• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Drzewo binarne, suma kluczy

Object Storage Arubacloud
0 głosów
567 wizyt
pytanie zadane 7 czerwca 2017 w C i C++ przez teusiek Początkujący (280 p.)

Witam! Nie najlepiej radzę sobie z programowaniem więc proszę o cierpliwość wink

Mam za zadanie napisać funkcję, która znajdzie w drzewie ścieżkę o maksymalnej sumie kluczy i zwróci tę wartość jako wynik. Zostawiam moje nieudolne próby poniżej. Z góry dzięki!

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>
#include <time.h>

typedef int ElType;

typedef struct Tree {
  ElType key;
  struct Tree *left;
  struct Tree *right;
} Tree;


Tree* InsertBST(Tree* t,int k)
{
  if (t == NULL) {
    Tree* w = (Tree*) malloc(sizeof(Tree));
    w->key = k;
    w->left = NULL;
    w->right = NULL;
    return w;
  }

  if (k <= t->key)
    t->left = InsertBST(t->left, k);
  else
    t->right = InsertBST(t->right, k);

  return t;
}

int NumberOfLeaves(Tree* t)
{
  if (t == NULL)
    return 0;

  if (t->left == NULL && t->right == NULL)
    return 1;

  return NumberOfLeaves(t->left) + NumberOfLeaves(t->right);
}


#define SCREEN_HEIGHT 100
#define SCREEN_WIDTH  80

typedef struct {
  int numberOfLines;
  char screen[SCREEN_HEIGHT][SCREEN_WIDTH+2]; // 100 linii, ka¿da linia ma 80 znaków plus \n i \0
} TreeDisplay;

/*
#define DOWN          179
#define RIGHT_DOWN       191
#define DOWN_LEFT_AND_RIGHT   193
#define LEFT_DOWN        218
#define DASH          196
*/

#define DOWN          '|'
#define RIGHT_DOWN       '.'
#define DOWN_LEFT_AND_RIGHT   '^'
#define LEFT_DOWN        '.'
#define DASH          '-'

  /* To find code for special characters:
  for (i = 0; i < 256; i++) {
    printf("%d:%c,\t", i, i);
    if (i % 5 == 0 && i > 0)
      printf("\n");
  }
  */

void WriteSymbolToTreeDisplay(TreeDisplay* td, char c, int row, int col)
{
  td->screen[row][col] = c;

  if (row+1 > td->numberOfLines)
    td->numberOfLines = row+1;
}

void WriteKeyToTreeDisplay(TreeDisplay* td, int key, int row, int col)
{
  if (key >= 1000)
    td->screen[row][col-1] = td->screen[row][col] = td->screen[row][col+1] = '.'; // za duza wartosc
  else if (key >= 100) {
    td->screen[row][col-1] = (key / 100) + '0';
    td->screen[row][col] = ((key / 10) % 10) + '0';
    td->screen[row][col+1] = (key % 10) + '0';
  }
  else if (key >= 10) {
    td->screen[row][col] = (key / 10) + '0';
    td->screen[row][col+1] = (key % 10) + '0';
  }
  else if (key >= 0)
    td->screen[row][col] = key + '0';
  else {
    td->screen[row][col] = '-';
    td->screen[row][col+1] = 'X';
  }

  if (row+1 > td->numberOfLines)
    td->numberOfLines = row+1;
}

int UpdateTreeDisplay(TreeDisplay* td, Tree* t, int depth, int left, int right)
// wypisz drzewo t do ekranu td w obszarze: pionowo od depth do SCREEN_HEIGHT, a poziomowo od left do right;
// funkcja zwraca pozimowa pozycje korzenia drzewa
{
  if (t == NULL)
    return -1;

  int left_width = NumberOfLeaves(t->left);
  int right_width = NumberOfLeaves(t->right);

  if (left_width + right_width == 0) {
    int middle = (left+right)/2;
    WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);
    return middle;
  }

