• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Zapis i odczyt z pliku

Object Storage Arubacloud
0 głosów
127 wizyt
pytanie zadane 15 czerwca 2018 w C i C++ przez kietek Początkujący (280 p.)

Witam,mam problem z zapisem i wczytaniem z pliku. Do pliku niby się zapisuje ale nie do końca dobrze, natomiast w ogóle się nie wczytuje.Wyskakuje jeszcze kilka warning. Proszę o pomoc.

In function 'movies_from_file':

warning: format '%d' expects argument of type 'int *', but argument 3 has type 'int' [-Wformat=]|
warning: format '%d' expects argument of type 'int *', but argument 3 has type 'int' [-Wformat=]|
warning: format '%d' expects argument of type 'int *', but argument 3 has type 'int' [-Wformat=]|

In function 'search':|
warning: 'return' with a value, in function returning void|
warning: 'return' with a value, in function returning void|
warning: 'return' with a value, in function returning void|

In function 'movies_from_file':|
warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]|

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>

#define N 30

struct movies {
  int id;
  char title[N];
  char producer[N];
  char year[N];
  char type[N];
  int avaibility;
  int renter;

  struct movies *next;

};

struct movies_pointers
{
  struct movies *head , *tail;
}movie;
void load_movie(struct movies *movie){

  puts("Title: ");
  scanf(" %[^\n]s",movie->title);
  puts("Producer: ");
  scanf(" %[^\n]s",movie->producer);
  puts("Publication date: ");
  scanf(" %[^\n]s",movie->year);
  puts("Type of movie: ");
  scanf(" %[^\n]s",movie->type);

  movie->next=NULL;
}

struct movies* add_movie(struct movies_pointers *movies_ptr)
{
	if(!movies_ptr) return NULL;

		struct movies* new_movie = (struct movies *) malloc(sizeof(struct movies));
		if(new_movie){

					  	load_movie(new_movie);
            new_movie->next=movies_ptr->head;
            movies_ptr->head=new_movie;
     			  	if(!movies_ptr->tail) movies_ptr->tail = new_movie;
            new_movie->id = new_movie->next ? new_movie->next->id + 1 : 0;
            return new_movie;
					  }

					  	printf("Malloc error!\n");
						return new_movie;


}

int how_many_movies(struct movies_pointers movie){
  int wynik=0;

  while(movie.head){
    movie.head=movie.head->next;
    wynik++;
  }
return wynik;

}

void print_movies(struct movies_pointers movie){
  //movie.head->avaibility=0;
  //movie.head->renter=0;
  printf("AMOUNT OF MOVIES IN DATABASE: %d \n\n",how_many_movies(movie) );
  how_many_movies(movie);
  puts("SHOW ALL MOVIES - 1 \nSHOW RENTED MOVIES - 2\nSHOW AVAILABLE MOVIES -3");
  int x;
  scanf("%d",&x);
  switch(x){
  case 1:
  puts("ID \tTITLE \t\t PRODUCER \t\t PUBLICATION DATE \t\t TYPE \t\t AVAIBILITY \t\t RENTER");
  while(movie.head){
     printf("%d \t %s \t\t %s \t\t\t %s \t\t %s \t\t %d \t\t %d\n",movie.head->id, movie.head->title, movie.head->producer, movie.head->year, movie.head->type, movie.head->avaibility, movie.head->renter);
    movie.head=movie.head->next;
  }
  puts(" ");
  break;
  case 2:
    puts("ID \tTITLE \t\t PRODUCER \t\t PUBLICATION DATE \t\t TYPE \t\t AVAIBILITY \t\t RENTER");
  while(movie.head){
      if(movie.head->avaibility==1)
     printf("%d \t %s \t\t %s \t\t\t %s \t\t %s \t\t %d \t\t %d\n",movie.head->id, movie.head->title, movie.head->producer, movie.head->year, movie.head->type, movie.head->avaibility, movie.head->renter);
    movie.head=movie.head->next;
  }
  puts(" ");
  break;
  case 3:
     puts("ID \tTITLE \t\t PRODUCER \t\t PUBLICATION DATE \t\t TYPE \t\t AVAIBILITY \t\t RENTER");
  while(movie.head){
      if(movie.head->avaibility==0)
     printf("%d \t %s \t\t %s \t\t\t %s \t\t %s \t\t %d \t\t %d\n",movie.head->id, movie.head->title, movie.head->producer, movie.head->year, movie.head->type, movie.head->avaibility, movie.head->renter);
    movie.head=movie.head->next;
  }
  puts(" ");
  break;


