• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

W jaki sposób wprowadzić tablicę char do struktury poprzez wpisanie ciągu znaków

Object Storage Arubacloud
0 głosów
395 wizyt
pytanie zadane 10 maja 2019 w C i C++ przez Białozór Użytkownik (750 p.)
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>struct Osoba {
	char imie[20];
	char nazwisko[20];
	int rokurodzenia;
	char numerkonta[27]; // +1
	char nazwabanku[20];
	int kwota;};


struct Osoba TablicaOsob[] = { 
{ "Karol","Kot",1998,"31415926535897932384626433","Bank Bank",13248 },
{ "Karol","Kot",1998,"31415926535897932384626433","Bank Bank",13246 } ,
{ "Karol","Kot",1998,"31415926535897932384626433","Bank Bank",13247 } };


int liczba_osob =3;
int main(void) {
  while(1)
  {
  
	  int suma; 
    suma=0;
    
    

    
    int najwieksza;
    najwieksza=0;
		char wybor = 0;
  
  printf(" Jeśli chcesz wyświetlić pełną listę kont wpisz 1 \n jeśli chcesz sprawdzić który posiadacz konta przechowuje na nim największą a który najmniejszś kwotę wpisz 2 \n jeśli chcesz poznać sumę pieniędzy wszystkich urzytkowników wpisz 3 \n (jesli chcesz wprowadzic nowa osobe wpisz 4)");

	wybor = 0;
	wybor=getchar();

	switch(wybor)
	{
	  case '1':
	  printf("W tablicy struktur ListaOsoba typu Osoba mamy nastepujace dane:\n");
	  for (int i = 0; i < liczba_osob; i++) {
		printf("TablicaOsob[%d]\n", i);
		printf("imie: %s,  nazwisko: %s\n,	rokurodzenia: %d\n, numerkonta: %s\n,	nazwabanku: %s\n,	kwota: %i\n \n", TablicaOsob[i].imie, TablicaOsob[i].nazwisko, TablicaOsob[i].rokurodzenia, TablicaOsob[i].numerkonta, TablicaOsob[i].nazwabanku, TablicaOsob[i].kwota);
	  }
	  
	  break;
	  
	  case '2':
		najwieksza = TablicaOsob[0].kwota;
	  
		for (int i = 1; i < liczba_osob; i++)// 2 
	  {
	    if( TablicaOsob[i].kwota > najwieksza )
	    {
	      najwieksza = TablicaOsob[i].kwota;
	    }
	  }
	  printf("najwieksza: %i\n \n", najwieksza);
	  break;
	  
	  case '3':

	  for (int i = 0; i < liczba_osob; i++) 
	  {
	    
	    suma=suma+TablicaOsob[i].kwota;
	  }
    printf("suma: %i\n \n", suma);

	  break;
	  
	  case '4':
	  liczba_osob =liczba_osob +1;
	  
	  printf("wpisz imie:");
	  

	  scanf("%s", TablicaOsob[liczba_osob].imie[20]);
	  printf("imie nowe: %s\n" , &TablicaOsob[liczba_osob].imie); 


	  /*
    cin.ignore();
    
	  printf("wpisz nazwisko:");
	  cin >> TablicaOsob[liczba_osob].nazwisko;
    cin.ignore();
	  printf("wpisz rok urodzenia:");
	  cin >> TablicaOsob[liczba_osob].rokurodzenia;
    cin.ignore();
	  printf("wpisz numer konta:");
	  cin >> TablicaOsob[liczba_osob].numerkonta;
    cin.ignore();
	  printf("wpisz nazwe banku:");
	  cin >> TablicaOsob[liczba_osob].nazwabanku;
    cin.ignore();
	  printf("wpisz kwote:");
	  cin >> TablicaOsob[liczba_osob].kwota;
    cin.ignore();
    */
    
	  break;
	  
	}
	//printf("wyszedłem z zewnętrznej pętli while \n");
}
	

	
}

Problem jest następujący: po wprowadzeniu imienia poprzez wybranie 4 a następnie próbie wyświetlenia go przy pomocy wpisania 1 następuje wyświetlenie losowych symboli.  Skoro pobranie imienia następuje poprawnie ( co, jeśli dobrze rozumiem pokazywać powinien printf z linii 89 )  to dlaczego próba wyświetlenia bezpośrednio z tablicy kończy się błędem?

Istotne fragmenty programu znajdują się w liniach 9 i 88.