  if (left_width == 0) {
    int middle = UpdateTreeDisplay(td, t->right, depth+2, left, right);
    WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);
    WriteSymbolToTreeDisplay(td, DOWN, depth+1, middle);
    return middle;
  }

  if (right_width == 0) {
    int middle = UpdateTreeDisplay(td, t->left, depth+2, left, right);
    WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);
    WriteSymbolToTreeDisplay(td, DOWN, depth+1, middle);
    return middle;
  }

  int k = (right - left - 2) / (left_width + right_width);
  int l = UpdateTreeDisplay(td, t->left, depth+2, left, left + left_width*k - 1);
  int r = UpdateTreeDisplay(td, t->right, depth+2, left + left_width*k + 1, right-1);

  int middle = (l+r)/2;
  WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);

  WriteSymbolToTreeDisplay(td, DOWN_LEFT_AND_RIGHT, depth+1, middle);
  WriteSymbolToTreeDisplay(td, LEFT_DOWN, depth+1, l);
  WriteSymbolToTreeDisplay(td, RIGHT_DOWN, depth+1, r);

  int i;
  for (i = l+1; i < middle; i++)
    WriteSymbolToTreeDisplay(td, DASH, depth+1, i);
  for (i = middle+1; i < r; i++)
    WriteSymbolToTreeDisplay(td, DASH, depth+1, i);

  return middle;
}

void DisplayTree(Tree* t)
{
  TreeDisplay TD;
  TD.numberOfLines = 0;
  int i, j;
  for (i = 0; i < SCREEN_HEIGHT; i++) {
    for (j = 0; j < SCREEN_WIDTH; j++)
      TD.screen[i][j] = ' '; // spacja
    TD.screen[i][SCREEN_WIDTH] = '\n';
    TD.screen[i][SCREEN_WIDTH+1] = '\0';
  }

  UpdateTreeDisplay(&TD, t, 0, 1, SCREEN_WIDTH - 1);

  for (i = 0; i < TD.numberOfLines; i++)
    printf("%s", TD.screen[i]);
  printf("\n");
}

int DisplayTrack(Tree* t, int k) /*Ta funkcja ma wyświetlać klucze na ścieżce od wierzchołka o danym kluczu do korzenia*/
{
  if (t == NULL) return NULL;
  if (t->left == NULL && t->right==NULL);
  printf("%d, ", t->key);
  if (k < t->key)
  {
    t->left = DisplayTrack(t->left, k);
    return t;
  }
  else if (k > t->key)
  {
    t->right = DisplayTrack(t->right, k);
    return t;
  }
  else if (t->left == NULL) {
    Tree* w = t->right;
    free(t);
    return w;
  }
}

int Sciezka(Tree* t) /*Ta funkcja ma znajdować ścieżkę o maksymalnej sumie kluczy i zwracać te sumę*/
{
  int k;
  if(t == NULL)
  return 0;
  if(t->left == NULL && t->right == NULL)
  return t->key;
  if (k < t->key)
  {
    t->left = Sciezka(t->left);
    return t->key;
  }
  else if (k > t->key)
  {
    t->right = Sciezka(t->right);
    return t->key;
  }
}

int main()
{
  printf("____________________________________________________________________________\n");

  int i;
  srand (time(NULL));

  Tree* t = NULL;
  for (i = 0; i < 20; i++)
    t = InsertBST(t, rand() % 1000);

  DisplayTree(t);

  int x;
 do{
  printf("\n____________________________________________________________________________\n");
  printf("(1) Najwieksza suma kluczy\n");
  printf("(2) Wyswietl klucze na sciezce od wierzcholka o danym kluczu do korzenia\n");
  printf("(3) Konczy program\n");
  printf("Wybierz numer operacji ktora chcesz wykonac: ");

  scanf("%d", &x);


    if(x==1)
    {
      
    };
    if(x==2)
    {
      ElType b;
      printf("Podaj klucz elementu: ");
      scanf("%d", &b);

      printf("Sciezka: ");
      t = DisplayTrack(t, b);
    }
    if(x==3)
    {
      printf("Zakonczono dzialanie programu\n");
      return ;
    }
  }while(x<4);
  return 0;
}

