• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Opodwiedź do zadania Skrzaty

VPS Starter Arubacloud
0 głosów
336 wizyt
pytanie zadane 18 września 2020 w Algorytmy przez wojtek_suchy Mądrala (6,880 p.)

Mam takie zadanie:

Skrzaty

Limit pamięci: 64 MB

Zły smok Bitol najechał krainę skrzatów i wziął w niewolę jej mieszkańców. Przydzielił każdemu z image skrzatów inne stanowisko pracy i, samemu ległszy na stercie skradzionych kosztowności, jął leniwie nadzorować ich mozolne trudy.

Jako że Bitol jest wyjątkowo gnuśnym smokiem, nie obserwuje jednocześnie wszystkich poddanych. Zamiast tego cały czas przygląda się uważnie tylko skrzatom pracującym przy pewnej grupie stanowisk. W tym czasie wszystkie nieobserwowane przezeń skrzaty mogą spotykać się oraz dowolnie zamieniać się miejscami (Bitol nie jest w stanie zapamiętać, przy którym stanowisku pracował który skrzat). Co godzinę smok obraca głowę i zaczyna obserwować inny podzbiór skrzatów.

Skrzat Bajtazyl, któremu smok przydzielił stanowisko image, chce zmobilizować towarzyszy niedoli do przeciwstawienia się Bitolowi. W tym celu musi najpierw spotkać się z sędziwym skrzatem Bajtomirem, któremu smok przydzielił stanowisko image. Przed Bajtazylem stoi zatem wyzwanie: odpowiednio zamieniając się z innymi skrzatami miejscami, winien jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której on sam, ani stanowisko przy którym stoi aktualnie nasz śmiałek, ani stanowisko image nie byłyby obserwowane przez smoka.

Twoim zadaniem jest ustalenie, kiedy najwcześniej może dojść do spotkania. Na szczęście wiadomo, że za image godzin smok uśnie i wówczas wszystkie skrzaty będą w stanie komunikować się swobodnie.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajdują się dwie liczby całkowite image i image (image) oznaczające odpowiednio liczbę skrzatów oraz liczbę godzin pozostałych do czasu, aż Bitol zaśnie. W następnych image wierszach znajdują się opisy grup stanowisk obserwowanych przez smoka w kolejnych godzinach, po jednym w wierszu. Na opis image-tej grupy stanowisk składa się liczba całkowita image (image) oznaczająca liczbę obserwowanych stanowisk oraz image uporządkowanych rosnąco liczb całkowitych ze zbioru image oznaczających numery obserwowanych stanowisk. Wszystkie liczby w wierszu poodzielane są pojedynczymi odstępami.

Możesz założyć, że image.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu standardowego wyjścia Twój program powinien wypisać jedną liczbę całkowitą ze zbioru image - najmniejszą liczbę godzin, po której Bajtazyl może dotrzeć do Bajtomira.

Przykład

Dla danych wejściowych:

5 4
3 1 3 4
2 3 5
3 1 2 3
2 1 2

poprawną odpowiedzią jest:

2

Dla danych wejściowych:

6 2
4 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5 6

poprawną odpowiedzią jest:

0

Dla danych wejściowych:

10 4
1 1
2 9 10
7 1 3 4 7 8 9 10
2 1 10

poprawną odpowiedzią jest:

4

Wyjaśnienie do przykładu:

W pierwszym z powyższych przykładów podczas pierwszej godziny swej wyprawy Bajtazyl nie może opuścić stanowiska o numerze image, gdyż jest ono obserwowane przez smoka. Podczas drugiej godziny może on zamienić się miejscami ze skrzatem przy stanowisku o numerze image. Dzięki temu dopiero na początku trzeciej godziny smok Bitol odwróci głowę ku stanowiskom o numerach image, a Bajtazyl będzie mogł spotkać się z Bajtomirem.

