• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

Drzewo binarne

VPS Starter Arubacloud
0 głosów
273 wizyt
pytanie zadane 22 kwietnia 2017 w C i C++ przez teusiek Początkujący (280 p.)
edycja 23 kwietnia 2017 przez teusiek

Witam, mam problem ze stworzeniem funkcji która będzie wyświetlać klucze na ścieżce od wierzchołka o danym kluczu (który będę wprowadzać z klawiatury) aż do korzenia. Poniżej załączam kod. Z góry dziękuje za pomoc!

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

typedef int ElType;

typedef struct Tree {
  ElType key;
  struct Tree *left;
  struct Tree *right;
} Tree;

Tree* InsertBST(Tree* t, int k)
{
  if (t == NULL) {
    Tree* w = (Tree*) malloc(sizeof(Tree));
    w->key = k;
    w->left = NULL;
    w->right = NULL;
    return w;
  }

  if (k <= t->key)
    t->left = InsertBST(t->left, k);
  else
    t->right = InsertBST(t->right, k);

  return t;
}

int NumberOfLeaves(Tree* t)
{
  if (t == NULL)
    return 0;

  if (t->left == NULL && t->right == NULL)
    return 1;

  return NumberOfLeaves(t->left) + NumberOfLeaves(t->right);
}

Tree* DeleteMaxOfBST(Tree* t, ElType *deleted_value)
{
  // zakladam, ze drzewo t jest nie puste,
  // ale na wszelki przypadek ...
  if (t == NULL) {
    *deleted_value = -1;
    return NULL;
  }

  if (t->right == NULL) {
    *deleted_value = t->key;
    Tree* w = t->left;
    free(t);
    return w;
  }

  t->right = DeleteMaxOfBST(t->right, deleted_value);
  return t;
}

Tree* DeleteNodeOfBST(Tree* t, int k)
{
  if (t == NULL) return NULL;

  if (k < t->key) {
    t->left = DeleteNodeOfBST(t->left, k);
    return t;
  }
  else if (k > t->key) {
    t->right = DeleteNodeOfBST(t->right, k);
    return t;
  }
  else if (t->left == NULL) {
    Tree* w = t->right;
    free(t);
    return w;
  }
  else {
    ElType max_left;
    t->left = DeleteMaxOfBST(t->left, &max_left);
    t->key = max_left;
    return t;
  }
}

#define SCREEN_HEIGHT 100
#define SCREEN_WIDTH  80

typedef struct {
  int numberOfLines;
  char screen[SCREEN_HEIGHT][SCREEN_WIDTH+2]; // 100 linii, ka¿da linia ma 80 znaków plus \n i \0
} TreeDisplay;

/*
#define DOWN          179
#define RIGHT_DOWN       191
#define DOWN_LEFT_AND_RIGHT   193
#define LEFT_DOWN        218
#define DASH          196
*/

#define DOWN          '|'
#define RIGHT_DOWN       '.'
#define DOWN_LEFT_AND_RIGHT   '^'
#define LEFT_DOWN        '.'
#define DASH          '-'

  /* To find code for special characters:
  for (i = 0; i < 256; i++) {
    printf("%d:%c,\t", i, i);
    if (i % 5 == 0 && i > 0)
      printf("\n");
  }
  */

void WriteSymbolToTreeDisplay(TreeDisplay* td, char c, int row, int col)
{
  td->screen[row][col] = c;

  if (row+1 > td->numberOfLines)
    td->numberOfLines = row+1;
}

void WriteKeyToTreeDisplay(TreeDisplay* td, int key, int row, int col)
{
  if (key >= 1000)
    td->screen[row][col-1] = td->screen[row][col] = td->screen[row][col+1] = '.'; // za duza wartosc
  else if (key >= 100) {
    td->screen[row][col-1] = (key / 100) + '0';
    td->screen[row][col] = ((key / 10) % 10) + '0';
    td->screen[row][col+1] = (key % 10) + '0';
  }
  else if (key >= 10) {
    td->screen[row][col] = (key / 10) + '0';
    td->screen[row][col+1] = (key % 10) + '0';
  }
  else if (key >= 0)
    td->screen[row][col] = key + '0';
  else {
    td->screen[row][col] = '-';
    td->screen[row][col+1] = 'X';
  }