1 odpowiedź

+1 głos
odpowiedź 11 maja 2019 przez niezalogowany
wybrane 11 maja 2019 przez Białozór
 
Najlepsza

mi tam działa po drobnych korektach, chociaż nie znam się na c

no niekoniecznie prawidłowo (tj pierwsze imię błędnie następne już ok)

 88 - scanf("%s", TablicaOsob[liczba_osob].imie); // wskaznik na pierwszą literę ?
 89 -  printf("imie nowe: %s\n" , &TablicaOsob[liczba_osob].imie);

case 27 : return 0; // wyjście z pętli

no i nie rozumiem gdzie rezerwujesz pamięć dla tablicy, czy nadpisujesz gdzie popadnie? Co jest zabronione chyba.

Jak nie specjalnie to jakiś kontener by się przydał (wskaznik next, new element)

no i jeszcze

linia 42 
printf("wpisz 1\t Jeśli chcesz wyświetlić pełną listę kont \n");
 printf("wpisz 2\t Jeśli chcesz sprawdzić który posiadacz konta przechowuje na nim największą a który najmniejszś kwotę \n");
 printf("wpisz 3\t Jeśli chcesz poznać sumę pieniędzy wszystkich urzytkowników \n ");
 printf("wpisz 4\t Jesli chcesz wprowadzic nowa osobe");

 

komentarz 11 maja 2019 przez Białozór Użytkownik (750 p.)

Słusznie zauważyłeś brak zarezerwowana miejsca nie tylko na tablice, lecz generalnie na wprowadzane osoby. Zmieniłam to w sposób następujący:  (wstawiłam 10)

struct Osoba TablicaOsob[10] = { 
{ "Karol","Kot",1998,"31415926535897932384626433","Bank Bank",13248 },
{ "Karol","Kot",1998,"31415926535897932384626433","Bank Bank",13246 } ,
{ "Karol","Kot",1998,"31415926535897932384626433","Bank Bank",13247 } };
 

Nie sprawiło to by program zapisywał imie poprawnie z tego powodu pomimo znajdowania się w deklaracji struktury rozmiaru imie:

struct Osoba {
  char imie[20];
  char nazwisko[20];
  int rokurodzenia;
  char numerkonta[27]; // +1
  char nazwabanku[20];
  int kwota;

wprowadziłam dodatkowo imie[20] zamiast imie:

scanf("%s", TablicaOsob[liczba_osob].imie[20]);
    printf("imie nowe: %s\n" , &TablicaOsob[liczba_osob].imie); 

Znalazłam jeszcze następujący film: https://www.youtube.com/watch?v=M9Poj75qWWY i próbowałam odnaleźć różnice między nim a moim programem. Wolałabym na razie nie korzystać ze wskaźników, ponieważ pomimo że czytałam o tym jak działają nie wiem jeszcze jak zastosować je w tym programie, oficjalnie będą wprowadzone na ćwiczeniach w przyszłym tygodniu.

Printf poprawiłam.

komentarz 11 maja 2019 przez niezalogowany
edycja 11 maja 2019

generalnie to ja w C jestem bardzo słaby, ale mniej więcej twój program działa prawidłowo

tylko nie wyświetla ostatnio dodanego imienia

linia 51  for (int i = 0; i <= liczba_osob; i++) // bo liczysz od 0 czyli jak liczba_osob=3, to 4 osoby, liczba_osob=4, to 5 osob itd.

ja się też na wskaźnikach nie znam i na charach ale

definicja char slowo [20]; to oznacza tablicę gdzie możesz zmieścić 19 znaków plus '\0'

a slowo [20] oznacza 21 znak tablicy (czyli pierwszy poza tablicą np imie[20]==nazwisko[0] lub też inny obszar pamięci nie wiadomo gdzie);

a slowo chyba oznacza wskaźnik na element slowo[0] tak przynajmniej jest w tablicach charach jest troszeczkę inaczej ale nie pamiętam już, jak tylko mogę to używam std::string w c++;

a tu ten kod co u mnie działa no może nie do końca poprawnie ale wypisuje i wpisuje imię reszty nie sprawdzałem 2 to wyjście z programu;