W drugim z powyższych przykładów do spotkania może dojść natychmiast, gdyż w pierwszej godzinie smok nie patrzy na stanowiska Bajtazyla i Bitomira.

W trzecim przykładzie do spotkania może dojść dopiero wtedy, gdy Bitol uśnie.

Znalazłem taki poprawny kod:
 

#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <iostream>

using namespace std;

struct przed {
  int p;
  int k;
};

int wbez(int a) {
  if (a > 0)return a;
  else return -1 * a;
}

bool czy_wsp(int *tab, int dl, vector<przed> prz[1]) {
  int ltab = 0; // licznik tablicy
  int lvec = 0; // licznik vectora
  bool wynik = false;
  int ostwprz = -1;
  for (ltab; ltab < dl; ltab++) {
    //DOBRA FUNKCJA
    while (true) {
      if (lvec == prz[0].size()) {
        lvec--;
        break;
      } else if (tab[ltab] >= prz[0][lvec].p && tab[ltab] <= prz[0][lvec].k)
        break;
      else if (tab[ltab] < prz[0][lvec].p)
        break;
      if (ltab == 0)
        wynik = true;
      else if (-1 * tab[ltab - 1] != prz[0][lvec].k && tab[ltab - 1] < 0)
        wynik = true;
      else if (tab[ltab] > prz[0][lvec].k && tab[ltab - 1] < prz[0][lvec].k && tab[ltab - 1] > 0)
        wynik = true;
      lvec++;
    }
    if (tab[ltab] >= prz[0][lvec].p && tab[ltab] <= prz[0][lvec].k) {
      if (tab[ltab] - 1 >= prz[0][lvec].p && ltab > 0)
        if (tab[ltab] - 1 != tab[ltab - 1] * (-1))
          wynik = true;
      tab[ltab] *= -1;
    }
  }
  if (wbez(tab[dl - 1]) < prz[0][prz[0].size() - 1].k) {
    wynik = true;
  }
  for (int a = 0; a < dl; a++)
    if (tab[a] < 0)tab[a] = 0;
  return wynik;
}

void nzbior(int *tab, int dl, vector<przed> prz[1], int n) {
  vector<przed> tym;
  int ltab;
  przed pom;
  pom.p = 1;
  for (int ltab = 0; ltab <= dl; ltab++) {
    if (ltab == 0)
      pom.p = 1;
    else
      pom.p = tab[ltab - 1] + 1;
    while (ltab != dl && tab[ltab] == 0)
      ltab++;
    if (ltab != dl)
      pom.k = tab[ltab] - 1;
    else
      pom.k = n;
    if (pom.p <= pom.k) {
      tym.push_back(pom);
    }
  }
  prz[0].assign(tym.begin(), tym.begin() + tym.size());
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  int n, m;
  scanf("%d%d", &n, &m);
  int *dl = new int[m];
  int **obs = new int *[m];
  vector<przed> prz[1];
  przed pom = {1, 1};
  prz[0].push_back(pom);
  int i;
  bool wyn = false;
  for (i = 0; i < m; i++) {
    scanf("%d", &dl[i]);
    obs[i] = new int[dl[i]];
    for (int a = 0; a < dl[i]; a++)
      scanf("%d", &obs[i][a]);
    if (czy_wsp(obs[i], dl[i], prz)) {
      nzbior(obs[i], dl[i], prz, n);
    }
    if (prz[0][prz[0].size() - 1].k == n) {
      cout << i;
      wyn = true;
      break;
    }
  }

  if (!wyn)
    cout << m;

  return EXIT_SUCCESS;
}

spróbowałem sam coś napisać czytelniej i trochę w inny sposób, jednak mój kod nie przechodzi wszytkich testów, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak rozwiązać to zadanie i gdzie robię błąd ?