  if (row+1 > td->numberOfLines)
    td->numberOfLines = row+1;
}

int UpdateTreeDisplay(TreeDisplay* td, Tree* t, int depth, int left, int right)
// wypisz drzewo t do ekranu td w obszarze: pionowo od depth do SCREEN_HEIGHT, a poziomowo od left do right;
// funkcja zwraca pozimowa pozycje korzenia drzewa
{
  if (t == NULL)
    return -1;

  int left_width = NumberOfLeaves(t->left);
  int right_width = NumberOfLeaves(t->right);

  if (left_width + right_width == 0) {
    int middle = (left+right)/2;
    WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);
    return middle;
  }

  if (left_width == 0) {
    int middle = UpdateTreeDisplay(td, t->right, depth+2, left, right);
    WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);
    WriteSymbolToTreeDisplay(td, DOWN, depth+1, middle);
    return middle;
  }

  if (right_width == 0) {
    int middle = UpdateTreeDisplay(td, t->left, depth+2, left, right);
    WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);
    WriteSymbolToTreeDisplay(td, DOWN, depth+1, middle);
    return middle;
  }

  int k = (right - left - 2) / (left_width + right_width);
  int l = UpdateTreeDisplay(td, t->left, depth+2, left, left + left_width*k - 1);
  int r = UpdateTreeDisplay(td, t->right, depth+2, left + left_width*k + 1, right-1);

  int middle = (l+r)/2;
  WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);

  WriteSymbolToTreeDisplay(td, DOWN_LEFT_AND_RIGHT, depth+1, middle);
  WriteSymbolToTreeDisplay(td, LEFT_DOWN, depth+1, l);
  WriteSymbolToTreeDisplay(td, RIGHT_DOWN, depth+1, r);

  int i;
  for (i = l+1; i < middle; i++)
    WriteSymbolToTreeDisplay(td, DASH, depth+1, i);
  for (i = middle+1; i < r; i++)
    WriteSymbolToTreeDisplay(td, DASH, depth+1, i);

  return middle;
}

void DisplayTree(Tree* t)
{
  TreeDisplay TD;
  TD.numberOfLines = 0;
  int i, j;
  for (i = 0; i < SCREEN_HEIGHT; i++) {
    for (j = 0; j < SCREEN_WIDTH; j++)
      TD.screen[i][j] = ' '; // spacja
    TD.screen[i][SCREEN_WIDTH] = '\n';
    TD.screen[i][SCREEN_WIDTH+1] = '\0';
  }

  UpdateTreeDisplay(&TD, t, 0, 1, SCREEN_WIDTH - 1);

  for (i = 0; i < TD.numberOfLines; i++)
    printf("%s", TD.screen[i]);
  printf("\n");
}

void DisplayTrack(Tree* t, int k) /*Ta funkcja ma wyświetlać klucze na ścieżce od wierzchołka o danym kluczu do korzenia*/
{
  if (t == NULL) return NULL;
  if (t->left==NULL && t->right==NULL)
  printf("%d", t->key)

}


int main()
{

  int i;
  srand (time(NULL));

  Tree* t = NULL;
  for (i = 0; i < 20; i++)
    t = InsertBST(t, rand() % 1000);

  DisplayTree(t);

  int x;
  printf("(1) Usun dany klucz\n");
  printf("(2) Wyświetl klucze na ścieżce od wierzchołka o danym kluczu do korzenia\n");
  printf("(3) Konczy program")
  printf("Wybierz numer operacji ktora chcesz wykonac: \n");

  scanf("%d", &x);

  if(x==1)
  {
    ElType a;
    printf("Podaj klucz elementu do usuniecia: ");
    scanf("%d", &a);

    if (a == -1)
      return;

    t = DeleteNodeOfBST(t, a);

    printf("Po usunieciu %d:\n", a);
    DisplayTree(t);
  };
  if(x==2)
  {
    
  }

  return 0;
}

 

komentarz 23 kwietnia 2017 przez niezalogowany
A na czym polega ten problem?
komentarz 23 kwietnia 2017 przez teusiek Początkujący (280 p.)

