• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Linkowanie podstrony

Object Storage Arubacloud
0 głosów
348 wizyt
pytanie zadane 27 lutego 2019 w HTML i CSS przez Zbyszek83 Nowicjusz (180 p.)
edycja 25 marca 2019 przez Zbyszek83

Witam serdecznie

Jestem nowicjuszem.

Mam taki problem z linkowaniem pod stron, nie wiem gdzie w kodzie html zmienić na poprawną nazwę  docelowej podstrony.

Zmieniłem język strony z pl na eng, w związku z tym zmieniły się stałe w panelu administracyjnym i trochę się poprzestawiało się  stronie, miedzy innymi kilka podstron przestało dziać " strona nie istnieje" linki do nich nie działają/

Zapłacę za pokazanie gdzie i jakie należny wprowadzić zmiany w kodzie html żeby podstrony znowu zaczęły dział.

Moja strona to https://www.mywebmarket.uk/   nie działa poprawnie przycisk "see all cities" na dole strony i inne przyciski ale obecnie wyłączyłem je.

Poniżej kod html gdzie podejrzewam że należny wprowadzić zmiany:

<section class="single-section white-section home-section city-or-state-section">

	<div class="container">

		<h3 class="subtitle-with-line text-center-xs">{$lang.phrases.choose_city_title_1} <strong>{$lang.phrases.choose_city_title_2}</strong></h3>

		<div class="row">

			<div class="col-md-4 col-md-push-8 col-sm-5 col-sm-push-7">
				<div class="map-area">
					{*<div id="map-poland">
						<ul class="poland">
							{foreach from=$states item=item key=key}
							<li class="pl{$key+1}"><a href="{$smarty.const.APP_URL}ogloszenia/{rewrite text=$item.name}">{$item.name}</a></li>
							{/foreach}
						</ul>
					</div>*}
				</div>
			</div>

			<div class="col-md-8 col-md-pull-4 col-sm-7 col-sm-pull-5">
			
				{if $cities}
				<ul class="cities-list">
					{foreach from=$cities item=city}
					{if $city.city}<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}ogloszenia/{$city.city_rw}">{$city.city}</a></li>{/if}
					{/foreach}
				</ul>
				{/if}
				echo "test"

				
				<div class="buttons">
					<a href="{$smarty.const.APP_URL}test-miasta.html" class="btn btn-bordered hidden-sm hidden-md hidden-lg">{$lang.phrases.see_all_cities}</a>
					<a href="{$smarty.const.APP_URL}ads/dodaj.html" class="btn btn-green btn-img btn-img-plus">{$lang.announcement.add_announcement_for_free}</a>
					<a href="{$smarty.const.APP_URL}test-miasta1.html" class="btn btn-bordered hidden-xs">{$lang.phrases.see_all_cities}</a>
				</div>

