• Najnowsze pytania
  • Bez odpowiedzi
  • Zadaj pytanie
  • Kategorie
  • Tagi
  • Zdobyte punkty
  • Ekipa ninja
  • IRC
  • FAQ
  • Regulamin
  • Książki warte uwagi

Aplikacje okienkowe C++

0 głosów
92 wizyt
pytanie zadane 10 października w C i C++ przez CursedHunter Nowicjusz (120 p.)

Piszę własną aplikację okienkową w c++ . Chciałbym aby strona html była wyświetlana w tym okienku bezpośrednio po połączeniu z kontem ftp . Jak to zrobić?

To jest aktualny kod aplikacji.

#include <windows.h>/* This is where all the input to the window goes to */
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT Message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
	switch(Message) {
		
		/* Upon destruction, tell the main thread to stop */
		case WM_DESTROY: {
			PostQuitMessage(0);
			break;
		}
		
		/* All other messages (a lot of them) are processed using default procedures */
		default:
			return DefWindowProc(hwnd, Message, wParam, lParam);
	}
	return 0;
}

/* The 'main' function of Win32 GUI programs: this is where execution starts */
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) {
	WNDCLASSEX wc; /* A properties struct of our window */
	HWND hwnd; /* A 'HANDLE', hence the H, or a pointer to our window */
	MSG msg; /* A temporary location for all messages */

	/* zero out the struct and set the stuff we want to modify */
	memset(&wc,0,sizeof(wc));
	wc.cbSize		 = sizeof(WNDCLASSEX);
	wc.lpfnWndProc	 = WndProc; /* This is where we will send messages to */
	wc.hInstance	 = hInstance;
	wc.hCursor		 = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
	
	/* White, COLOR_WINDOW is just a #define for a system color, try Ctrl+Clicking it */
	wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
	wc.lpszClassName = "WindowClass";
	wc.hIcon		 = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); /* Load a standard icon */
	wc.hIconSm		 = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); /* use the name "A" to use the project icon */

	if(!RegisterClassEx(&wc)) {
		MessageBox(NULL, "Window Registration Failed!","Error!",MB_ICONEXCLAMATION|MB_OK);
		return 0;
	}

	hwnd = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE,"WindowClass","AplikacjaWeb",WS_VISIBLE|WS_OVERLAPPEDWINDOW,
		CW_USEDEFAULT, /* x */
		CW_USEDEFAULT, /* y */
		991, /* width */
		548, /* height */
		NULL,NULL,hInstance,NULL);

	if(hwnd == NULL) {
		MessageBox(NULL, "Window Creation Failed!","Error!",MB_ICONEXCLAMATION|MB_OK);
		return 0;
	}

	/*
		This is the heart of our program where all input is processed and 
		sent to WndProc. Note that GetMessage blocks code flow until it receives something, so
		this loop will not produce unreasonably high CPU usage
	*/
	while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0) > 0) { /* If no error is received... */
		TranslateMessage(&msg); /* Translate key codes to chars if present */
		DispatchMessage(&msg); /* Send it to WndProc */
	}
	return msg.wParam;
}

 

3
komentarz 11 października przez j23 Maniak (74,360 p.)
Jaki czort Cię podkusił, żeby pisać aplikację okienkową w WinAPI?

 

Pisz w Qt lub wxWidgets.

Zaloguj lub zarejestruj się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 108 wizyt
0 głosów
2 odpowiedzi 163 wizyt
pytanie zadane 20 lipca 2015 w C i C++ przez Grzyboo Nałogowiec (29,010 p.)
0 głosów
2 odpowiedzi 175 wizyt
Porady nie od parady
Zadając pytanie postaraj się o odpowiedni tytuł, kategorię oraz tagi.Tagi

56,369 zapytań

101,066 odpowiedzi

208,200 komentarzy

28,039 pasjonatów

Przeglądających: 323
Pasjonatów: 12 Gości: 311

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...