  }
}

void save_movies(struct movies_pointers *save_movie_ptr)
{
  struct movies *tmp= save_movie_ptr->head;
  if(save_movie_ptr)
  {
  FILE *movies_txt = NULL;
  movies_txt = fopen("movies.txt","a+");
  while(tmp!=NULL)
  {
    fprintf(movies_txt, "%d\n", tmp->id);
    fprintf(movies_txt, "%s\n", tmp->title);
    fprintf(movies_txt, "%s\n", tmp->producer);
    fprintf(movies_txt, "%s\n", tmp->year);
    fprintf(movies_txt, "%s\n", tmp->type);
    fprintf(movies_txt, "%d\n", tmp->avaibility);
    fprintf(movies_txt, "%d\n", tmp->renter);

    tmp = tmp->next;

  }
   fclose(movies_txt);
  }
  else
  {
    printf("Error");
  }

}

struct movies *movies_from_file(struct movies * movies_from_file_ptr){
    if(movies_from_file_ptr){
		FILE * movies_txt = fopen("movies.txt","r");
		while(!feof(movies_txt))
		{
 			 struct movies* new_movie = (struct movies *) malloc(sizeof(struct movies));
			if(new_movie){
              fscanf(movies_txt," %d\n",new_movie->id);
              fscanf(movies_txt," %[^\n]s",new_movie->title);
						  	fscanf(movies_txt," %[^\n]s",new_movie->producer);
						  	fscanf(movies_txt," %[^\n]s",new_movie->year);
						  	fscanf(movies_txt," %[^\n]s",new_movie->type);
						  	fscanf(movies_txt," %d\n",new_movie->avaibility);
						  	fscanf(movies_txt," %d",new_movie->renter);

							new_movie->next=movies_from_file_ptr;
							new_movie->id=new_movie->next->id+1;
							movies_from_file_ptr=new_movie;
  							}
		  else
			  	printf("Malloc error\n");
				return new_movie;

		}
      fclose(movies_txt);

	}

}

void rent_a_movie(struct movies_pointers movie){
  int c, m;
  puts("type ID of client and movie: ");
  scanf("%d",&c);
  scanf("%d",&m);
  while(movie.head){
      if(movie.head->avaibility==0){
    if(movie.head->id==m){
      movie.head->avaibility=1;
      movie.head->renter=c;

    }
    else{


  movie.head=movie.head->next;
  }

  }

}
}


void search(struct movies_pointers movie){
  char tag[N];
  puts("SEARCHING BY TITLE - 1 \nSEARCHING BY PRODUCER - 2 \nSEARCHING BY TYPE - 3");
  int x;
  scanf("%d",&x);

    if(x==1){
  puts("Type name of movie you looking for.");
  scanf(" %[^\n]s",tag);
  while(movie.head){
      if(!strcmp(movie.head->title,tag)){
printf("%d \t %s \t\t %s \t\t\t %s \t\t %s \t\t %d \t\t %d\n",movie.head->id, movie.head->title, movie.head->producer, movie.head->year, movie.head->type, movie.head->avaibility, movie.head->renter);
    movie.head=movie.head->next;

      }
    else {puts("no results");
    return -1;

    }


  }
    }

    else if(x==2){

       puts("Type name of producer you looking for.");
  scanf(" %[^\n]s",tag);
  while(movie.head){
      if(!strcmp(movie.head->producer,tag)){
printf("%d \t %s \t\t %s \t\t\t %s \t\t %s \t\t %d \t\t %d\n",movie.head->id, movie.head->title, movie.head->producer, movie.head->year, movie.head->type, movie.head->avaibility, movie.head->renter);
    movie.head=movie.head->next;

      }
      else {puts("no results");
  return -1;}


  }

  }

    else if(x==3){
  puts("Type name of movie you looking for.");
  scanf(" %[^\n]s",tag);
  while(movie.head){
      if(!strcmp(movie.head->type,tag)){
printf("%d \t %s \t\t %s \t\t\t %s \t\t %s \t\t %d \t\t %d\n",movie.head->id, movie.head->title, movie.head->producer, movie.head->year, movie.head->type, movie.head->avaibility, movie.head->renter);
    movie.head=movie.head->next;

      }
    else {puts("no results");
    return -1;
    }
    }
    }
  else {puts("wrong code, try again");
    search(movie);}