Chyba nie wszystko działa poprawnie bo zdarza się ze czasami wyświetla się o jeden element za dużo. Do tego nie wiem jak odwrócić te elementy żeby wyświetlały sie w odwrotnej kolejności. To jest ta funkcja:

int DisplayTrack(Tree* t, int k) /*Ta funkcja ma wyświetlać klucze na ścieżce od wierzchołka o danym kluczu do korzenia*/
{
  if (t == NULL) return NULL;
  if (t->left == NULL && t->right==NULL);
  printf("%d, ", t->key);
  if (k < t->key)
  {
    t->left = DisplayTrack(t->left, k);
    return t;
  }
  else if (k > t->key)
  {
    t->right = DisplayTrack(t->right, k);
    return t;
  }
  else if (t->left == NULL) {
    Tree* w = t->right;
    free(t);
    return w;
  }
}

 

3 odpowiedzi

0 głosów
odpowiedź 25 kwietnia 2017 przez mokrowski Mędrzec (156,220 p.)
wybrane 3 czerwca 2017 przez teusiek
 
Najlepsza
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

typedef int ElType;

typedef struct Tree {
  ElType key;
  struct Tree* left;
  struct Tree* right;
} Tree;

Tree* InsertBST(Tree* t, int k) {
  if(t == NULL) {
    Tree* w = (Tree*) malloc(sizeof(Tree));
    w->key = k;
    w->left = NULL;
    w->right = NULL;
    return w;
  }

  if(k <= t->key)
  { t->left = InsertBST(t->left, k); }
  else
  { t->right = InsertBST(t->right, k); }

  return t;
}

int NumberOfLeaves(Tree* t) {
  if(t == NULL)
  { return 0; }

  if(t->left == NULL && t->right == NULL)
  { return 1; }

  return NumberOfLeaves(t->left) + NumberOfLeaves(t->right);
}

Tree* DeleteMaxOfBST(Tree* t, ElType* deleted_value) {
  // zakladam, ze drzewo t jest nie puste,
  // ale na wszelki przypadek ...
  if(t == NULL) {
    *deleted_value = -1;
    return NULL;
  }

  if(t->right == NULL) {
    *deleted_value = t->key;
    Tree* w = t->left;
    free(t);
    return w;
  }

  t->right = DeleteMaxOfBST(t->right, deleted_value);
  return t;
}

Tree* DeleteNodeOfBST(Tree* t, int k) {
  if(t == NULL) { return NULL; }

  if(k < t->key) {
    t->left = DeleteNodeOfBST(t->left, k);
    return t;
  } else if(k > t->key) {
    t->right = DeleteNodeOfBST(t->right, k);
    return t;
  } else if(t->left == NULL) {
    Tree* w = t->right;
    free(t);
    return w;
  } else {
    ElType max_left;
    t->left = DeleteMaxOfBST(t->left, &max_left);
    t->key = max_left;
    return t;
  }
}

#define SCREEN_HEIGHT 100
#define SCREEN_WIDTH  80

typedef struct {
  int numberOfLines;
  char screen[SCREEN_HEIGHT][SCREEN_WIDTH +
                2]; // 100 linii, ka¿da linia ma 80 znaków plus \n i \0
} TreeDisplay;

/*
#define DOWN          179
#define RIGHT_DOWN       191
#define DOWN_LEFT_AND_RIGHT   193
#define LEFT_DOWN        218
#define DASH          196
*/