Mój kod:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

class Interval{
public:
  int beg;
  int end;

  Interval(int beg=0, int end=0){
    this->beg = beg;
    this->end = end;
  }
};

bool can_meet(vector<int> & drag_watch, int d_w_len, vector<Interval> & poss_in, int p_i_len){
  if (drag_watch[d_w_len - 1] < poss_in[p_i_len - 1].end)
    return true;

  int p_i_iter = 0;

  for (int d_w_iter = 0; d_w_iter < d_w_len; d_w_iter++){
    while (p_i_iter < p_i_len){
      if (drag_watch[d_w_iter] >= poss_in[p_i_iter].beg && drag_watch[d_w_iter] <= poss_in[p_i_iter].end){
        if (drag_watch[d_w_iter] - 1 >= poss_in[p_i_iter].beg && d_w_iter > 0)
          if (drag_watch[d_w_iter] - 1 != abs(drag_watch[d_w_iter - 1]))
            return true;
        drag_watch[d_w_iter] *= -1;
      }
      else if (drag_watch[d_w_iter] > poss_in[p_i_iter].beg){
        if (d_w_iter == 0)
          return true;
        if (abs(drag_watch[d_w_iter - 1]) != poss_in[p_i_iter].end && drag_watch[d_w_iter - 1] < 0)
          return true;
        else if (drag_watch[d_w_iter] > poss_in[p_i_iter].end &&
             drag_watch[d_w_iter - 1] < poss_in[p_i_iter].end && drag_watch[d_w_iter - 1] > 0)
          return true;
      }
      p_i_iter++;
    }
    p_i_iter--;
  }
  return false;
}

void select_all_belonging_to_poss_intervals(vector<int> & drag_watch, int d_w_len, vector<Interval> & poss_in, int p_i_len){
  int p_i_iter = 0;
  for (int d_w_iter = 0; d_w_iter < d_w_len; d_w_iter++){
    while (p_i_iter < p_i_len){
      if (drag_watch[d_w_iter] < 0 || drag_watch[d_w_iter] >= poss_in[p_i_iter].beg && drag_watch[d_w_iter] <= poss_in[p_i_iter].end){
        drag_watch[d_w_iter] = 0;
        break;
      }
      p_i_iter++;
    }
  }
}

void update_poss_inters(vector<int> & drag_watch, int d_w_len, vector<Interval> & poss_in, int p_i_len, int last_gnome){
  poss_in.clear();
  select_all_belonging_to_poss_intervals(drag_watch, d_w_len, poss_in, p_i_len);
  if (drag_watch[d_w_len - 1] != last_gnome){
    poss_in.push_back(Interval(1, last_gnome));
    return;
  }
  Interval helper;
  int d_w_iter = 0;
  while (d_w_iter <= d_w_len){
    if (d_w_iter == 0)
      helper.beg = 1;
    else
      helper.beg = drag_watch[d_w_iter - 1] + 1;
    while (d_w_iter != d_w_len && drag_watch[d_w_iter] == 0)
      d_w_iter++;
    if (d_w_iter != d_w_len)
      helper.end = drag_watch[d_w_iter] - 1;
    else
      helper.end = last_gnome;
    if (helper.beg <= helper.end)
      poss_in.push_back(helper);
    d_w_iter++;
  }

}int main() {
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(nullptr);
  int n, m, k, ans;
  cin >> n >> m;
  ans = m;
  vector<vector<int>> dragon_watches(m);
  vector<Interval> poss_inters;
  poss_inters.push_back(Interval(1,1));
  for (int i = 0; i < m; i++){
    cin >> k;
    dragon_watches[i].reserve(k);
    for (int j = 0; j < k; j++)
      cin >> dragon_watches[i][j];
    if (can_meet(dragon_watches[i], k, poss_inters, poss_inters.size()))
      update_poss_inters(dragon_watches[i], k, poss_inters, poss_inters.size(), n);
    if (poss_inters[poss_inters.size() - 1].end == n){
      ans = i;
      break;
    }

