• Najnowsze pytania
 • Bez odpowiedzi
 • Zadaj pytanie
 • Kategorie
 • Tagi
 • Zdobyte punkty
 • Ekipa ninja
 • IRC
 • FAQ
 • Regulamin
 • Książki warte uwagi

question-closed [c++] dziwny błąd w programie

Ultraszybki serwer VPS NVMe BIZNES
0 głosów
56 wizyt
pytanie zadane 3 grudnia 2016 w C i C++ przez pewien_programista Użytkownik (840 p.)
zamknięte 3 grudnia 2016 przez pewien_programista

Witam!

Mam pewien problem, mianowicie tworzę prostą gierkę konsolową, w której jest proste menu. Wszystko działało dopóki nie zabrałem się za podmenu. Fragment kodu który zwraca błąd to:

#ifndef SUBMENUITEM_H
#define SUBMENUITEM_H

#include <iostream>
#include "menuitem.h"
#include "menu.h"
#include "color.h"
class Menu;

class SubmenuItem :public MenuItem, public Color
{
  Menu* menu;
public:
  SubmenuItem(Menu*, std::string="Napis", int=GRAY, int=BLACK, int=GRAY, int=BLACK);
  ~SubmenuItem();
  void menu_start();
};

#endif // SUBMENUITEM_H

a konkretnie linijka, w której jest zapis dziedziczenia. Błąd ma treść "error: expected class-name before ',' token". Pragnę tu zaznaczyć, że wszystkie nazwy klas są na 110% poprawne. Nie mam pojęcia o co chodzi. Proszę o szybką odpowiedź, z góry dziękuję.

komentarz zamknięcia: Problem został rozwiązany

1 odpowiedź

+1 głos
odpowiedź 3 grudnia 2016 przez unknown Nałogowiec (39,260 p.)
wybrane 3 grudnia 2016 przez pewien_programista
 
Najlepsza
Zrób forward declaration klas MenuItem i Color.
komentarz 3 grudnia 2016 przez pewien_programista Użytkownik (840 p.)
wtedy wyskakują 2 błędy:
error: invalid use of incomplete type 'class MenuItem'
error: forward declaration of 'class MenuItem'
1
komentarz 3 grudnia 2016 przez unknown Nałogowiec (39,260 p.)
Forward declaration odpada pokaż mi te 3 pliki nagłówkowe.
komentarz 3 grudnia 2016 przez pewien_programista Użytkownik (840 p.)

Menu.h
 

#ifndef MENU_H
#define MENU_H

#include "menuitem.h"
#include "submenuitem.h"
#include <vector>
class SubmenuItem;
class Menu
{
  bool isStarted;
  std::vector<MenuItem*> item; //lista opcji
  std::vector<int> option_table; //id opcji do wywolania
  int options_number; //ilosc opcji
  int choose; //obecnie wybrana opcja
  int options; //ilosc opcji
  int selected_color;
  int selected_background_color;
  //kolor tekstu i tla wybranej opcji
  void resetuj_kolor(MenuItem*); //resetuje kolory konsoli
  void wypisz(); //wypisywanie listy pocji
  void loop(); //petla menu
  void function_execution(int, MenuItem*); //wybieranie ktora funkcje wybrac
  bool isStatic(int); //sprawdzanie czy element mozna wybrac
  //funckje wykonywane przez function_execution
  void close_application(); //zamykanie aplikacji
  void start_game(); //rozpoczecie / restart gry
  void activate_submenu(MenuItem*); //wywolywanie submenu
  //koniec funkcji wykonywanych przez function_execution
public:
  Menu(int=0, int=Color::WHITE, int=Color::BLACK);
  ~Menu();
  //konstruktor i destruktor
  void menu_start();
  //rozpoczecie petli menu
  void addMenuItem(MenuItem*, int);
  //dodawanie opcji do menu
  void addSubmenu(SubmenuItem*, int);
  //dodawanie podmenu
  enum OPTIONS
  {
    STATIC_ELEMENT = -1,
    CLOSE_APPLICATION = 0,
    START_GAME,
    SUBMENU
  };
};

#endif // MENU_H

MenuItem.h:

#ifndef MENUITEM_H
#define MENUITEM_H

#include <iostream>
#include "color.h"
#include "submenuitem.h"

class MenuItem :public Color
{
  std::string text; //tekst opcji w menu
  int number; //numer opcji
public:
  MenuItem(std::string="Napis", int=GRAY, int=BLACK, int=GRAY, int=BLACK);
  ~MenuItem();
  //konstruktor i destruktor
  void reset_color();
  void change_color();
  //ustawianie koloru tekstu
  void setNumber(int);
  int getNumber();
  void setText(std::string);
  std::string getText();
  //gettery i settery
};

#endif // MENUITEM_H

Menu.h:

