• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

question-closed dynamiczna tablica dwuwymiarowa jako argument przesyła błędne dane

VPS Starter Arubacloud
0 głosów
664 wizyt
pytanie zadane 3 maja 2019 w C i C++ przez mefiak Nowicjusz (120 p.)
zamknięte 4 maja 2019 przez mefiak

Witam, tak jak w tytule mam problem z poprawnym przerzuceniem danych do funkcji. Sprawdzałem zawartość tablicy przed i po wrzuceniu i wartości nie są sobie równe, przez co program generuje złe wyniki. 
Program dotyczy dekompozycje pseudolosowego układu MUX(binarnego). Problem pojawia się po podzieleniu układu na 4 podukładu w funkcji mux w których wyrazami pod 2 pierwszymi indeksami w tablicy są kolejno 00,01,10,11, kiedy wrzucam te wartości do kolejnej funkcji - sprawdzanie która sprawdza od czego zależą te podzielone linie to zauważyłem, że linia wyjść zostaje zmieniona, nie mam pojęcia dlaczego. Próbuje to naprawić już cały dzień i nie mam pojęcia dlaczego się tak dzieje. Wrzucam cały kod, bo po prostu nie wiem co jest w nim do zmiany. Będę wdzięczny za wszelką próbę pomocy. Wiem, że kod jest trochę zagmatwany, ale nie myślałem, że będę go musiał komuś pokazywać i że zajmie mi aż tyle linijek, także z góry przepraszam.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <time.h>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
fstream dane;
int ktoryMux = 1;
void usuwanieUkladu(int** uklad, int p)
{
  for(int i=0;i<p;i++)
  {
    delete [] uklad[p];
  }
}
void wyswietlUklad(int** uklad, int n, int m, int p)
{
  cout<<"(WEJSCIA)"<<"   (WYJSCIA)"<<endl;
  dane<<"(WEJSCIA)"<<"   (WYJSCIA)"<<endl;
  for(int i=0;i<p;i++)
  {
    for(int j = 0; j<n; j++)
    {
      cout<<uklad[i][j];
      dane<<uklad[i][j];
    }
    cout<<"   ";
    dane<<"   ";
    for(int j = 0; j<m; j++)
    {
      cout<<uklad[i][j];
      dane<<uklad[i][j];
    }
    cout<<endl;
    dane<<endl;
  }
}
int** tworzenieUkladu(int n, int m, int p)
{
  int** uklad= new int*[p];
  int los;
  int wskaznik;
  for(int i=0;i<p;i++)
  {
    uklad[i] = new int[n+m];
    for(int j=0;j<n+m;j++)
    {
      los = (rand()%2);
      uklad[i][j]=los;
    }
  }
  for(int i=0;i<p;i++)//sprawdzenie czy zaden wiersz sie nie powtarza
  {
    for(int k=i+1;k<p;k++)
    {
        for(int j=0;j<m;j++)
        {
          if(uklad[i][j]==uklad[k][j])
            wskaznik=1;
          else
          {
            wskaznik=0;
            break;
          }
        }
        if(wskaznik==1 && uklad[i][m] != uklad[k][m])//m - wyjscie
        {
          if(uklad[k][m+n-1]==1)
            uklad[k][m+n-1]=0;
          else
            uklad[k][m+n-1]=1;
        }
        for(int j=0; j<m+n;j++)
        {
          if(uklad[i][j]==uklad[k][j])
            wskaznik=1;
          else
          {
            wskaznik=0;
            break;
          }
        }

