• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Symulacja w sfml

VPS Starter Arubacloud
0 głosów
79 wizyt
pytanie zadane 13 stycznia 2019 w C i C++ przez NewUser1 Nowicjusz (210 p.)
//main
///////////////////////////////////////////////////////////
// Headers
////////////////////////////////////////////////////////////
#include "headers.h"
#include "Ground.h"
#include "MakeWorm.h"
 
int main()
{
 
  sf::Clock clock;
  int framesCounter = 0;//licznik klatek
  Motion random; // obiekt do losowania kierunku
  random.randGenerator();//generator losowosci
//  int amount = INITIAL_AMOUNT_OF_WORMS;
//  Worm * worm = new Worm[amount];
//
//  
//  for (int i = 0; i < amount; i++) { 
//    
//    int * tabXY = random.getRandomPosition();
//    
//    worm[i].makeWorm(tabXY[0], tabXY[1]);
//    
//    delete [] tabXY;
//  }
 
  MakeWorm worm(random);
 
  // worm.newWorm(5, random);
 
  sf::RenderWindow window(sf::VideoMode(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT), "Hodowla Robakow");
 
  // run the program as long as the window is open
  while (window.isOpen())
  {
 
    framesCounter++;
    sf::Time elapsed1 = clock.getElapsedTime();
    float time = elapsed1.asSeconds();
    int fps = framesCounter/time;
 
    // check all the window's events that were triggered since the last iteration of the loop
    sf::Event event;
    while (window.pollEvent(event))
    {
      // "close requested" event: we close the window
      if (event.type == sf::Event::Closed)
        window.close();
    }
 
    // clear the window with black color
    window.clear(sf::Color::Black);
 
    // draw everything here...
    // window.draw(...);
 
    sf::Font font;
    if (!font.loadFromFile("DejaVuSans.ttf"))
    {
     // error...
     }//ladowanie czcionki
 
    //////////TEKST FPS//////////////////////////////////
    sf::Text text;
    text.setFont(font); 
    text.setString(std::to_string(fps) + " fps");
    text.setCharacterSize(20); // in pixels, not points!
    text.setFillColor(sf::Color::Red);
    text.setStyle(sf::Text::Bold);
    /////////////////////////////////////////////////////
 
    //tlo
    Ground floor;    
    floor.printGround(SCREEN_HEIGHT, SCREEN_WIDTH, GROUND_TEXTURE_PATH);
 
    //rysowanie
    window.draw(floor.rectangle); //tlo
 
    //ruchy robakow
 
         worm.move(random);  
 
    //rysowanie robakow
    for(int x = 0; x < 50; x++)
    {
      
    window.draw(worm.worm[x].getWorm());
    }
 
     //end the current frame
 
    window.draw(text); //fpsy
 
    window.display();
 
  }
 
  worm.releaseWorms();
 
  return 0;
}
 

klasa worm:

#include "Worm.h"
//#include <Vector2.cpp>  void Worm::setSex(bool newSex){
    
    this->sex = newSex;  
    
  }
  
  
  void Worm::setAge(bool newAge){
    
    this->age = newAge;
     
  }
  

  
  void Worm::loadWormTexture(std::string path) {
  
  //this->wormMaleTexture.create(80, 80);
  
  if(wormMaleTexture.loadFromFile(path)) {
    std::cout<<"Worm texture loaded.\n";
  }
  else {
    std::cout<<"Can't load second worm texture.\n";
  
  }
  
  
  }
  
  void Worm::loadMovingWormTexture(std::string path) {
    
    
  if(movingWormMaleTexture.loadFromFile(path)) {
    std::cout<<"Second worm texture loaded.\n";
  }
  else
    std::cout<<"Can't load second worm texture.\n";
    
    
    
  }
  
  
  
   void Worm::setWormTexture(int x){
     
     
     switch(x) {
       
       case 1: this->worm.setTexture(this->wormMaleTexture); break;
       case 2: this->worm.setTexture(this->movingWormMaleTexture); break;
       
     }
    
     
     
   }
   
   sf::Sprite Worm::makeWorm(int x, int y){
     
    loadWormTexture(MALE_WORM_TEXTURE_PATH);
    loadMovingWormTexture(MALE_WORM_MOVE_TEXTURE_PATH);
    
    
    this->worm.setPosition(sf::Vector2f(x, y));
     
    return this->worm; 
     
   }
   
   
   sf::Sprite Worm::moveWorm(float x, float y){
     
    //stepsCounter++;
    
    if(stepsCounter%14+1==7){
      setWormTexture(1);
    }
    else if (stepsCounter%14+1==14){
      
      setWormTexture(2);
      
    }
     
    
    //animacja robala
    //this->worm.setPosition(pos_x, pos_y);
    this->worm.move(x, y);
    
    
   }
   
 
   
   
   sf::Sprite Worm::getWorm(){
     
    return this->worm; 
     
   }
   
   
   ///////////////////////////////////////////////////////////////////// KROKI ///////////////////////////////////////
   
   void Worm::changeSteps(int steps) {
     
     this->stepsCounter = steps;
     
