• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

C++ OpenGL - tworzenie symulatora robota za pomocą prymitywów - rotacja nie w tym miejscu, w którym powinna być

Aruba Cloud PRO i VPS, Openstack, VMWare, MS Hyper-V
0 głosów
222 wizyt
pytanie zadane 14 stycznia 2019 w OpenGL, Unity przez heros22pt Użytkownik (950 p.)

Witam, muszę stworzyć "Manipulator RPR" za pomocą prymitywów w OpenGL. Generalnie całość wychodzi ładnie, pierwsza pierwszego elementu spoko, węzeł przesuwny także bez zarzutów. Problem mam z rotowaniem 3. Elementu wokół osi z (jest ona do nas). Nie mam pojęcia dla czego rotuje mi się w ten sposób - nic nie ustawiałem, a rotuje się prawie dobrze, to znaczy 1 jednostkę odległości od lewego końca prostopadłościanu (cały ma 6 jednostek odległości). Chciałbym owy element rotować na samym końcu. Czy mógłby ktoś powiedzieć, co robię nie tak? P.S. jestem początkującym w OpenGL. Niżej zamieszczam kod interesującego mnie elementu:

	/*!!!!!!!!!!!!!!!STARTbloczek numer 3 start : R- */

	glTranslatef(-2.5f, d2-0.5, -20.0f);
	glRotatef(th1, 0, 1, 0);
	glRotatef((float)th3, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
	glBegin(GL_QUADS);        // Begin drawing the color cube with 6 quads
	// Top face (y = 1.0f)
	// Define vertices in counter-clockwise (CCW) order with normal pointing out
	glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);   // Green

	glVertex3f(6.0f, 0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(6.0f, 0.5f, 0.5f);


	// Bottom face (y = -1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.5f, 0.0f);   // Orange

	glVertex3f(6.0f, -0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(6.0f, -0.5f, -0.5f);


	// Front face (z = 1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);   // Red

	glVertex3f(6.0f, 0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(6.0f, -0.5f, 0.5f);


	// Back face (z = -1.0f)
	glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);   // Yellow

	glVertex3f(6.0f, -0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(6.0f, 0.5f, -0.5f);


	// Left face (x = -1.0f)
	glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);   // Blue

	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, 0.5f);


	// Right face (x = 1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);   // Magenta

	glVertex3f(6.0f, 0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(6.0f, 0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(6.0f, -0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(6.0f, -0.5f, -0.5f);
	glEnd(); // End of drawing color-cube

	/*bloczek numer 3 end : R- */

	glutSwapBuffers(); // Swap the front and back frame buffers (double buffering)

jeśli chodzi o objaśnienie, to "glTranslatef(-2.5f, d2-0.5, -20.0f);" służy do przesunięcia klocka w prawo o 2,5 jednostki odległości, ponieważ człon ma być w "prawo". Dalej przesuwamy w 'y' o wartość węzła przesównego i trochę obniżamy, a ostatnie to oddalenie.

glRotatef(th1, 0, 1, 0); -> służy do rotowania razem z pierwszym węzłem rotacyjnym.

glRotatef((float)th3, 0.0f, 0.0f, 1.0f); -> zapisane w inny sposób niż pierwsze, ale to nie ma znaczenia, rezultat ten sam.

Oto jak wygląda symulacja:

Dodaje też cały kod aplikacji:

/*
* OGL01Shape3D.cpp: 3D Shapes
*/
#include <windows.h> // for MS Windows
#include <GL/glut.h> // GLUT, include glu.h and gl.h
#include<iostream>

/* Global variables */
char title[] = "3D Shapes";
float d2 = 2.0;
int th1 = 0;
int th3 = 0;
void FunkcjaDoObslugiKlawiatury(unsigned char key, int mouse_x, int mouse_y) //dla obslugi klawiatury
{
	std::cout << "Naciśnięto klawisz: " << key << ", a myszka znajduje się w pozycji: " << mouse_x << ", " << mouse_y << "(w pikselach)" << std::endl;
	switch (key)
	{
		case 'q':
		{
			th1 += 5;
			break;
		}
		case 'a':
		{
			th1 -= 5;
			break;
		}
		case 'w':
		{
			d2 +=0.1;
			break;
		}
		case 's':
		{
			d2 -= 0.1;
			break;
		}
		case 'e':
		{
			th3 += 5;
			break;
		}
		case 'd':
		{
			th3 -= 5;
			break;
		}
	}
}


/* Initialize OpenGL Graphics */
void initGL() {
	glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f); // Set background color to black and opaque
	glClearDepth(1.0f);          // Set background depth to farthest
	glutKeyboardFunc(FunkcjaDoObslugiKlawiatury);
	glEnable(GL_DEPTH_TEST);  // Enable depth testing for z-culling
	glDepthFunc(GL_LEQUAL);  // Set the type of depth-test
	glShadeModel(GL_SMOOTH);  // Enable smooth shading
	glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST); // Nice perspective corrections

}

void idle() {
	glutPostRedisplay();
}

/* Handler for window-repaint event. Called back when the window first appears and
whenever the window needs to be re-painted. */
void display() {
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // Clear color and depth buffers
	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);   // To operate on model-view matrix