}


struct clients {
  int id;
  char name[N];
  char surname[N];
  char phone[N];

  struct clients *next;
};

struct clients_pointers
{
  struct clients *head , * tail;
}client;

void load_client(struct clients *client){
  // puts("Id: ");
  // scanf("%d",client->id);
  puts("Name: ");
  scanf(" %[^\n]s",client->name);
  puts("Surname: ");
  scanf(" %[^\n]s",client->surname);
  puts("Phone number: ");
  scanf(" %[^\n]s",client->phone);

  client->next=NULL;
}

struct clients* add_client(struct clients_pointers *clients_ptr)
{
	if(!clients_ptr) return NULL;
		struct clients *new_client = (struct clients*) malloc(sizeof(struct clients));
		if(new_client){

					  	load_client(new_client);

						new_client->next=clients_ptr->head;
						clients_ptr->head=new_client;
            if(!clients_ptr->tail) clients_ptr->tail =new_client;
            new_client->id =new_client->next ? new_client->next->id + 1 : 0;
     			  	return new_client;
					  }

					  	printf("Malloc error!\n");
						return new_client;

}
void print_clients(struct clients_pointers client){

  puts("ID\t NAME \t\t SURNAME \t\t PHONE");
  while(client.head){
     printf("%d \t %s \t\t %s \t\t %s\n",client.head->id, client.head->name, client.head->surname, client.head->phone);
    client.head=client.head->next;
  }
  puts(" ");
  }


void save_clients(struct clients_pointers *save_clients_ptr)
{
  struct clients *tmp = save_clients_ptr->head;
  if(save_clients_ptr)
  {
  FILE *clients_txt = NULL;
  clients_txt = fopen("clients.txt","a+");
  while(tmp!=NULL)
  {
    fprintf(clients_txt, "%s\n", tmp->name);
    fprintf(clients_txt, "%s\n", tmp->surname);
    fprintf(clients_txt, "%s\n", tmp->phone);
    tmp = tmp->next;

  }
   fclose(clients_txt);
  }
  else
  {
    printf("Error");
  }

}


struct clients *clients_from_file(struct clients *pointer){
	 if(pointer){
		FILE * clients_txt = fopen("clients.txt","r");
		while(!feof(clients_txt))
		{
 			 struct clients* new_client = (struct clients *) malloc(sizeof(struct clients));
			if(new_client){

						  	fscanf(clients_txt,"%s",new_client->name);
						  	fscanf(clients_txt,"%s",new_client->surname);
						  	fscanf(clients_txt,"%s",new_client->phone);

							new_client->next=pointer;
							new_client->id=new_client->next->id+1;
							pointer=new_client;
  							}
		  else{
			  	printf("Malloc error\n");
				return pointer;
		  }
		}
		fclose(clients_txt);
		return pointer;
	}
	else{
		printf("Lack of list");
		return pointer;
	}
}int main()
{
  struct movies* movies_from_file_ptr=NULL;

  movies_from_file_ptr=movies_from_file(movies_from_file_ptr);

  //movies_from_file(&movie);
  int x;

  puts("0 - CLOSE \t\n1 - LIST OF MOVIES \t\n2 - LIST OF CLIENTS \t\n3 - SEARCHING \t\n4 - ADD MOVIE \t\n5 - ADD CLIENT \t\n6 - RENT A MOVIE ");
  scanf("%d",&x);

  while(x!=0){

  switch(x)
{
case 1: print_movies(movie); break;
case 2: print_clients(client); break;
case 3: search(movie); break;
case 4: add_movie(&movie); break;
case 5: add_client(&client); break;
case 6: rent_a_movie(movie); break;
default: puts("wrong code.");
}
  save_movies(&movie);
  save_clients(&client);
  puts("0 - CLOSE \t\n1 - LIST OF MOVIES \t\n2 - LIST OF CLIENTS \t\n3 - SEARCHING \t\n4 - ADD MOVIE \t\n5 - ADD CLIENT \t\n6 - RENT A MOVIE ");
  scanf("%d",&x);
  }  return 0;
}


 

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 15 czerwca 2018 przez j23 Mędrzec (194,920 p.)
 • Linie 151, 156 i 157: powinno być &new_movie->id, &new_movie->avaibility i &new_movie->renter
 • Linia 165: co ten return tam robi?

 

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 521 wizyt
pytanie zadane 7 grudnia 2018 w C i C++ przez matiibal Użytkownik (620 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 277 wizyt
pytanie zadane 3 listopada 2018 w C i C++ przez gorgonkowa Obywatel (1,810 p.)
0 głosów
2 odpowiedzi 1,347 wizyt
pytanie zadane 1 stycznia 2019 w C i C++ przez nooblike Nowicjusz (120 p.)

92,679 zapytań

141,583 odpowiedzi

320,068 komentarzy

62,041 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...