#define DOWN          '|'
#define RIGHT_DOWN       '.'
#define DOWN_LEFT_AND_RIGHT   '^'
#define LEFT_DOWN        '.'
#define DASH          '-'

/* To find code for special characters:
for (i = 0; i < 256; i++) {
  printf("%d:%c,\t", i, i);
  if (i % 5 == 0 && i > 0)
    printf("\n");
}
*/

void WriteSymbolToTreeDisplay(TreeDisplay* td, char c, int row,
               int col) {
  td->screen[row][col] = c;

  if(row + 1 > td->numberOfLines)
  { td->numberOfLines = row + 1; }
}

void WriteKeyToTreeDisplay(TreeDisplay* td, int key, int row, int col) {
  if(key >= 1000)
  { td->screen[row][col - 1] = td->screen[row][col] = td->screen[row][col + 1] = '.'; } // za duza wartosc
  else if(key >= 100) {
    td->screen[row][col - 1] = (key / 100) + '0';
    td->screen[row][col] = ((key / 10) % 10) + '0';
    td->screen[row][col + 1] = (key % 10) + '0';
  } else if(key >= 10) {
    td->screen[row][col] = (key / 10) + '0';
    td->screen[row][col + 1] = (key % 10) + '0';
  } else if(key >= 0)
  { td->screen[row][col] = key + '0'; }
  else {
    td->screen[row][col] = '-';
    td->screen[row][col + 1] = 'X';
  }

  if(row + 1 > td->numberOfLines)
  { td->numberOfLines = row + 1; }
}

int UpdateTreeDisplay(TreeDisplay* td, Tree* t, int depth, int left,
           int right)
// wypisz drzewo t do ekranu td w obszarze: pionowo od depth do SCREEN_HEIGHT, a poziomowo od left do right;
// funkcja zwraca pozimowa pozycje korzenia drzewa
{
  if(t == NULL)
  { return -1; }

  int left_width = NumberOfLeaves(t->left);
  int right_width = NumberOfLeaves(t->right);

  if(left_width + right_width == 0) {
    int middle = (left + right) / 2;
    WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);
    return middle;
  }

  if(left_width == 0) {
    int middle = UpdateTreeDisplay(td, t->right, depth + 2, left, right);
    WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);
    WriteSymbolToTreeDisplay(td, DOWN, depth + 1, middle);
    return middle;
  }

  if(right_width == 0) {
    int middle = UpdateTreeDisplay(td, t->left, depth + 2, left, right);
    WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);
    WriteSymbolToTreeDisplay(td, DOWN, depth + 1, middle);
    return middle;
  }

  int k = (right - left - 2) / (left_width + right_width);
  int l = UpdateTreeDisplay(td, t->left, depth + 2, left,
               left + left_width * k - 1);
  int r = UpdateTreeDisplay(td, t->right, depth + 2,
               left + left_width * k + 1, right - 1);
  int middle = (l + r) / 2;
  WriteKeyToTreeDisplay(td, t->key, depth, middle);
  WriteSymbolToTreeDisplay(td, DOWN_LEFT_AND_RIGHT, depth + 1, middle);
  WriteSymbolToTreeDisplay(td, LEFT_DOWN, depth + 1, l);
  WriteSymbolToTreeDisplay(td, RIGHT_DOWN, depth + 1, r);
  int i;

  for(i = l + 1; i < middle; i++)
  { WriteSymbolToTreeDisplay(td, DASH, depth + 1, i); }

  for(i = middle + 1; i < r; i++)
  { WriteSymbolToTreeDisplay(td, DASH, depth + 1, i); }

  return middle;
}

void DisplayTree(Tree* t) {
  TreeDisplay TD;
  TD.numberOfLines = 0;
  int i, j;

  for(i = 0; i < SCREEN_HEIGHT; i++) {
    for(j = 0; j < SCREEN_WIDTH; j++)
    { TD.screen[i][j] = ' '; } // spacja