      if(wskaznik==1)
      {
        for(int j=0;j<n+m;j++)
        {
          los = (rand()%2);
          uklad[k][j]=los;
        }
        k--;
      }
    }
  }
  return uklad;
}
int** macierz(int ilWiersz, int ilKol)
{
  int** mac = new int*[ilWiersz];
  for(int i=0; i<ilWiersz; i++)
  {
    mac[i]=new int[ilKol];
  }
  return mac;
}
void dodajDoMacierzy(int** macierz, int* wiersz, int dlugosc, int ktoryWiersz)
{
  for(int i=0;i<dlugosc;i++)
  {
    macierz[ktoryWiersz][i]=wiersz[i];
  }
}
string sprawdzenie(int** wiersze, int iloscWierszy, int dlugoscWiersza, int x2)
{
  int wskaznik, s;
  if(iloscWierszy==0)return "-";
  if(iloscWierszy==1)return to_string (wiersze[0][dlugoscWiersza-1]);
  for(int i=0; i<iloscWierszy;i++)
  {
    for(int j=0; j<iloscWierszy;j++)
    {
      if(wiersze[i][dlugoscWiersza-1]!=wiersze[j][dlugoscWiersza-1])
      {
        wskaznik=0;
        break;
      }
      else
        wskaznik=1;
    }
    if(wskaznik==0) break;
  }
  if(wskaznik==1)
    return to_string(wiersze[0][dlugoscWiersza-1]);
  for(int i=x2+1; i<dlugoscWiersza-1;i++)//bo ostatni wyraz jest y-iem
  {
    for(int j=0;j<iloscWierszy;j++)
    {
      if(wiersze[j][i]==wiersze[j][dlugoscWiersza-1])
        wskaznik=1;
      else
      {
        wskaznik=0;
        break;
      }
    }
    if(wskaznik==1)
    {
      return "x"+to_string(i);
    }

  }

  for(int i=x2+1;i<dlugoscWiersza-1;i++)
  {
    for(int j=0;j<iloscWierszy;j++)
    {
      if(wiersze[j][dlugoscWiersza-1]==0)
        s=1;
      else
        s=0;
      if(wiersze[j][i]!=s)
      {
        wskaznik=0;
        break;
      }
      else
      {
        wskaznik=1;
      }
    }
    if(wskaznik==1)
      return "-x"+to_string(i);

  }
  if(dlugoscWiersza==2)
    return "Blad";
  ktoryMux++;
  return "MUX"+to_string(ktoryMux);
}
void mux(int** uklad, int n, int p, int x1, int x2)
{
  static int L=0;L++;
  cout<<"x"<<x1<<";"<<"x"<<x2<<endl;
  if(x2!=n+1)
  {
    int** wiersze00 = macierz(p, 1+n),**wiersze01 = macierz(p, 1+n),**wiersze10 = macierz(p, 1+n),**wiersze11 = macierz(p, 1+n);
    int uklad00=0,uklad01=0,uklad10=0, uklad11=0;
    for(int i = 0; i<p;i++)
    {
      if(uklad[i][x1]==0 && uklad[i][x2]==0)
      {
        dodajDoMacierzy(wiersze00, uklad[i], 1+n, uklad00);
        uklad00++;
      }
      else if(uklad[i][x1]==0 && uklad[i][x2]==1)
      {
        dodajDoMacierzy(wiersze01, uklad[i], 1+n, uklad01);
        uklad01++;
      }
      else if(uklad[i][x1]==1 && uklad[i][x2]==0)
      {
        dodajDoMacierzy(wiersze10, uklad[i], 1+n, uklad10);
        uklad10++;
      }
      else
      {
        dodajDoMacierzy(wiersze11, uklad[i], 1+n, uklad11);
        uklad11++;
      }
    }
    string
    muxOrNotA=sprawdzenie(wiersze00, uklad00,1+n,x2),
    muxOrNotB=sprawdzenie(wiersze01, uklad01,1+n,x2),
    muxOrNotC=sprawdzenie(wiersze10, uklad10,1+n,x2),
    muxOrNotD=sprawdzenie(wiersze11, uklad11,1+n,x2), M="M";
    cout<<"L:"<<L<<endl;
    cout<<"MUX "<<L<<"(00)  "<<muxOrNotA<<endl;
    cout<<"MUX "<<L<<"(01)  "<<muxOrNotB<<endl;
    cout<<"MUX "<<L<<"(10)  "<<muxOrNotC<<endl;
    cout<<"MUX "<<L<<"(11)  "<<muxOrNotD<<endl;
    dane<<"L:"<<L<<endl;
    dane<<"MUX "<<L<<"(00)  "<<muxOrNotA<<endl;
    dane<<"MUX "<<L<<"(01)  "<<muxOrNotB<<endl;
    dane<<"MUX "<<L<<"(10)  "<<muxOrNotC<<endl;
    dane<<"MUX "<<L<<"(11)  "<<muxOrNotD<<endl;
    if(muxOrNotA[0] == M[0])mux(wiersze00,n,uklad00,x1+2,x2+2);
    if(muxOrNotB[0] == M[0])mux(wiersze01, n,uklad01,x1+2,x2+2);
    if(muxOrNotC[0] == M[0])mux(wiersze10, n,uklad10,x1+2,x2+2);
    if(muxOrNotD[0] == M[0])mux(wiersze11, n,uklad11,x1+2,x2+2);
    usuwanieUkladu(wiersze00, uklad00);usuwanieUkladu(wiersze01,uklad01);usuwanieUkladu(wiersze10,uklad10);usuwanieUkladu(wiersze11,uklad11);
  }
  else
  {
    cout<<"L:"<<L<<endl;dane<<"L:"<<L+1<<endl;
    cout<<"MUX (00)"<<L<<x2<<endl;dane<<"MUX (00)"<<x2<<endl;
    cout<<"MUX (01)"<<L<<x2<<endl;dane<<"MUX (01)"<<x2<<endl;
    cout<<"MUX (10)"<<L<<x2<<endl;dane<<"MUX (10)"<<x2<<endl;
    cout<<"MUX (11)"<<L<<x2<<endl;dane<<"MUX (11)"<<x2<<endl;
  }
}
int main()
{
  cout<<"Program wykonuje dekompozycje ukladu kombinacyjnego funkcji logicznej."<<endl;
  dane.open("dane.txt", ios::out | ios::trunc);
  while(true)
  {
  srand(time(NULL));
  int n,p;
  cout << "ilosc wejsc" << endl;
  cin>> n;
  dane<< "ilosc wejsc" <<n<< endl;
  cout<<"ilosc stanow okreslonych"<<endl;
  cin>> p;
  dane<<"ilosc stanow okreslonych"<<p<<endl;
  int** uklad = tworzenieUkladu(n,1,p);
  wyswietlUklad(uklad,n,1,p);
  mux(uklad,n,p,0,1);
  usuwanieUkladu(uklad,p);
  bool powtorzycCzyNie;
  cout<<"Jezeli chcesz powtorzyc wcisnij 0, jezeli chcesz zamknac program wcisnij 1"<<endl;
  cin>>powtorzycCzyNie;
  if(powtorzycCzyNie==1) break;
  }
  dane.close();
  return 0;
}