	// Render a color-cube consisting of 6 quads with different colors
	glLoadIdentity();         // Reset the model-view matrix
	
	/*bloczek numer 1 start : R| */
	glTranslatef(-3.0f, -3.0f, -20.0f); // Move right and into the screen

	glBegin(GL_QUADS);        // Begin drawing the color cube with 6 quads
	// Top face (y = 1.0f)
	// Define vertices in counter-clockwise (CCW) order with normal pointing out
	glColor3f(0.0f, 2.0f, 0.0f);   // Green
	glVertex3f(1.0f, 2.0f, -1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 2.0f, -1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 2.0f, 1.0f);
	glVertex3f(1.0f, 2.0f, 1.0f);

	// Bottom face (y = -1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.5f, 0.0f);   // Orange
	glVertex3f(1.0f, -2.0f, 1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, -2.0f, 1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, -2.0f, -1.0f);
	glVertex3f(1.0f, -2.0f, -1.0f);

	// Front face (z = 1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);   // Red
	glVertex3f(1.0f, 2.0f, 1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 2.0f, 1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, -2.0f, 1.0f);
	glVertex3f(1.0f, -2.0f, 1.0f);

	// Back face (z = -1.0f)
	glColor3f(1.0f, 2.0f, 0.0f);   // Yellow
	glVertex3f(1.0f, -2.0f, -1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, -2.0f, -1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 2.0f, -1.0f);
	glVertex3f(1.0f, 2.0f, -1.0f);

	// Left face (x = -1.0f)
	glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);   // Blue
	glVertex3f(-1.0f, 2.0f, 1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, 2.0f, -1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, -2.0f, -1.0f);
	glVertex3f(-1.0f, -2.0f, 1.0f);

	// Right face (x = 1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);   // Magenta
	glVertex3f(1.0f, 2.0f, -1.0f);
	glVertex3f(1.0f, 2.0f, 1.0f);
	glVertex3f(1.0f, -2.0f, 1.0f);
	glVertex3f(1.0f, -2.0f, -1.0f);
	glEnd(); // End of drawing color-cube

	// Render a pyramid consists of 4 triangles
	glLoadIdentity();         // Reset the model-view matrix

	/*bloczek numer 1 end : R| */


	/*bloczek numer 2 start : P| */
	glTranslatef(-3.0f, d2-3, -20.0f);
	glRotatef(th1, 0, 1, 0);
	glBegin(GL_QUADS);        // Begin drawing the color cube with 6 quads
	// Top face (y = 1.0f)
	// Define vertices in counter-clockwise (CCW) order with normal pointing out
	glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);   // Green 
	glVertex3f(0.5f, 2.0f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 2.0f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 2.0f, 0.5f);
	glVertex3f(0.5f, 2.0f, 0.5f);

	// Bottom face (y = -1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.5f, 0.0f);   // Orange
	glVertex3f(0.5f, -2.0f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -2.0f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -2.0f, -0.5f);
	glVertex3f(0.5f, -2.0f, -0.5f);

	// Front face (z = 1.0f)
	glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);   // Red -> yellow
	glVertex3f(0.5f, 2.0f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 2.0f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -2.0f, 0.5f);
	glVertex3f(0.5f, -2.0f, 0.5f);

	// Back face (z = -1.0f)
	glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);   // Yellow -> blue
	glVertex3f(0.5f, -2.0f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -2.0f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 2.0f, -0.5f);
	glVertex3f(0.5f, 2.0f, -0.5f);

	// Left face (x = -1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);   // Blue -> magneta
	glVertex3f(-0.5f, 2.0f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 2.0f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -2.0f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -2.0f, 0.5f);

	// Right face (x = 1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);   // Magenta -> RED
	glVertex3f(0.5f, 2.0f, -0.5f);
	glVertex3f(0.5f, 2.0f, 0.5f);
	glVertex3f(0.5f, -2.0f, 0.5f);
	glVertex3f(0.5f, -2.0f, -0.5f);
	glEnd(); // End of drawing color-cube

	// Render a pyramid consists of 4 triangles
	glLoadIdentity();
	/*!!!!!!!!!!!!!!!END  bloczek numer 2 end : P| */


	/*!!!!!!!!!!!!!!!STARTbloczek numer 3 start : R- */
	glTranslatef(-2.5f, d2-0.5, -20.0f);
	glRotatef(th1, 0, 1, 0);
	glRotatef((float)th3, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
	glBegin(GL_QUADS);        // Begin drawing the color cube with 6 quads
	// Top face (y = 1.0f)
	// Define vertices in counter-clockwise (CCW) order with normal pointing out
	glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);   // Green

	glVertex3f(6.0f, 0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(6.0f, 0.5f, 0.5f);


	// Bottom face (y = -1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.5f, 0.0f);   // Orange

	glVertex3f(6.0f, -0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(6.0f, -0.5f, -0.5f);


	// Front face (z = 1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);   // Red

	glVertex3f(6.0f, 0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(6.0f, -0.5f, 0.5f);