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct Osoba {
  char imie[20];
  char nazwisko[20];
  int rokurodzenia;
  char numerkonta[27]; // +1
  char nazwabanku[20];
  int kwota;
};


struct Osoba TablicaOsob[10] = {
  { "Karol","Kot",1998,"31415926535897932384626433","Bank Bank",13248 },
  { "Karol","Kot",1998,"31415926535897932384626433","Bank Bank",13246 },
  { "Karol","Kot",1998,"31415926535897932384626433","Bank Bank",13247 }
};

static int liczba_osob =3;
int main(void) {
  while(1) {

    int suma;
    suma=0;

    int najwieksza;
    najwieksza=0;
    char wybor = 0;


    printf("wpisz 1\t Jeśli chcesz wyświetlić pełną listę kont \n");
    printf("wpisz 2\t Jeśli chcesz sprawdzić który posiadacz konta przechowuje na nim największą a który najmniejszś kwotę \n");
    printf("wpisz 3\t Jeśli chcesz poznać sumę pieniędzy wszystkich urzytkowników \n ");
    printf("wpisz 4\t Jesli chcesz wprowadzic nowa osobe");

    wybor = 0;
    wybor=getchar();

    switch(wybor) {
    case '1':
      printf("W tablicy struktur ListaOsoba typu Osoba mamy nastepujace dane:\n");
      for (int i = 0; i < liczba_osob; i++) {
        printf("TablicaOsob[%d]\n", i);
        printf("imie: %s,  nazwisko: %s\n, rokurodzenia: %d\n, numerkonta: %s\n,  nazwabanku: %s\n,  kwota: %i\n \n", TablicaOsob[i].imie, TablicaOsob[i].nazwisko, TablicaOsob[i].rokurodzenia, TablicaOsob[i].numerkonta, TablicaOsob[i].nazwabanku, TablicaOsob[i].kwota);
      }

      break;

    case '2':
      najwieksza = TablicaOsob[0].kwota;

      for (int i = 1; i < liczba_osob; i++) { // 2
        if( TablicaOsob[i].kwota > najwieksza ) {
          najwieksza = TablicaOsob[i].kwota;
        }
      }
      printf("najwieksza: %i\n \n", najwieksza);
      return 0;
      break;

    case '3':
      for (int i = 0; i < liczba_osob; i++) {

        suma=suma+TablicaOsob[i].kwota;
      }
      printf("suma: %i\n \n", suma);
      break;

    case '4':


      printf("wpisz imie:");


      scanf("%s", TablicaOsob[liczba_osob].imie);
      printf("imie nowe: %s\n", TablicaOsob[liczba_osob].imie);
      liczba_osob =liczba_osob +1;


      /*
      cin.ignore();

      printf("wpisz nazwisko:");
      cin >> TablicaOsob[liczba_osob].nazwisko;
      cin.ignore();
      printf("wpisz rok urodzenia:");
      cin >> TablicaOsob[liczba_osob].rokurodzenia;
      cin.ignore();
      printf("wpisz numer konta:");
      cin >> TablicaOsob[liczba_osob].numerkonta;
      cin.ignore();
      printf("wpisz nazwe banku:");
      cin >> TablicaOsob[liczba_osob].nazwabanku;
      cin.ignore();
      printf("wpisz kwote:");
      cin >> TablicaOsob[liczba_osob].kwota;
      cin.ignore();
      */

      break;

    case 27:
      return 0;

    }
    //printf("wyszedłem z zewnętrznej pętli while \n");
  }
}

 

 

komentarz 11 maja 2019 przez Białozór Użytkownik (750 p.)
Dziękuję, program działa! Lecz dlaczego wprowadzenie  static int liczba_osob zamiast int oraz przesunięcie liczba_osob =liczba_osob +1; na koniec 4 pętli pomogło?
komentarz 11 maja 2019 przez niezalogowany
to static to akurat nie ma znaczenia,  to co pisałem wcześniej

liczba_osob - podajesz 3, a masz 4 osoby {0,1,2,3} do {0,1,2} masz przypisane wartości a {3} jest pusta, i przeniesienie na koniec dało to, że wpisujesz najpierw do {3}, a później tworzysz nowy rekord.
komentarz 11 maja 2019 przez Białozór Użytkownik (750 p.)
Zrozumiałam, dziękuję.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 525 wizyt
pytanie zadane 24 stycznia 2023 w C i C++ przez k0n6710r Nowicjusz (160 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 623 wizyt
0 głosów
3 odpowiedzi 487 wizyt
pytanie zadane 27 kwietnia 2019 w C i C++ przez miodowy Nowicjusz (120 p.)

92,680 zapytań

141,583 odpowiedzi

320,068 komentarzy

62,041 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...