 

komentarz zamknięcia: Udało mi się rozwiązać problem.
komentarz 4 maja 2019 przez RafalS VIP (122,820 p.)
Pozaznaczaj w kodzie miejsca o których wspominasz i najlepiej pokaż dokładnie co się stało a czego się spodziewałeś.
komentarz 4 maja 2019 przez mefiak Nowicjusz (120 p.)
Dzięki za chęć pomocy, ostatecznie udało mi się rozwiązać problem, który był tak strasznie błachy, że aż głupio... Po 10 godzinach zastanawiania się o co chodzi okazało się, że funkcja do wyświetlania układów robi to źle, a cała reszta programu działa jak powinna. Nie wiem czy bardziej się ciesze, że znalazłem problem, czy bardziej mnie to irytuje xd

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 4 maja 2019 przez inny_sub Obywatel (1,120 p.)
Spróbuj rozbić swój problem na kilka mniejszych aż dojdziesz do sedna sprawy (2-3 instrukcji). Wyślij wtedy kod, bo te 200 linijek się ciężko czyta.
komentarz 4 maja 2019 przez mefiak Nowicjusz (120 p.)
Bardzo się cieszę, że chcesz pomóc, ale udało mi się naprawić to co było nie tak. nie wiem jak odpowiedzieć na 2 komentarze na raz, ale opisałem to w odpowiedzi powyżej, dzięki wielkie za chęci!

Podobne pytania

0 głosów
0 odpowiedzi 133 wizyt
pytanie zadane 28 stycznia 2022 w C i C++ przez danielch Użytkownik (660 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 215 wizyt
pytanie zadane 19 kwietnia 2020 w C i C++ przez julsonem Nowicjusz (120 p.)
+1 głos
2 odpowiedzi 1,107 wizyt
pytanie zadane 15 kwietnia 2018 w C i C++ przez Stasq Nowicjusz (150 p.)

92,768 zapytań

141,691 odpowiedzi

320,508 komentarzy

62,106 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...