 

2 odpowiedzi

+1 głos
odpowiedź 7 czerwca 2017 przez Żyrosławw Bywalec (2,300 p.)
wybrane 10 czerwca 2017 przez teusiek
 
Najlepsza

Nie chce mi się zagłębiać w ten twój kod, ale taka funkcja wygląda mniej więcej tak:

 

void maxPath(tree *root, int current_sum, int *max_sum)
{
  if(root)
  {
    current_sum += tree->key;
    if(max_sum < current_sum) *max_sum = current_sum;
    
    maxPath(root->left, current_sum, max_sum);
    maxPath(root->right, current_sum, max_sum);
  }
}

 

komentarz 8 czerwca 2017 przez teusiek Początkujący (280 p.)

Chyba nadal coś źle robię :/ Poza tym mam problem później dostać się do tej funkcji z programu głównego, bo tam zmienne sumy obecnej i maksymalnej nie są zadeklarowane. Tak teraz wygląda ta funkcja,

int maxPath(Tree* t, int current_sum, int *max_sum)
{
  if(t == NULL)
  return 0;
  if(t->left == NULL && t->right == NULL)
  {
    current_sum = current_sum + t->key;
    max_sum = current_sum;
    return max_sum;
  }
  if(t->left != NULL || t->right != NULL)
  {
    current_sum = current_sum + t->key;
    if(max_sum < current_sum)
    max_sum = current_sum;
    maxPath(t->left, current_sum, max_sum);
    maxPath(t->right, current_sum, max_sum);

  }
}

 

komentarz 8 czerwca 2017 przez Żyrosławw Bywalec (2,300 p.)

ok, a po co to:

  if(t->left != NULL || t->right != NULL)
  {

przecież czy drzewo istnieje sprawdzamy już tutaj:

if(t == NULL)

    return 0;

 

max_path to wskaźnik. Zanim coś do niego przypiszesz trzeba go wyłuskać.

Zmienną max_path sb robisz na przykład w mainie, a do funkcji podajesz jej adres

komentarz 8 czerwca 2017 przez Żyrosławw Bywalec (2,300 p.)

Masz tutaj "podręcznikowy" przykład:

#include <iostream>

using namespace std;

struct tree
{
  int key;
  tree *left;
  tree *right;
};

tree *insert(tree *root, int key)
{
  if(root)
  {
    if(root->key > key) root->right = insert(root->right, key);
    else root->left = insert(root->left, key);
  }
  else
  {
    root = new tree;
    root->key = key;

    root->left = NULL;
    root->right = NULL;
  }
  return root;
}

void maxPath(tree *root, int current_sum, int *max_sum)
{
  if(root)
  {
    current_sum += root->key;

    if(*max_sum < current_sum) *max_sum = current_sum;

    maxPath(root->left, current_sum, max_sum);
    maxPath(root->right, current_sum, max_sum);
  }
}

void deleteTree(tree *root)
{
  if(root)
  {
    deleteTree(root->left);
    deleteTree(root->right);

    delete root;
  }
}

int main()
{
  int tab[5] = {5,6,4,3,2};
  tree *root = NULL;

  for(int i = 0; i < 5; i++) root = insert(root, tab[i]);

  int max_path = 0;
  maxPath(root, 0, &max_path);

  cout<<max_path<<endl;

  deleteTree(root);

  return 0;
}

Przeanalizuj go, pomyśl jak działa rekurencja i napisz sobie funkcje jeszcze raz. Jakby co to pytaj

komentarz 8 czerwca 2017 przez teusiek Początkujący (280 p.)

