• Najnowsze pytania
  • Bez odpowiedzi
  • Zadaj pytanie
  • Kategorie
  • Tagi
  • Zdobyte punkty
  • Ekipa ninja
  • IRC
  • FAQ
  • Regulamin
  • Książki warte uwagi

question-closed SDL2 niedzialajaca funkcja

Object Storage Arubacloud
0 głosów
189 wizyt
pytanie zadane 3 listopada 2018 w C i C++ przez iksdek Użytkownik (550 p.)
zamknięte 3 listopada 2018 przez iksdek

Ktoś mi wytłumaczy dlaczego ta funkcja nie działa:

SDL_Surface* loadSurface(std::string path)
{
	


	//Load image at specified path
	SDL_Surface* loadedSurface = SDL_LoadBMP(path.c_str());
	if (loadedSurface == NULL)
	{
		printf("Unable to load image %s! SDL Error: %s\n", path.c_str(), SDL_GetError());
	}
	else {

		optimizedSurface = SDL_ConvertSurface(loadedSurface, gScreenSurface->format, NULL);
		if (optimizedSurface = NULL)
		{

			printf("Unable to optimize image %s! SDL Error: %s\n", path.c_str(), SDL_GetError());

		}

		

		SDL_FreeSurface(loadedSurface);	}

	SDL_BlitSurface(optimizedSurface, NULL, gScreenSurface, NULL);
	SDL_UpdateWindowSurface(gWindow);
	

	return optimizedSurface;
}

a ta już tak:

SDL_Surface* loadSurface(std::string path)
{
	


	//Load image at specified path
	SDL_Surface* loadedSurface = SDL_LoadBMP(path.c_str());
	if (loadedSurface == NULL)
	{
		printf("Unable to load image %s! SDL Error: %s\n", path.c_str(), SDL_GetError());
	}
	else {

		optimizedSurface = SDL_ConvertSurface(loadedSurface, gScreenSurface->format, NULL);
		if (optimizedSurface = NULL)
		{

			printf("Unable to optimize image %s! SDL Error: %s\n", path.c_str(), SDL_GetError());

		}

		

	}

	SDL_BlitSurface(optimizedSurface, NULL, gScreenSurface, NULL);
	SDL_UpdateWindowSurface(gWindow);
	

	return loadedSurface;
}

 

cały kod:

/*This source code copyrighted by Lazy Foo' Productions (2004-2015)
and may not be redistributed without written permission.*/

//Using SDL, standard IO, and strings
#include <SDL.h>
#include <stdio.h>
#include <string>

//Screen dimension constants
const int SCREEN_WIDTH = 640;
const int SCREEN_HEIGHT = 480;

//Key press surfaces constants
enum KeyPressSurfaces
{
	KEY_PRESS_SURFACE_DEFAULT,
	KEY_PRESS_SURFACE_UP,
	KEY_PRESS_SURFACE_DOWN,
	KEY_PRESS_SURFACE_LEFT,
	KEY_PRESS_SURFACE_RIGHT,
	KEY_PRESS_SURFACE_TOTAL
};

//Starts up SDL and creates window
bool init();

//Loads media
bool loadMedia();

//Frees media and shuts down SDL
void close();

//Loads individual image
SDL_Surface* loadSurface(std::string path);

//The window we'll be rendering to
SDL_Window* gWindow = NULL;

//The surface contained by the window
SDL_Surface* gScreenSurface = NULL;

//The images that correspond to a keypress
SDL_Surface* gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_TOTAL];

//Current displayed image
SDL_Surface* gCurrentSurface = NULL;

SDL_Surface* gStretchedSurface = NULL;

SDL_Surface* optimizedSurface = NULL;

bool init()
{
	//Initialization flag
	bool success = true;

	//Initialize SDL
	if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
	{
		printf("SDL could not initialize! SDL Error: %s\n", SDL_GetError());
		success = false;
	}
	else
	{
		//Create window
		gWindow = SDL_CreateWindow("SDL Tutorial", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, SDL_WINDOW_SHOWN);
		if (gWindow == NULL)
		{
			printf("Window could not be created! SDL Error: %s\n", SDL_GetError());
			success = false;
		}
		else
		{
			//Get window surface
			gScreenSurface = SDL_GetWindowSurface(gWindow);
		}

		//Apply the image stretched 
		/*SDL_Rect stretchRect; stretchRect.x = 0; 
		stretchRect.y = 0; 
		stretchRect.w = SCREEN_WIDTH; 
		stretchRect.h = SCREEN_HEIGHT; 
		SDL_BlitScaled( gStretchedSurface, NULL, gScreenSurface, &stretchRect );*/