#ifndef MENU_H
#define MENU_H

#include "menuitem.h"
#include "submenuitem.h"
#include <vector>
class SubmenuItem;
class Menu
{
  bool isStarted;
  std::vector<MenuItem*> item; //lista opcji
  std::vector<int> option_table; //id opcji do wywolania
  int options_number; //ilosc opcji
  int choose; //obecnie wybrana opcja
  int options; //ilosc opcji
  int selected_color;
  int selected_background_color;
  //kolor tekstu i tla wybranej opcji
  void resetuj_kolor(MenuItem*); //resetuje kolory konsoli
  void wypisz(); //wypisywanie listy pocji
  void loop(); //petla menu
  void function_execution(int, MenuItem*); //wybieranie ktora funkcje wybrac
  bool isStatic(int); //sprawdzanie czy element mozna wybrac
  //funckje wykonywane przez function_execution
  void close_application(); //zamykanie aplikacji
  void start_game(); //rozpoczecie / restart gry
  void activate_submenu(MenuItem*); //wywolywanie submenu
  //koniec funkcji wykonywanych przez function_execution
public:
  Menu(int=0, int=Color::WHITE, int=Color::BLACK);
  ~Menu();
  //konstruktor i destruktor
  void menu_start();
  //rozpoczecie petli menu
  void addMenuItem(MenuItem*, int);
  //dodawanie opcji do menu
  void addSubmenu(SubmenuItem*, int);
  //dodawanie podmenu
  enum OPTIONS
  {
    STATIC_ELEMENT = -1,
    CLOSE_APPLICATION = 0,
    START_GAME,
    SUBMENU
  };
};

#endif // MENU_H

Color.h, tu pewnie nie tkwi problem, ale:

#ifndef COLOR_H
#define COLOR_H

class Color
{
  int default_color;
  int default_background_color;
  int draw_color;
  int draw_background_color;
  //kolory tekstu i tla
public:
  enum COLOR
  {
    BLACK = 0,
    DARKBLUE,
    DARKGREEN,
    DARKCYAN,
    DARKRED,
    DARKMAGNETA,
    DARKYELLOW,
    GRAY,
    DARKGRAY,
    BLUE,
    GREEN,
    CYAN,
    RED,
    MAGNETA,
    YELLOW,
    WHITE
  };
  //wartosci dla kolorow
  Color(int=GRAY, int=BLACK, int=GRAY, int=BLACK);
  ~Color();
  //konstruktor i destruktor
  void paint(int, int); //zmienianie koloru tekstu
protected:
  void setDefaultColor(int);
  void setDefaultBackgroundColor(int);
  void setDrawColor(int);
  void setDrawBackgroundColor(int);
  int getDefaultColor();
  int getDefaultBackgroundColor();
  int getDrawColor();
  int getDrawBackgroundColor();
  //gettery i settery
};

#endif
1
komentarz 3 grudnia 2016 przez unknown Nałogowiec (39,260 p.)
No i pokaż jeszcze main'a
komentarz 3 grudnia 2016 przez pewien_programista Użytkownik (840 p.)

Main, przenosi od razu do Game.cpp, oto ona:

#include <iostream>
#include "player.h"
#include "coin.h"
#include "enemy.h"
#include "coursor.h"
#include "virtualkeys.h"
#include "menu.h"
#include <time.h>
#include <cstdlib>
#include <windows.h>
#include <vector>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include "game.h"
#include "functions.h"
#include "submenuitem.h"

using namespace std;

Game::Game()
{
  game();
}

Game::~Game() {}

int Game::random(int x)
{
  return rand()%x + 1;
}

void Game::game()
{
  SMALL_RECT r;
  r.Left = 0;
  r.Top = 0;
  r.Right = 63;
  r.Bottom = 24;
  //kwadrat okreslajacy wielkosc okna konsoli
  COORD console_size;
  console_size.X = 63;//liczba komorek (poziom)
  console_size.Y = 24;//liczba komorek (pion)
  SetConsoleScreenBufferSize(GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ),console_size);
  SetConsoleWindowInfo(GetStdHandle( STD_OUTPUT_HANDLE ), TRUE, &r );
  //zmiana ilosci komorek konsoli
  system("title Collector");
  //zmiana tytulu okna