			</div>
		
		</div>

	</div>

</section>
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top">
 <div class="container">
  <div class="navbar-header">
   <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar-collapse-1" aria-expanded="false">
    <span class="sr-only">{$lang.phrases.menu}</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
   </button>
   <div class="grey-action-buttons pull-right hidden-md hidden-lg">
	   {if !$smarty.session.logged_user}
    <a href="{$smarty.const.APP_URL}users/login.html"><img src="{$smarty.const.APP_URL}templates/website/images/buttons/grey-user.png" alt="{$lang.users.login}" /></a>	   
	   {else}
    <div class="profile-outer">
	    <a href="{$smarty.const.APP_URL}users/profile.html"><img src="{$smarty.const.APP_URL}templates/website/images/buttons/grey-user.png" alt="{$lang.users.my_account}" /></a>
	    	<ul role="menu" class="dropdown-menu">
	    		<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}ogloszenia/lista.html">{$lang.announcement.announcements}</a></li>
	    		{if $smarty.session.config.pm == "TRUE"}<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}pm/inbox.html">{$lang.pm.messages}{if $unreadPms > 0}<span class="badge pull-right">{$unreadPms}</span>{/if}</a></li>{/if}
	    		{if $smarty.session.config.module_payment != "NONE"}<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}payments/log.html">{$lang.payments.payments}</a></li>{/if}
	    		<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}users/profile.html">{$lang.phrases.settings}</a></li>
	    		{if $smarty.session.config.company_enabled eq "TRUE"}<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}company/profile.html">{$lang.company.company_profile}</a></li>{/if}
	    		<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}users/logout.html">{$lang.users.logout}</a></li>
	    	</ul>
	    	</div>
	   {/if}
    <a href="{$smarty.const.APP_URL}ogloszenia/dodaj.html"><img src="{$smarty.const.APP_URL}templates/website/images/buttons/grey-plus.png" alt="{$lang.phrases.add}" /></a>
   </div>
   {if $smarty.get.startpage == "initialize"}<h1>{/if}<a href="{$smarty.const.APP_URL}" class="navbar-brand"><img src="{$smarty.const.APP_URL}templates/website/images/logo.png" class="img-responsive" alt="{$smarty.session.config.service_title}" /></a>{if $smarty.get.startpage == "initialize"}</h1>{/if}
  </div>

  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-collapse-1">
   <div class="nav navbar-nav navbar-right hidden-xs hidden-sm">
	   {if !$smarty.session.logged_user}
    <a href="{$smarty.const.APP_URL}users/login.html" class="btn btn-yellow btn-img btn-img-user" data-toggle="modal" data-target="#loginModal" data-remote="false">{$lang.users.login}</a>
	   {else}
    <div class="profile-outer">
    	<a href="{$smarty.const.APP_URL}users/profile.html" class="btn btn-yellow btn-img btn-img-user">{$lang.users.my_account}</a>
    	<ul role="menu" class="dropdown-menu">
    		<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}ogloszenia/lista.html">{$lang.announcement.announcements}</a></li>
    		{if $smarty.session.config.pm == "TRUE"}<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}pm/inbox.html">{$lang.pm.messages}{if $unreadPms > 0}<span class="badge pull-right">{$unreadPms}</span>{/if}</a></li>{/if}
    		{if $smarty.session.config.module_payment != "NONE"}<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}payments/log.html">{$lang.payments.payments}</a></li>{/if}
    		<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}users/profile.html">{$lang.phrases.settings}</a></li>
    		{if $smarty.session.config.company_enabled eq "TRUE"}<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}company/profile.html">{$lang.company.company_profile}</a></li>{/if}
    		<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}users/logout.html">{$lang.users.logout}</a></li>
    	</ul>
    </div>
	   {/if}
    <a href="{$smarty.const.APP_URL}ogloszenia/dodaj.html" class="btn btn-green btn-img btn-img-plus hidden-sm hidden-md">{$lang.announcement.add_announcement}</a>
    <a href="{$smarty.const.APP_URL}ogloszenia/dodaj.html" class="btn btn-green btn-img btn-img-plus hidden-xs hidden-lg">{$lang.phrases.add}</a>
   </div>
   {if $langs AND $smarty.session.config.module_languages == "TRUE"}
   <ul class="nav navbar-nav navbar-langs navbar-right">
			{foreach from=$langs key=k item=l}	   
			<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}{$k}/"><img src="{$smarty.const.APP_URL}templates/website/images/langs/{$k}.png" alt="{$l}" title="{$l}" /></a></li>
			{/foreach}
   </ul>
   {/if}
   <ul class="nav navbar-nav navbar-menu navbar-right">
   	{*
    <li><a href="{$smarty.const.APP_URL}aktualnosci.html" class="img-before menu-star">{$lang.news.news}</a></li>
    <li><a href="{$smarty.const.APP_URL}miasta.html" class="img-before menu-marker">{$lang.phrases.cities}</a></li>
    <li><a href="{$smarty.const.APP_URL}miasta.html" class="img-before menu-map">{$lang.phrases.state}</a></li>
    <li><a href="{$smarty.const.APP_URL}schowek.html" class="img-before menu-heart">{$lang.phrases.clipboard}</a></li>
    *}