	}

	return success;
}

bool loadMedia()
{
	//Loading success flag
	bool success = true;

	//Load default surface
	gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_DEFAULT] = loadSurface("04_key_presses/press.bmp");
	if (gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_DEFAULT] == NULL)
	{
		printf("Failed to load default image!\n");
		success = false;
	}

	//Load up surface
	gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_UP] = loadSurface("04_key_presses/up.bmp");
	if (gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_UP] == NULL)
	{
		printf("Failed to load up image!\n");
		success = false;
	}

	//Load down surface
	gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_DOWN] = loadSurface("04_key_presses/down.bmp");
	if (gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_DOWN] == NULL)
	{
		printf("Failed to load down image!\n");
		success = false;
	}

	//Load left surface
	gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_LEFT] = loadSurface("04_key_presses/left.bmp");
	if (gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_LEFT] == NULL)
	{
		printf("Failed to load left image!\n");
		success = false;
	}

	//Load right surface
	gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_RIGHT] = loadSurface("04_key_presses/right.bmp");
	if (gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_RIGHT] == NULL)
	{
		printf("Failed to load right image!\n");
		success = false;
	}

	return success;
}

void close()
{
	//Deallocate surfaces
	for (int i = 0; i < KEY_PRESS_SURFACE_TOTAL; ++i)
	{
		SDL_FreeSurface(gKeyPressSurfaces[i]);
		gKeyPressSurfaces[i] = NULL;
	}

	//Destroy window
	SDL_DestroyWindow(gWindow);
	gWindow = NULL;

	//Quit SDL subsystems
	SDL_Quit();
}

SDL_Surface* loadSurface(std::string path)
{
	


	//Load image at specified path
	SDL_Surface* loadedSurface = SDL_LoadBMP(path.c_str());
	if (loadedSurface == NULL)
	{
		printf("Unable to load image %s! SDL Error: %s\n", path.c_str(), SDL_GetError());
	}
	else {

		optimizedSurface = SDL_ConvertSurface(loadedSurface, gScreenSurface->format, NULL);
		if (optimizedSurface = NULL)
		{

			printf("Unable to optimize image %s! SDL Error: %s\n", path.c_str(), SDL_GetError());

		}

		

			}

	SDL_BlitSurface(optimizedSurface, NULL, gScreenSurface, NULL);
	SDL_UpdateWindowSurface(gWindow);
	

	return loadedSurface;
}


int main(int argc, char* args[])
{
	//Start up SDL and create window
	if (!init())
	{
		printf("Failed to initialize!\n");
	}
	else
	{
		//Load media
		if (!loadMedia())
		{
			printf("Failed to load media!\n");
		}
		else
		{
			//Main loop flag
			bool quit = false;

			//Event handler
			SDL_Event e;

			//Set default current surface
			gCurrentSurface = gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_DEFAULT];

			//While application is running
			while (!quit)
			{
				//Handle events on queue
				while (SDL_PollEvent(&e) != 0)
				{
					//User requests quit
					if (e.type == SDL_QUIT)
					{
						quit = true;
					}
					//User presses a key
					else if (e.type == SDL_KEYDOWN)
					{
						//Select surfaces based on key press
						switch (e.key.keysym.sym)
						{
						case SDLK_UP:
							gCurrentSurface = gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_UP];
							break;

						case SDLK_DOWN:
							gCurrentSurface = gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_DOWN];
							break;

						case SDLK_LEFT:
							gCurrentSurface = gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_LEFT];
							break;

						case SDLK_RIGHT:
							gCurrentSurface = gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_RIGHT];
							break;

						default:
							gCurrentSurface = gKeyPressSurfaces[KEY_PRESS_SURFACE_DEFAULT];
							break;
						}
					}
				}

				//Apply the current image
				SDL_BlitSurface(gCurrentSurface, NULL, gScreenSurface, NULL);

				//Update the surface
				SDL_UpdateWindowSurface(gWindow);
			}
		}
	}

	//Free resources and close SDL
	close();

	return 0;
}

 

komentarz zamknięcia: znalazlem blad, jest zbyt banalny zeby temat wisial

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 311 wizyt
pytanie zadane 15 lipca 2021 w C i C++ przez BartoszKX Nowicjusz (160 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 260 wizyt
pytanie zadane 7 października 2019 w C i C++ przez Jakub Chomicz 1 Użytkownik (840 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 195 wizyt
pytanie zadane 29 września 2019 w C i C++ przez Jakub Chomicz 1 Użytkownik (840 p.)

92,682 zapytań

141,583 odpowiedzi

320,070 komentarzy

62,041 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...