  }
  cout << ans;
 return 0;
}

 

komentarz 18 września 2020 przez Whistleroosh Maniak (56,980 p.)
Nie bardzo rozumiem jak działa to rozwiązanie, ale widzę, że jego implementacja nie jest zbyt prosta i łatwo w niej popełnić błąd. W tego typu zadaniach, gdy istnieje rozwiązanie o trochę gorszej złożoności i jest je łatwiej zaimplementować to lepiej nie ryzykować i zrobić tę gorszą złożoność. To zadanie da się zrobić bez problemu w O(klogn) za pomocą jakiegoś drzewa przedziałowego, albo trzymając przedziały na secie. Implementacja takiego drzewa będzie zdecydowanie prostsza i mniej podatna na błędy

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 21 kwietnia 2022 przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (19,540 p.)

Cześć.

Moje rozwiązanie przeszło na 100 pkt.

Wprowadźmy oznaczenie: Poprzez rozlanie się zbioru rozumiem  możliwość rozpowszechnienie się wszystkich skrzatów na miejsca nie kontrolowane przez smoka(Oprócz tych kontrolowanych przez smoka).

Pomysł na O(n*m) - 60pkt:

1 - Trzymamy tablicę booli o rozmiarze n+1(indeksujemy skrzaty od 1 do n) która mówi nam do jakich skrzatów możemy dojść (true) możemy, (false) nie możemy.

2 - Za każdym razem jak przychodzi nam i-ta godzina to w czasie O(1) sprawdzamy czy mamy już tego skrzata na liście jako true. I teraz najważniejsze: Mamy zmienną mówiącą nam do ilu skrzatów mogliśmy dojśc (Ile jest true w tablicy) i rozlanie następuje wtedy, gdy po sprawdzeniu całego zapytania liczba skrzatów, które są już w tablicy jako true oraz kontrolowanych przez smoka w i-tej godzine < liczba wszystkich true w tablicy

3 - Jeśli następuje rozlanie to uzupełniamy wszystkie false w tablicy na true(Możemy dojść) i aktualizujemy licznik do momentu aż czy_mozemy_dostac od[n] == false. Jeśli przy rozlaniu okaże się, że już jest true to kończymy.

Złożonnośc to O(n*m), bo dla każdego zapytania przechodzimy pocałej tablicy o rozmiarze n aktualizując w momencie rozlania.

Rozwiązanie O(n log n + m) - 100 pkt

Co ciekawe rozwiązanie wzorcowe jest praktycznie identyczne, co te warte 60pkt, tylko musimy popatrzeć na problem z nieco innej strony. W poprzednim rozwiązaniu patrzyliśmy na skrzaty, które mamy teraz popatrzmy na te, które nie mamy. Tworzymy seta z numerami skrzatów do których jeszcze nie mogliśmy dojść. Zauważmy, że taki zbiór będzie się coraz bardziej skracać (wraz z kolejnymi rozlaniami). Trzymamy na secie numery skrzatów, do których jeszcze nie mogliśmy dojśc i gdy sprawdzimy i-ta godzinę to rozlanie nastepuje wtedy, gdy liczba skrzatow których nie znajdziemy(oraz patrzy na nie smok) < n - rozmiar_seta.size(). Gdy ten warunek jest spełniony to mamy pewność, że chociaż jeden skrzat jest niekontrolowany przez smoka a to nam wystarcza do rozlania. Kończymy, gdy usuniemy z seta skrzata o rozmiarze n.

Złożonnośc takiego rozwiązania to O(n log n + m), bo dla każdego skrzata kontrolowanego przez smoka sprawdzamy w czasie logarytmicznym, czy mamy już na secie, a ten set sie coraz bardziej skraca! W ten sposób przeszukujemy coraz mniejszy przedział.