Przykład jest świetny ale jest w C++ i trochę się różni w kilku miejscach od C (np alokacja pamięci) więc przepisałem go na C. Odziwo zwracany wynik nie jest poprawny a co gorsza jest dokładnie taki sam jak ten, który otrzymywałem z kodem dwa komentarze wcześniej. Mianowicie zwraca mi: 6356704 Nie mam pojęcia dlaczego :(

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <malloc.h>

typedef int ElType;

typedef struct tree{
  ElType key;
  struct tree *left;
  struct tree *right;
} tree;

tree *insert(tree *root, int key)
{
  if(root != NULL)
  {
    if(root->key > key) root->right = insert(root->right, key);
    else root->left = insert(root->left, key);
  }
  else
  {
    tree *root = (tree*) malloc(sizeof(tree));
    root->key = key;

    root->left = NULL;
    root->right = NULL;
  }
  return root;
}

void maxPath(tree *root, int current_sum, int *max_sum)
{
  if(root != NULL)
  {
    current_sum += root->key;

    if(*max_sum < current_sum) *max_sum = current_sum;

    maxPath(root->left, current_sum, max_sum);
    maxPath(root->right, current_sum, max_sum);
  }
}

void deleteTree(tree *root)
{
  if(root)
  {
    deleteTree(root->left);
    deleteTree(root->right);

    free(root);
  }
}

int main()
{
  int tab[5] = {10,6,4,3,2};
  tree *root = NULL;
  int i;

  for( i = 0; i < 5; i++)
  root = insert(root, tab[i]);

  int max_path = 0;
  maxPath(root, 0, &max_path);
  printf("%d",&max_path);


  deleteTree(root);

  return 0;
}

 

komentarz 8 czerwca 2017 przez Żyrosławw Bywalec (2,300 p.)
printf("%d",&max_path);

zamien na po prostu max_path. Ten operator - & sprawia że podajesz nie wartość zmiennej a jej adres. Poza tym wszystko jest chyba ok

komentarz 9 czerwca 2017 przez teusiek Początkujący (280 p.)
edycja 10 czerwca 2017 przez teusiek
Niestety chyba nie jest ok :/ Bo zwraca mi za każdym razem wynik 0

 

EDIT

Już znalazłem błąd. Przy alokacji pamięci nie zwróciłem wskażnika w odpowiednim miejscu. Chyba wszystko działa. Dzięki!
0 głosów
odpowiedź 7 czerwca 2017 przez criss Mędrzec (172,590 p.)
Zdaje że w drzewie binarnym każdy węzeł ma po swojej prawej stronie  (w sensie piętro niżej idąc w prawo) większy element, a po lewej mniejszy. Więc wystarczy ze od korzenia będziesz się poruszał cały czas w prawo. Chyba ze nie ma węzła po prawej stronie - wtedy w lewo. Az do momentu gdy trafisz na tzw. liść  (węzeł na ostatniej warstwie).
komentarz 7 czerwca 2017 przez Żyrosławw Bywalec (2,300 p.)
a co z taką sytuacją?

      5
    4   6
  3
2

Trzeba sprawdzać lewy i prawy węzeł
komentarz 7 czerwca 2017 przez criss Mędrzec (172,590 p.)
Hm, faktycznie, nie pomyślałem i tym.

Podobne pytania

0 głosów
3 odpowiedzi 271 wizyt
pytanie zadane 22 kwietnia 2017 w C i C++ przez teusiek Początkujący (280 p.)
0 głosów
0 odpowiedzi 112 wizyt
pytanie zadane 1 lutego 2019 w C i C++ przez gorgonkowa Obywatel (1,810 p.)
+1 głos
3 odpowiedzi 787 wizyt
pytanie zadane 26 lutego 2018 w C i C++ przez Kurczak Użytkownik (940 p.)

92,698 zapytań

141,611 odpowiedzi

320,122 komentarzy

62,057 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...