child{
			border-left: 1px dashed #003333;
			}
 
			ol > li:hover{
			background-color: #336666;
			}
 
			ol > li:hover > a{
			color: #2F4F4F;
			}
 
 
    </style>
		
  </head>
	
    <body>

			<div style=" background-color: #000000; height: 20%;">
			
				<div style=" width: 384px; height: 108px; margin-left: auto; margin-right: auto;">
				
					<img src="banner.png" style=" width: 384px; height: 108px;">
					
				</div>
				
			</div>
			
			<div class="nav" style=" background-color: #2F4F4F; text-align: center; padding: 10px 0;">
			
			<ol>
			
			<li><a href="login.php">Zaloguj</a></li>
			<li><a href="register.php">Zarejestruj</a></li>
			
			<ol>
			
			</div>
			
			<div style=" background-color: #333333; width: 800px; height: 1000px; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 40px; margin-top: 40px; border-right: 10px solid #222222; border-left: 10px solid #444444; border-top: 10px solid #444444; border-bottom: 10px solid #222222;">
			


<?php

  $punkty = 0;
	
  echo "<span style='font-size: xxx-large'><b><p align='center'>Witaj.<br> Posiadasz punkty w liczbie: $punkty.</p></b></span>";
	echo '<span style="font-size: xx-large"><b><p align="center">Aby rozpocząć zaloguj się lub zarejestruj.</p></b></span>'
?>

	<form action="log.php" method="post">

		E-mail:<br><input type="text" name="email"><br>
		Hasło:<br><input type="password" name="password"><br><br>
		<input type="submit" value="Zaloguj się">
		
	</form>

			</div>
			<script src="jquery-1.11.3.min.js"></script>
			<script>
 
  $(document).ready(function() {
  var NavY = $('.nav').offset().top;
   
  var stickyNav = function(){
  var ScrollY = $(window).scrollTop();
      
  if (ScrollY > NavY) { 
    $('.nav').addClass('sticky');
  } else {
    $('.nav').removeClass('sticky'); 
  }
  };
   
  stickyNav();
   
  $(window).scroll(function() {
    stickyNav();
  });
  });
   
</script>
    </body>

</html>

 

komentarz 7 marca 2021 przez VBService Mędrzec (179,170 p.)

wink

      <div style=" background-color: #333333; width: 800px; height: 1000px; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 40px; margin-top: 40px; border-right: 10px solid #222222; border-left: 10px solid #444444; border-top: 10px solid #444444; border-bottom: 10px solid #222222;">
       
 
 
<?php
 
  $punkty = 0;
   
  echo "<span style='font-size: xxx-large'><b><p align='center'>Witaj</p></b></span>". $sesion[user]"<br><span style='font-size: xxx-large'><b><p align='center'> Posiadasz punkty w liczbie: $punkty.</p></b></span>";
  echo '<span style="font-size: xx-large"><b><p align="center">Aby rozpocząć zaloguj się lub zarejestruj.</p></b></span>'
?>
 
      </div>

na 

      <div style=" background-color: #333333; width: 800px; height: 1000px; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 40px; margin-top: 40px; border-right: 10px solid #222222; border-left: 10px solid #444444; border-top: 10px solid #444444; border-bottom: 10px solid #222222;">
       
 
 
<?php $punkty = 0; ?>
   
        <span style='font-size: xxx-large'><p align='center'><b>Witaj</b></p></span>
        <?php echo $sesion[user]; ?><br>
        <span style='font-size: xxx-large'><p align='center'>
        <b>Posiadasz punkty w liczbie: <?php echo $punkty; ?>.</b></p></span>
        <span style="font-size: xx-large"><p align="center"><b>Aby rozpocząć zaloguj się lub zarejestruj.</b></p></span>
 
      </div>

 

1 odpowiedź

–1 głos
odpowiedź 7 marca 2021 przez VBService Mędrzec (179,170 p.)

Masz znak "@" przed $polaczenie->query

if ($rezultat = @$polaczenie->query(

co powoduje, że gdy query zwraca błąd to php "nie reaguje" i wtedy nie wiadomo, czy był poprawny.  wink

Propozycja. 

echo $sql; exit(); // po testach usunąć
      $sql = sprintf("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE user='%s' AND pass='%s'",
              mysqli_real_escape_string($polaczenie, $email),
              mysqli_real_escape_string($polaczenie, $haslo)
             );

      // do sparwdzenia poprawności zapytania sql
      echo $sql; exit(); // po testach usunąć

      if ($rezultat = @$polaczenie->query(sql)) {

Pełny kod

<?php
  session_start();

  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $email = (isset($_POST['email'])) ? $_POST['email'] : '';
    $haslo = (isset($_POST['password'])) ? $_POST['password'] : '';

    if (!empty($email) && !empty($haslo)) {
      $email = htmlentities($email, ENT_QUOTES, "UTF-8");
      $haslo = htmlentities($haslo, ENT_QUOTES, "UTF-8");

      require_once "connect.php";

      $polaczenie = @new mysqli($host, $db_user, $db_password, $db_name, $db_punkty);
      if ($polaczenie->connect_errno) {
        echo "Error: ".$polaczenie->connect_errno;
        exit();
      }

      $sql = sprintf("SELECT * FROM uzytkownicy WHERE user='%s' AND pass='%s'",
              mysqli_real_escape_string($polaczenie, $email),
              mysqli_real_escape_string($polaczenie, $haslo)
             );

      // do sparwdzenia poprawności zapytania sql
      echo $sql; exit(); // po testach usunąć

      if ($rezultat = @$polaczenie->query(sql)) {
        if ($rezultat->num_rows) {
          $_SESSION['zalogowany'] = true;

          $wiersz = $rezultat->fetch_assoc();
          $_SESSION['nick'] = $wiersz['nick'];
          $_SESSION['punkty'] = $wiersz['punkty'];

          unset($_SESSION['blad']);
          $rezultat->free_result();
          header('Location: user.php');
        }
      } else {
        $_SESSION['blad'] = '<span style="color:red">Nieprawidłowy login lub hasło!</span>';
        header('Location: login.php');
        exit();
      }

      $polaczenie->close();
    }
  } else {
    header('Location: index.php');
  }
?>

 

Podobne pytania

0 głosów
2 odpowiedzi 182 wizyt
+1 głos
3 odpowiedzi 595 wizyt
pytanie zadane 27 czerwca 2015 w PHP przez kamil_1996 Nowicjusz (130 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 115 wizyt
pytanie zadane 12 kwietnia 2019 w PHP przez Sinq Nowicjusz (120 p.)

88,699 zapytań

137,306 odpowiedzi

306,722 komentarzy

58,890 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Sklep oferujący ćwiczenia JavaScript, PHP, rozmowy rekrutacyjne dla programistów i inne materiały

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...