• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

VB.NET Dodawanie textboxow po nacisnięciu button

Fiszki IT
Fiszki IT
0 głosów
282 wizyt
pytanie zadane 30 maja 2017 w Visual Basic przez niezalogowany

Witam mam mały problem a mianowicie chodzi o to żeby dać użytkownikowi możliwość kliknięcia button  i po czym zostanie utworzona odpowiednia ilość TextBox'ów w odniesieniu do kliknięcia buttona...

Mam taki kod ale program mi się wywala gdzieś błąd w zmiennych, domyślam się ze jest źle bo nie ma nigdzie ich zdefiniowanych i pewnie potrzebna jest jakaś pętla lecz niestety nie wiem jak to zrobić, jestem w tym zielony a jakoś nie udało mi się nigdzie znaleźć informacji. Jeszcze dodam że potrzebuje potem sczytywania danych z tych textboxów. Tutaj fragment kodu (nacisniecie buttona)

 Private Sub Dodajp_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Dodajp.Click
        Dim txt As New TextBox
        Dim txt2 As New TextBox
        Dim txt3 As New TextBox
        txt.Name = "textbox1add"
        txt2.Name = "txt7moc"
        txt3.Name = "txt7czas"
        txt.Text = "Laptop3"
        txt2.Text = ""
        txt3.Text = ""
        txt.Location = New Point(12, 193)
        txt2.Location = New Point(140, 193)
        txt3.Location = New Point(269, 193)
        Controls.Add(txt)
        Controls.Add(txt2)
        Controls.Add(txt3)
    End Sub 

 

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź 31 maja 2017 przez CjanciK Bywalec (2,970 p.)
Cześć,

U mnie ten kod działa. Jaki błąd Ci się wyświetla ?
komentarz 31 maja 2017 przez niezalogowany

Faktycznie wrzuciłem za mało kodu otóż, z tych powstałych textboxów chciałbym pobierać dane do obliczeń, czyli uzupelniam je o jakies dane które potem moge wykorzystać w kalkulatorze

 

  Private Sub Oblicz_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Oblicz.Click
....
    Dim intNum13 As String
    Dim intNum14 As String
...
    Dim Dzialanie7 As Double
    Dim DzialaniaAll As Double
    Dim DzialaniaMiesiac As String

...
...
    intNum11 = Val(txt6moc.Text)
    intNum12 = Val(txt6czas.Text)

    intNum13 = Val(tx7moc.Text)
    intNum14 = Val(txt7czas.Text)


...
    Dzialanie7 = intNum13 * intNum14 * prad_hajs
    DzialaniaAll = Dzialanie1 + Dzialanie2 + Dzialanie3 + Dzialanie4 + Dzialanie5 + Dzialanie6 + Dzialanie7
    DzialaniaMiesiac = (DzialaniaAll * miesiac) / 1000
    Wynik.Text = DzialaniaMiesiac

  End Sub

 

Błąd po dodaniu ko mórki i kliknieciu oblicz
Wystąpił wyjątek System.NullReferenceException
  HResult=0x80004003
  Message=Zmienna obiektu lub zmienna bloku With nie jest ustawiona.
  Source=Microsoft.VisualBasic
  Ślad stosu:
   w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Symbols.Container..ctor(Object Instance)
   w Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack)
   w WindowsApp1.Form1.Oblicz_Click(Object sender, EventArgs e) w C:\Users\Szymon\Documents\Visual Studio 2017\Projects\WindowsApp1\WindowsApp1\Form1.vb:wiersz 45
   w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
   w System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
   w System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
   w System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
   w System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
   w Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
   w Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
   w Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
   w WindowsApp1.My.MyApplication.Main(String[] Args) w :wiersz 81
 

komentarz 1 czerwca 2017 przez CjanciK Bywalec (2,970 p.)
Zmienne intNum11,12 oraz działanie1, 2 3,4, 5,6 sa zadeklarowane ?

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 147 wizyt
pytanie zadane 26 października 2016 w Visual Basic przez xyuru Obywatel (1,000 p.)
0 głosów
2 odpowiedzi 63 wizyt
Porady nie od parady
Zadając pytanie postaraj się o odpowiedni tytuł, kategorię oraz tagi.Tagi

84,758 zapytań

133,559 odpowiedzi

295,986 komentarzy

56,012 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...