   }
   
   int Worm::getSteps() {
     
     return this->stepsCounter;
        
   }
   
   ///////////////////////////////////////////////////////////////////KIERUNEK////////////////////////////////////////
  void Worm::rotateWorm(double angle) {
     
   this->worm.setRotation(angle); 
     
     
   }
  double Worm::getRotation() {
    
    return worm.getRotation();
    
  }
  double Worm::getDirX() {
    
     return this->dir_x;
    
  }
   
  double Worm::getDirY()  {
    
     return this->dir_y;
    
  }
  
  void Worm::setDirX(double x) {
    
    this->dir_x = x;
    
  }
  
  void Worm::setDirY(double y) {
    
    this->dir_y = y;
    
  }
  
  
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////KONTROLA POZYCJI/////////////////////////////
  bool Worm::inWindow() {
    
    sf::Vector2f pos = worm.getPosition();
    
    if(pos.x>SCREEN_WIDTH-500||pos.y>SCREEN_HEIGHT-210||pos.x<=0||pos.y<=0) {
     
      return true;
      
    }
    else {
      
      return false;
      
    }
      
    
    
    
  }
  
  
  
  
  float Worm::getPosX() {
    
    sf::Vector2f pos = worm.getPosition();
    return pos.x;
    
  }
  
  float Worm::getPosY(){
    
    sf::Vector2f pos = worm.getPosition();
    return pos.y; 
    
    
  }
  ////////////////////////////////////////////////////LOSOWANIE////////////////////////////////////////
  void Worm::randomizeWormMovement(Motion random) {
          
          while(inWindow()) {
            
          random.wormMotion(getPosX(), getPosY());  
          Worm::rotateWorm(random.getRandomAngle());   
          Worm::setDirX(random.getRandomX()); 
          Worm::setDirY(random.getRandomY()); 
            
          moveWorm(getDirX(), getDirY()); 
          }
          
          if (getSteps() == 0) {
          random.wormMotion(getPosX(), getPosY());  
          Worm::rotateWorm(random.getRandomAngle());   
          Worm::setDirX(random.getRandomX()); 
          Worm::setDirY(random.getRandomY());
          
          changeSteps(random.getRandomSteps()); 
          
          }
          
          moveWorm(getDirX(), getDirY());
          
          changeSteps(getSteps()-1);
          
          std::cout
          <<"x: "<<getDirX()
          <<" y: "<<getDirY()
          <<" steps: "<<getSteps()
          <<" rotation: "<<getRotation()
          <<std::endl;
                   
  
  }

kasa MakeWorm:

#include "MakeWorm.h"
 
  MakeWorm::MakeWorm(Motion random) {
 
    this->worm = new Worm[this->WormAmount];
    std::cout<<"constructor ilosc robali: "<<this->WormAmount<<std::endl;
 
    for (int i = 0; i < this->WormAmount; i++) { 
 
    int * tabXY = random.getRandomPosition();
    this->worm->makeWorm(tabXY[0], tabXY[1]);
    delete [] tabXY;
 
    std::cout<<"constructor worm created"<<std::endl;
    } 
 
  }
 
  int MakeWorm::getWormAmount() {
 
    return this->WormAmount;
 
  }
 
  void MakeWorm::newWorm(int amount, Motion random) {
 
    this->worm = new Worm[amount];
 
    for (int i = 0; i < amount; i++) { 
 
    int * tabXY = random.getRandomPosition();
    this->worm->makeWorm(tabXY[0], tabXY[1]);
    delete [] tabXY;
 
    std::cout<<"new worm created"<<std::endl;
    }
    this->WormAmount=this->WormAmount+amount;
 
  }
 
  void MakeWorm::releaseWorms() {
 
    delete [] worm;
 
  }
 
  void MakeWorm::move(Motion random) {
 
    for (int i = 0; i < this->WormAmount; i++)
    {
      std::cout<<"worm "<<i<<": ";
    this->worm[i].randomizeWormMovement(random);
    }
 
  }//losowe poruszanie sie wszystkich robaków
 
  sf::Sprite MakeWorm::getworm(int x) {
 
    return this->worm[x].getWorm();
 
  }

Mam błąd w ostatniej klasie, z założenia ma ona alokować dynamicznie obiekty worm i wyświetlać w oknie, niestety wyświetla tylko jeden sprite, mimo, że oblicza kierunek poruszania dla wszystkich(w tym wypadku 50 obiektów. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.

Z klady MakeWorm w mainie do stworzenia obiektów, używam tylko konstruktora.

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 338 wizyt
pytanie zadane 1 kwietnia 2019 w C i C++ przez Milo Obywatel (1,180 p.)
+1 głos
0 odpowiedzi 245 wizyt
0 głosów
0 odpowiedzi 466 wizyt
pytanie zadane 13 marca 2022 w C i C++ przez Mezeon Obywatel (1,550 p.)

92,839 zapytań

141,780 odpowiedzi

320,848 komentarzy

62,171 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...