• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Usuwanie danych z pliku

Object Storage Arubacloud
0 głosów
272 wizyt
pytanie zadane 7 października 2020 w C i C++ przez magda_19 Gaduła (3,080 p.)

Mój program zapisuje dane do pliku i jedną z funkcji jest usuwanie adresata. Po wpisaniu id osoby powinna być ona usunięta z pliku. Jak na razie mój program w funkcji usunAdresata nadpisuje plik, po czym linia adresaci.erase (itr) powinna go usuwać, a tego nie robi. Program usuwa wybrana osobe, ale tez nadpisuje plik. Jak się pozbyć tego nadpisywania?

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

struct Adresat {
  string imie, nazwisko, nrTel, email, adres;
  int idAdresata = 0;
};

string konwertujIntNaString(int NrID) {
  ostringstream ss;
  ss << NrID;
  string str = ss.str();

  return str;
}

std::vector <Adresat> adresaci;

int dodajOsobeDoKsiazki (int iloscOsob = 0) {

  Adresat pomoc;

  string imie = " ", nazwisko = " ", nrTel = " ", email = " ", adres = " ";
  int idAdresata = iloscOsob + 1;

  std::string s = std::to_string(idAdresata);

  cout << "Podaj imie: ";
  cin >> imie;
  cin.sync();
  cout << "Podaj nazwisko: ";
  cin >> nazwisko;
  cin.sync();
  cout << "Podaj nr telefonu: ";
  getline(cin, nrTel);
  cin.sync();
  cout << "Podaj email: ";
  cin >> email;
  cin.sync();
  cout << "Podaj swoj adres: ";
  getline(cin, adres);

  pomoc.idAdresata = adresaci.size() + 1;
  pomoc.imie = imie;
  pomoc.nazwisko = nazwisko;
  pomoc.nrTel = nrTel;
  pomoc.email = email;
  pomoc.adres = adres;

  //dodaj osobe do wektora
  adresaci.push_back(pomoc);


  //zapisz do pliku
  fstream plikDoZapisu;
  plikDoZapisu.open("ksiazkaZAdresami.txt", ios::out | ios::app);

  if (plikDoZapisu.good() == true) {
    plikDoZapisu << pomoc.idAdresata << "|" << pomoc.imie << "|" << pomoc.nazwisko << "|" << pomoc.nrTel << "|" << pomoc.email << "|" << pomoc.adres << "|" << endl;
    plikDoZapisu.close();
  }
  else {
    cout << "Nie udalo sie otworzyc pliku";
    system("pause");
  }
  cout << "Osoba zostala dodana do ksiazki adresowej" << endl;
  system("pause");

  iloscOsob++;
  pomoc.idAdresata++;

  return iloscOsob + 1;
}

vector <Adresat> rozdzielDaneAdresatowNaPojedynczeDane (vector <Adresat> &adresaci, string liniaDoOdczytania, char znakPionowejKreski) {
  Adresat adresat;
  int nrLinii = 1;
  //int idAdresata = 0;
  stringstream ss(liniaDoOdczytania);
  string pojedynczaDana = " ";

  while (getline(ss, pojedynczaDana, znakPionowejKreski)) {
    switch (nrLinii) {
    case 1:
      adresat.idAdresata = (atoi(pojedynczaDana.c_str()));
      break;
    case 2:
      adresat.imie = pojedynczaDana;
      break;
    case 3:
      adresat.nazwisko = pojedynczaDana;
      break;
    case 4:
      adresat.nrTel = pojedynczaDana;
      break;
    case 5:
      adresat.email = pojedynczaDana;
      break;
    case 6:
      adresat.adres = pojedynczaDana;
      break;