	// Back face (z = -1.0f)
	glColor3f(1.0f, 1.0f, 0.0f);   // Yellow

	glVertex3f(6.0f, -0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(6.0f, 0.5f, -0.5f);


	// Left face (x = -1.0f)
	glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);   // Blue

	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, 0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(-0.5f, -0.5f, 0.5f);


	// Right face (x = 1.0f)
	glColor3f(1.0f, 0.0f, 1.0f);   // Magenta

	glVertex3f(6.0f, 0.5f, -0.5f);
	glVertex3f(6.0f, 0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(6.0f, -0.5f, 0.5f);
	glVertex3f(6.0f, -0.5f, -0.5f);
	glEnd(); // End of drawing color-cube

	/*bloczek numer 3 end : R- */

	glutSwapBuffers(); // Swap the front and back frame buffers (double buffering)
}

/* Handler for window re-size event. Called back when the window first appears and
whenever the window is re-sized with its new width and height */
void reshape(GLsizei width, GLsizei height) { // GLsizei for non-negative integer
	// Compute aspect ratio of the new window
	if (height == 0) height = 1;        // To prevent divide by 0
	GLfloat aspect = (GLfloat)width / (GLfloat)height;

	// Set the viewport to cover the new window
	glViewport(0, 0, width, height);

	// Set the aspect ratio of the clipping volume to match the viewport
	glMatrixMode(GL_PROJECTION); // To operate on the Projection matrix
	glLoadIdentity();       // Reset
	// Enable perspective projection with fovy, aspect, zNear and zFar
	gluPerspective(45.0f, aspect, 0.1f, 100.0f);
}

/* Main function: GLUT runs as a console application starting at main() */
int main(int argc, char** argv) {
	glutInit(&argc, argv);      // Initialize GLUT
	glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE); // Enable double buffered mode
	glutInitWindowSize(640, 480);  // Set the window's initial width & height
	glutInitWindowPosition(50, 50); // Position the window's initial top-left corner
	glutCreateWindow(title);     // Create window with the given title
	glutDisplayFunc(display);    // Register callback handler for window re-paint event
	glutReshapeFunc(reshape);    // Register callback handler for window re-size event
	glutIdleFunc(idle);
	initGL();            // Our own OpenGL initialization
	glutMainLoop();         // Enter the infinite event-processing loop
	return 0;
}

 

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 14 stycznia 2019 przez obl Maniak (51,160 p.)
Używasz funkcji do obracania, a wiesz jak działa matematyczny mechanizm obrotu?

                      | 1         0          0 |         |cos(az) -sin(az) 0 |    | Vx|

Mx * Mz * V = |0 cos(ax) -sin(ax) |   *    | sin(az) cos(az) 0 |  *  |Vy|

                     |0  sin(ax)  cos(ax) |          | 0         0         1 |     |Vz|

Kolejność ma znaczenie, w powyższym przypadku najpierw mnożysz wektor przez macierz obrotu względem osi z a później przez macierz obrotu względem osi x. Użyj funkcji obrotu najpierw dla osi x a później dla osi z nie znam się na opengl-u ale powinno zadziałać.
komentarz 14 stycznia 2019 przez heros22pt Użytkownik (950 p.)
niestety to nie ma wpływu na "środek obrotu" :/
komentarz 14 stycznia 2019 przez obl Maniak (51,160 p.)
To najpierw musisz przemieścić ramię żeby środek obrotu znalazł się w początku układu współrzędnych a później po obrocie z powrotem przemieścić obiekt.
komentarz 15 stycznia 2019 przez heros22pt Użytkownik (950 p.)
Skończyłem robotykę, znam zasady translacji i transformacji. To nie rozwiązało problemu, na szczęście udało mi się później znaleźć błąd -> bardzo prosty -> bloczek 3. był przesunięty o 2.5 jednostki zamiast 3 w osi x. Ale bardzo dziękuję za pomoc :) pozdrawiam :)

Podobne pytania

0 głosów
2 odpowiedzi 96 wizyt
pytanie zadane 11 kwietnia w OpenGL, Unity przez letmestay Początkujący (410 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 132 wizyt
pytanie zadane 6 czerwca 2020 w OpenGL, Unity przez siemaziom Nowicjusz (160 p.)
0 głosów
0 odpowiedzi 118 wizyt

89,769 zapytań

138,374 odpowiedzi

309,458 komentarzy

59,679 pasjonatów

Advent of Code 2022

Top 15 użytkowników

 1. 1074p. - Argeento
 2. 1010p. - rucin93
 3. 1006p. - Michal Drewniak
 4. 1000p. - Łukasz Eckert
 5. 974p. - TheLukaszNs
 6. 949p. - JMazurkiewicz
 7. 946p. - adrian17
 8. 933p. - Jarosław Roszyk
 9. 889p. - nidomika
 10. 860p. - Mikbac
 11. 847p. - ssynowiec
 12. 799p. - Hubert Chęciński
 13. 772p. - Mawrok
 14. 768p. - overcq
 15. 764p. - Vinox
Szczegóły i pełne wyniki

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Sklep oferujący ćwiczenia JavaScript, PHP, rozmowy rekrutacyjne dla programistów i inne materiały

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...