 

Kod rozwiązania dającego 100pkt O(n log n + m) Zawsze warto wrzucić na potrzeby olimpiady rozwiązanie z setem oraz z unordered_set(to i to). Czasem może okazać się, że np unordered_set przyśpieszy rozwiązanie z 90 pkt do 100. Ogólnie unordered_set ma pesymistyczną złożonność O(n), jednak zazwyczaj jest to O(1) - W tym zadaniu daje minimalnie lepszy czas. Unordered_set jest nieposortowany.

#include <iostream>
#include <unordered_set>
#include <set>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);

  int n = 0;
  int m = 0;
  int ile_liczb = 0;
  int aktualna_liczba = 0;
  int liczba_usunietych = 0;
  int liczba_usunietych_patrzacych_smok = 0;
  set<int> osiagalne_numery;

  cin >> n >> m;

  for(int i = 2; i <= n; ++i)
  {
    osiagalne_numery.insert(i);
  }

  for (int i = 0; i < m; ++i)
  {
    cin >> ile_liczb;
    liczba_usunietych_patrzacych_smok = 0;
    set<int> skrzaty_obserwowane;
    vector<int> do_usuniecia;
    for (int j = 0; j < ile_liczb; ++j)
    {
      cin >> aktualna_liczba;
      skrzaty_obserwowane.insert(aktualna_liczba);
      if (auto it = osiagalne_numery.find(aktualna_liczba) == osiagalne_numery.end()) // Nie znalezlismy
      {
        liczba_usunietych_patrzacych_smok++;
      }
    }
    liczba_usunietych = n - osiagalne_numery.size();

    if (liczba_usunietych > liczba_usunietych_patrzacych_smok) // Sprawdzamy czy nastapilo rozlanie
    {
      // Nastapilo rozlanie
      for (auto k : osiagalne_numery)
      {
        if (auto it = skrzaty_obserwowane.find(k) == skrzaty_obserwowane.end()) // Nie znalezlismy
        {
          if (k == n)
          {
            cout << i;
            return 0;
          }
          do_usuniecia.push_back(k);
        }
      }

      for (int m = 0; m < do_usuniecia.size(); ++m)
      {
        osiagalne_numery.erase(do_usuniecia[m]);
      }
    }
  }
  cout << m;
  return 0;
}

Ciekawostka: autorzy podali w zadaniu, że skrzaty kontrolowane przez smoka są podane w kolejności nie malejącej. Jednak w naszym rozwiązaniu nie ma to znaczenia, gdyż i tak dostęp w secie to czas logarytmiczny.

Mam nadzieję, że pomogłem, Pozdrawiam SM

 

komentarz 24 kwietnia 2022 przez wojtek_suchy Mądrala (6,880 p.)
Nie no dzięki :D

Ale mineły dwa lata xD ja już w algorytmikę się nie bawię :D
komentarz 24 kwietnia 2022 przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (19,540 p.)
Kiedyś komuś innemu może się przydać.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 125 wizyt
pytanie zadane 5 kwietnia 2022 w Algorytmy przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (19,540 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 358 wizyt
pytanie zadane 21 czerwca 2022 w Algorytmy przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (19,540 p.)
0 głosów
0 odpowiedzi 525 wizyt
pytanie zadane 16 maja 2023 w Algorytmy przez pasjonat_algorytmiki Pasjonat (19,540 p.)

92,843 zapytań

141,782 odpowiedzi

320,858 komentarzy

62,174 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Wprowadzenie do ITsec, tom 2

Można już zamawiać tom 2 książki "Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT" - będzie to około 650 stron wiedzy o ITsec (17 rozdziałów, 14 autorów, kolorowy druk).

Planowana premiera: 30.09.2024, zaś planowana wysyłka nastąpi w drugim tygodniu października 2024.

Warto preorderować, tym bardziej, iż mamy dla Was kod: pasja (użyjcie go w koszyku), dzięki któremu uzyskamy dodatkowe 15% zniżki! Dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za kod dla naszej Społeczności!

...