    }
    nrLinii++;
  }
  adresaci.push_back(adresat);

  return adresaci;
}

int wczytajPlikZDanymiAdresatow (vector <Adresat> &adresaci) {
  int idAdresata = 0;
  vector <string> pojedynczyKontakt;
  string liniaTekstu;
  int nrLinii = 1;
  int iloscOsob = 0;
  fstream plikDoOdczytu;
  string ostatniaOsobaWPliku = " ";

  plikDoOdczytu.open("ksiazkaZAdresami.txt", ios::in);

  if (plikDoOdczytu.good() == true) {
    while (getline(plikDoOdczytu, liniaTekstu)) {
      //cout << liniaTekstu[2];
      adresaci = rozdzielDaneAdresatowNaPojedynczeDane(adresaci, liniaTekstu, '|');


      //adresaci.push_back(pojedynczyKontakt[0], pojedynczyKontakt[1], pojedynczyKontakt[2], pojedynczyKontakt[3], pojedynczyKontakt[4], pojedynczyKontakt[5], pojedynczyKontakt[6]);
    }

  }
  plikDoOdczytu.close();

}

void aktualizujPoUsusnieciu (Adresat pomoc) {
  fstream plik;
  plik.open("ksiazkaZAdresami.txt", ios::out);

  if (plik.good() == true) {
    for (int pozycjaWektora = 0; pozycjaWektora < adresaci.size(); pozycjaWektora++) {
      plik << adresaci[pozycjaWektora].idAdresata << "|" << adresaci[pozycjaWektora].imie << "|" << adresaci[pozycjaWektora].nazwisko << "|" << adresaci[pozycjaWektora].nrTel << "|" << adresaci[pozycjaWektora].email << "|" << adresaci[pozycjaWektora].adres << "|" << endl;
    }
    plik.close();

  }

}

int usunAdresata (vector <Adresat> &adresaci) {
  wczytajPlikZDanymiAdresatow(adresaci);
  int wybraneID;
  char potwierdzenieUsuniecia;
  vector <Adresat> ::iterator itr = adresaci.begin();
  vector <Adresat> ::iterator itrEnd = adresaci.end();

  cout << "Podaj id adresata, ktorego chcesz usunac:";
  cin >> wybraneID;
  for (itr; itr != itrEnd; ++itr) {
    if (itr->idAdresata == wybraneID) {
      cout << "Czy na pewno chcesz usunac tego adresata? Jesli tak, kliknij t";
      cin >> potwierdzenieUsuniecia;
      if (potwierdzenieUsuniecia == 't') {
        //aktualizujPoUsusnieciu(*itr);
        adresaci.erase (itr);
        aktualizujPoUsusnieciu(*itr);
        cout << "Kontakt zostal usuniety";
        Sleep(800);
        return 0;
      }
    }
  }

}

int main() {

  int liczbaZapisanychOsob = 0;
  char twojWybor;

  liczbaZapisanychOsob = wczytajPlikZDanymiAdresatow (adresaci);

  while (1) {
    system("cls");
    cout << "Witaj w ksiazce adresowej!" << endl;
    cout << "Wybierz opcje: " << endl;
    cout << "5. Usun adresata" << endl;
    cout << "9. Zakoncz program" << endl;

    cin >> twojWybor;

    if (twojWybor == '1') {
      dodajOsobeDoKsiazki(liczbaZapisanychOsob);
    } else if (twojWybor == '5') {
      usunAdresata(adresaci);
    } 
    } else if (twojWybor == '9') {
      exit(0);
    }
  }
  return 0;
}

 

komentarz 7 października 2020 przez tkz Nałogowiec (42,000 p.)
Nie wiem, czy to jedyny problem, ale zwróć uwagę w jakim trybie otwierasz plik w aktualizujPoUsusnieciu().

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 490 wizyt
pytanie zadane 11 października 2020 w C i C++ przez magda_19 Gaduła (3,080 p.)
0 głosów
0 odpowiedzi 412 wizyt
pytanie zadane 27 lutego 2018 w Java przez niezalogowany
0 głosów
2 odpowiedzi 329 wizyt
pytanie zadane 3 kwietnia 2020 w C i C++ przez FaloY Bywalec (2,180 p.)

92,687 zapytań

141,598 odpowiedzi

320,087 komentarzy

62,047 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...