	{if $top_menu}{foreach item=item from=$top_menu}
		{if $smarty.session.config.module_clipboard == "ON" OR $item.rewrite <> "schowek"}
		<li>
		<a href="{$smarty.const.APP_URL}{if $item.rewrite eq "region"}search.html?search_state=all{elseif $item.rewrite}{$item.rewrite}.html{/if}" class="img-before {if $item.rewrite eq "miasta"}menu-marker{elseif $item.rewrite eq "aktualnosci"}menu-star{elseif $item.rewrite eq "schowek"}menu-heart{elseif $item.rewrite eq "region"}menu-map{else}menu-point{/if}">{$item.name}</a>
		{*{if $cities AND $item.rewrite eq "miasta"}<ul class="dropdown-menu">{foreach item=item from=$cities}
        <li><a href="{$smarty.const.APP_URL}ogloszenia/{rewrite text=$item.city}">{$item.city}</a></li>
        {/foreach}
      </ul>{/if}*}
      {if $states AND $item.rewrite eq "region"}<ul class="dropdown-menu">
      	<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}search.html?search_state=all">{$smarty.session.config.state_all}</a></li>
				{foreach item=item from=$states}
				<li><a href="{$smarty.const.APP_URL}ogloszenia/region/{rewrite text=$item.name}">{$item.name}</a></li>
        {/foreach}
      </ul>{/if}
		</li>
		{/if}
	{/foreach}{/if}
	
   </ul>
  </div><!-- /.navbar-collapse -->
 </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>
  

Pozdrawiam.

komentarz 27 lutego 2019 przez Piter10p Bywalec (2,750 p.)
Uzupełnij pytanie o podstawowe dane, takie jak to, jakiej technologii używasz, pokaż kod skryptu itd.

Bez takich informacji nikt ci nic nie poradzi.
komentarz 27 lutego 2019 przez Zbyszek83 Nowicjusz (180 p.)
Witam Piter10p

Uzupełnieniem już pytanie.
komentarz 1 marca 2019 przez Piter10p Bywalec (2,750 p.)
Nie widzę w tym kodzie ani linii PHP. Jest za to jakiś język prezentacji danych (być może na bazie php. Nie znam się na tych technologiach). Możliwe że aplikacja ma backend w modelu MVC.

Powinieneś zajac się czymś prostrzym, jeżeli dopiero zaczynasz kodować. Nie sztuka jest wskoczyć do oceanu i się utopić, ale pójść na basen żeby się nauczyć pływać. Bez podstawowej wiedzy praca z frameworkami niestety nie ma sensu.

Polecam ma początek kurs Pana Mirosława Zelenta z HTML, CSS, JS i PHP.

Pozdrawiam oraz życzę sukcesiw w dalszej nauce.
komentarz 2 marca 2019 przez Kamil Czech Dyskutant (7,700 p.)

@Zbyszek83, Do wstawiania kodu należy specjalny bloczek.

komentarz 3 marca 2019 przez Zbyszek83 Nowicjusz (180 p.)
Witam dziękuję za podpowiedz.
komentarz 3 marca 2019 przez Zbyszek83 Nowicjusz (180 p.)
witam już zacząłem kurs css i htlm Pana Mirosłowa Zalendy

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 412 wizyt
pytanie zadane 16 czerwca 2020 w PHP przez Mateusz Tuczyński Nowicjusz (150 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 362 wizyt
pytanie zadane 27 stycznia 2021 w PHP przez Maciek06 Użytkownik (680 p.)
+1 głos
1 odpowiedź 355 wizyt
pytanie zadane 15 stycznia 2021 w PHP przez Maciek06 Użytkownik (680 p.)

92,761 zapytań

141,685 odpowiedzi

320,483 komentarzy

62,105 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...