  while (true)
  {
    /* kod destowy */
    Menu* m = new Menu(0, Color::BLUE, Color::WHITE);
    m->addMenuItem(new MenuItem("Witaj, zostales wybrany\nczujesz sie wyjatkowy?", Color::BLACK, Color::GRAY), Menu::STATIC_ELEMENT);
    m->addMenuItem(new MenuItem("TAK :D", Color::BLUE, Color::WHITE), Menu::START_GAME);
    m->addMenuItem(new MenuItem("NIE :(", Color::BLUE, Color::WHITE), Menu::START_GAME);
    /* kod testowy */
    Menu* menu = new Menu(0, Color::BLUE, Color::WHITE);
    //wywolanie menu
    menu->addMenuItem(new MenuItem("start", Color::BLUE, Color::WHITE), Menu::START_GAME);
    /* kod testowy */
    menu->addSubmenu(new SubmenuItem(m, "test", Color::BLUE, Color::WHITE), Menu::SUBMENU);
    /* kod testowy */
    menu->addMenuItem(new MenuItem("wyjdz", Color::BLUE, Color::WHITE), Menu::CLOSE_APPLICATION);
    //dodawanie opcji menu
    menu->menu_start();
    //start menu
    delete menu;
    //usuwanie wskaznika menu
    Coursor* cu = new Coursor(0, 0, Color::GREEN);
    //tworzenie "kursora"
    vector<Enemy*> enemies;
    //lista przeciwnikow
    srand(time(NULL));
    //rozpoczecie losowania liczb calkowitych
    int tps = 15;
    //ilosc tickow na sekunde
    enemies.push_back(new Enemy('r', 1, 2, 'O', random(64), random(25), random(2)));
    //tworzenie pierwszego przeciwnika
    Coin* c = new Coin('O', random(64), random(25));
    //tworzenie monety
    Player* p = new Player(1, 'r', 0, 'X', random(64), random(25), Color::WHITE,
     Color::WHITE);
    //tworzenie gracza
    while(p->getHealth() > 0)
    {
      cu->clear_console();
      //czyszczenie okna konsoli
      if(c->isCollected()) //jesli gracz zdobedzie punkt
      {
        enemies.push_back(new Enemy('r', 1, 2, 'O', random(64), random(25), random(2)));
        //tworzenie nowego przeciwnika
        cout << "\a"; //odtworz pikniecie
      }
      for(int i=0; i < enemies.size(); i++)
      {
        enemies[i]->tick(p);
        enemies[i]->draw();
      }
      //ruch i pokazywanie na ekranie przeciwnikow
      p->tick();
      p->draw();
      //ruch i pokazywanie na ekranie gracza
      c->tick(p, random(64), random(25));
      c->draw();
      //pokazywanie na ekranie monety i losowanie jej nowego polozenia
      Sleep(1000/tps);
      //ustalanie predkosci petli
    }
    //petla gry
    for(int i=enemies.size()-1; i >= 0; i--)
    {
      delete enemies[i];
      enemies.pop_back();
    }

    menu = new Menu(2);
    string x = "Twoje punkty: " + toString(p->getPoints());
    menu->addMenuItem(new MenuItem("Przegrales", Color::GREEN, Color::BLACK, Color::GREEN), Menu::STATIC_ELEMENT);
    menu->addMenuItem(new MenuItem(x, Color::GREEN, Color::BLACK, Color::GREEN), Menu::STATIC_ELEMENT);
    menu->addMenuItem(new MenuItem("restart", Color::BLUE, Color::WHITE, Color::RED), Menu::START_GAME);
    menu->addMenuItem(new MenuItem("wyjdz", Color::BLUE, Color::WHITE, Color::RED), Menu::CLOSE_APPLICATION);
    menu->menu_start();
    delete menu;
    /*char znak;
    do
    {
      cu->clear_console();
      cu->gotoxy(0, 0);
      cu->display("Przegrales! \nTwoje punkty: ");
      cu->display(p->getPoints());
      cu->display("\nWcisnij ENTER aby zagrac jeszcze raz");
      cu->display("\nlub ESC aby wyjsc z gry");
      znak = getch();
    } while (znak != KB_ENTER && znak != KB_ESCAPE); //powtarzaj dopuki znak nie jest rowny ENTER
    //wyswietlanie tekstu na koncu gry
    if(znak == KB_ESCAPE) break;*/
    delete p; //usuwanie wskaznika gracza
  }
}

 

1
komentarz 3 grudnia 2016 przez unknown Nałogowiec (39,260 p.)
Usuń include'a z submenuitem z pliku menu.h
komentarz 3 grudnia 2016 przez pewien_programista Użytkownik (840 p.)
nie ma żadnych zmian... błąd jaki był taki jest... :/
1
komentarz 3 grudnia 2016 przez unknown Nałogowiec (39,260 p.)
Jeszcze z menuitem.h usuń tego samego include'a. Nie zauważyłem go wcześniej.
komentarz 3 grudnia 2016 przez pewien_programista Użytkownik (840 p.)
Dziękuję, ten błąd się naprawił :) Pojawiły się inne, ale je już chyba dam radę rozwiązać :)

Podobne pytania

0 głosów
1 odpowiedź 47 wizyt
pytanie zadane 11 grudnia 2015 w C i C++ przez Ditrix Gaduła (4,880 p.)
0 głosów
1 odpowiedź 88 wizyt
pytanie zadane 25 października 2015 w C i C++ przez Mavimix Gaduła (4,440 p.)
Porady nie od parady
Zadając pytanie postaraj się o poprawną pisownię i czytelne formatowanie tekstu.
Ciekawy innych porad? Odwiedź tę stronę!

44,084 zapytań

83,848 odpowiedzi

166,898 komentarzy

21,064 pasjonatów

Przeglądających: 305
Pasjonatów: 24 Gości: 281

Motyw:

Akcja Pajacyk

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Pomóż klikając w zielony brzuszek na stronie. Dziękujemy! ♡

Oto dwie polecane książki warte uwagi. Pełną listę znajdziesz tutaj.

...