    TD.screen[i][SCREEN_WIDTH] = '\n';
    TD.screen[i][SCREEN_WIDTH + 1] = '\0';
  }

  UpdateTreeDisplay(&TD, t, 0, 1, SCREEN_WIDTH - 1);

  for(i = 0; i < TD.numberOfLines; i++)
  { printf("%s", TD.screen[i]); }

  printf("\n");
}

void DisplayTrack(Tree* t, int k) { 
  struct Tree *next = t;
  if(t == NULL) {
    return;
  }
  if(t->left != NULL || t->right != NULL) {
    next = t->key > k ? t->left: t->right;
    DisplayTrack(next, k);
    printf(" %d", t->key);
  } else if(t->key != k) {
    printf("W tej ścieźce poszukiwań nie znaleziono wartości: ");
    printf("%d", next->key);
  } else {
    printf("%d", k);
  }
}


int main() {
  int i;
  srand(time(NULL));
  Tree* t = NULL;

  for(i = 0; i < 20; i++)
  { t = InsertBST(t, rand() % 1000); }

  DisplayTree(t);
  int x;
  printf("(1) Usun dany klucz\n");
  printf("(2) Wyświetl klucze na ścieżce od wierzchołka o danym kluczu do korzenia\n");
  printf("(3) Konczy program");
  printf("Wybierz numer operacji ktora chcesz wykonac: \n");
  scanf("%d", &x);

  if(x == 1) {
    ElType a;
    printf("Podaj klucz elementu do usuniecia: ");
    scanf("%d", &a);

    if(a == -1)
    { return EXIT_FAILURE; }

    t = DeleteNodeOfBST(t, a);
    printf("Po usunieciu %d:\n", a);
    DisplayTree(t);
  };

  if(x == 2) {
    int key;
    printf("Podaj klucz elementu do kótórego ścieżkę chcesz uzyskać: ");
    scanf("%d", &key);
    DisplayTrack(t, key);
    putchar('\n');
  }

  return EXIT_SUCCESS;
}

 

0 głosów
odpowiedź 24 kwietnia 2017 przez Wiciorny Ekspert (274,490 p.)

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, jutro posiedze nad tym chwilę popołudniem i dam znać ;] ! laugh

0 głosów
odpowiedź 25 kwietnia 2017 przez Marcin_N_97 Stary wyjadacz (10,290 p.)
Nie przeglądałem Twojego kodu, ale z tego co widzę to mogę Ci poradzić, byś poczytał o przejściach pre-order, post-order oraz in-order. Lekko modyfikując je możesz otrzymać to co ma realizować funkcja z tym komentarzem: "/*Ta funkcja ma wyświetlać klucze na ścieżce od wierzchołka o danym kluczu do korzenia*/".

Jeżeli nadal będziesz miał z tym problem oraz @Wiciorny nie znajdzie czasu by Ci pomóc to napisz jak najdokładnie w czym leży problem, który chcesz rozwiązać, a w weekend przysiądę nad tym ;)

Podobne pytania

0 głosów
2 odpowiedzi 594 wizyt
pytanie zadane 7 czerwca 2017 w C i C++ przez teusiek Początkujący (280 p.)
0 głosów
0 odpowiedzi 114 wizyt
pytanie zadane 1 lutego 2019 w C i C++ przez gorgonkowa Obywatel (1,810 p.)
+1 głos
3 odpowiedzi 824 wizyt
pytanie zadane 26 lutego 2018 w C i C++ przez Kurczak Użytkownik (940 p.)

92,786 zapytań

141,719 odpowiedzi

320,661 komentarzy

62,115 pasjonatów

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto polecana książka warta uwagi.
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

Akademia Sekuraka

Niedawno wystartował dodruk tej świetnej, rozchwytywanej książki (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpiszcie go w koszyku), dzięki któremu otrzymujemy 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla Pasjonatów! Książka to pierwszy tom z serii o ITsec, który łagodnie wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

...